Sunteți pe pagina 1din 18

https://biovivoblog.wordpress.

com/2014/02/27/psihicul-si-creierul-uman-din-perspectiva-esoterica-
partea-i-a/

Psihicul și creierul uman din perspectiva ezoterica (I)


Publicat pe Februarie 27, 2014
Sigmund Freud, marele savant și gânditor realist, ce a studiat psihicul uman, se apropia de
sfârșitul vieții când violența nazismului își începea expansiunea în Europa. Carl Jung, unul dintre
discipolii marelui savant, preluând cercetarea psihicului uman, a creat acum mai bine de un secol,
conceptul de „subconștient colectiv”. Iată că în zilele noastre, cercetătorii și oamenii de știință, aduc
argumente clare pentru explicarea conceptului creat de Jung. Abordarea holistică a biologiei și
renunțarea la interpretările darwiniste, descoperirea adevăratei surse responsabile de modificările
genetice, stipularea de către știință că totul este energie, nu materie și renunțarea definitivă la
materialismul dialectic în interpretarea vieții, sunt tot atâtea argumente pentru descoperirea făcută
de Carl Jung cu mai bine de 100 de ani în urmă. Toate aceste argumente au fost prezentate detaliat
în articolul „Întâlnirea dintre corp și spirit, noua biologie a zilelor noastre” precum și în articolul
„Teoria stringurilor și visul lui Einstein” care pot fi lecturate accesând toate cele 5 postări ale
articolelor respective.
https://biovivoblog.wordpress.com/2014/01/03/intalnirea-dintre-corp-si-spirit-noua-biologie-a-
zilelor-noastre-partea-a-iii-a/
https://biovivoblog.wordpress.com/2014/01/18/teoria-stringurilor-si-visul-lui-einstein-partea-i-a/
Propunem în continuare o incursiune în psihicul uman, din perspectiva ezoterică, având suportul
recentelor descoperiri ale biologiei și fizicii cuantice. Pe langă considerentele personale sau cele
documentate din bibliografie, vom adopta pentru această prezentare, abordarea realizată de psihologul
Răzvan – Alexandru Petre, cercetătorul român care a analizat structura psihicului în sine, separat de
creier, conform invățăturilor ezoterice, preluând din psihologie unele mecanisme principale pe care
le-a plasat într-un model original al psihicului. El este cel care a analizat în detaliu corespondența
biunivocă între psihic și creier, din această perspectivă ezoterică, prezentată în studiul său „Modelul
unificator al psihicului uman”

fig.1 Modelul unificator al psihicului uman

Wilder Penfield, unul dintre cei mai mari neurologi ai lumii, a explorat funcționarea creierului
prin stimularea electrică a diferitelor regiuni corticale, în timpul operațiilor neurochirurgicale,
pacienţii fiind numai sub anestezie locală, deci putând dialoga cu medicul (creierul neavând senzori
de durere).
Concluzia a fost foarte clară : „Creierul fizic este cel care este competent de a realiza toate
mișcările corpului uman, dar nu este performant să le execute decât dacă primește comenzi de la
Psihic. Creierul este doar o mașinarie de carne. Nu există nici un loc pe cortex care să simuleze sau
să genereze conștiință”.
Creierul, ca oricare alt organ al corpului fizic, este format din substanță materială cu o vibrație
fizică iar psihicul este format dintr-un câmp energetic cu o vibrație „subtilă”, o vibrație mai ridicată.
Științele neuro-psihice au demonstrat că între cele două sisteme există o legatură cu interacțiuni
complexe, chiar dacă sunt două sisteme materiale cu vibrații diferite.
Creierul fizic, mașinăria de carne, este alcătuit din două emisfere cerebrale, fiecare din ele fiind
specializată în anumite funcții. În general emisfera stângă coordonează partea dreaptă a corpului
iar emisfera dreaptă controlează partea stângă a corpului. Dar emisferele își transmit rapid
informațiile care ajung la o emisferă către cealaltă emisferă, astfel încât funcționarea creierului este
perfect unitară.
În urma experimentelor neurochirurgicale prin lobotomie (secționarea corpului calos, care face
legătura dintre emisfere), a fost descoperit faptul că funcțiile emisferei creierului pot fi rezolvate de
către minte, mintea care nu este altceva decât o replică a creierului fizic, sub formă de câmp energetic,
poziționat în corpul subtil. Activitatea minții este strâns legată de activitatea creierului, mintea fiind
de fapt, o interfață între creier și conștiință.
Conștiința și mintea sunt două formațiuni subtile separate.
Tulburările de personalitate ale bolnavilor cu leziuni craniene se datorează disfuncționalității
minții (periferia personalității) și nu ale conștiinței (centrul personalității), precum și blocajelor de
comunicație dintre cele două. Conștiința este atât de rafinată, având vibrație mai mare, încât nu se
poate conecta direct cu creierul, acesta având o vibrație mult mai scăzută, astfel încât este necesară
o interfață intermediară.
Logica observațiilor ne demonstrează cum creierul fizic este dublat de un alt creier invizibil,
subtil, care îl supervizează pe primul și îl ajută să funcționeze. Pe de altă parte, se știe că atunci
când copilul se naște are toți neuronii, dar nu și toate sinapsele dintre ei. Interacțiunile cu mediul
determină formarea conexiunilor neuronale, ele fiind cele care dau măsura capacităților psihice
umane, și nu atât numarul neuronilor. Neuronii nefolosiți în conexiuni încep să dispară după vârsta
de 3 ani. Cele mai multe dintre conexiuni se realizează până la vârsta de 4 ani. Dacă se trece peste
această limită, copilul nu mai poate fi recuperat – cum este cazul copiilor crescuți de animale, care
nu se mai pot adapta integral vieții umane.
Cum putem atunci explica redobândirea funcțiilor emisferelor creierului la persoanele accidentate?
Explicația, o dau medicii neurologi, care au și cunoștințe ezoterice și constă în modelul creierului
multietajat vibrațional.
Peste creierul fizic, se află, din punct de vedere vibrațional, un creier subtil, invizibil. Astfel,
formarea conexiunilor neuronale se realizează nu numai în creierul fizic, ci și în cel subtil, formând
un gen de matrice energetică.
Dacă circuitele sunt deja formate în plan subtil, matricea energetică, poate regenera noi conexiuni
în creierul fizic, așa cum s-a constatat clinic. Deci, leziunea (accidentul) distruge doar geometria
anatomică a creierului fizic nu și geometria din planul subtil. Fiindcă s-a păstrat geometria în planul
subtil (creierul subtil), matricea energetică, poate regenera noi conexiuni în creierul fizic. Dacă se
depășește vârsta critică (4 ani), anumite conexiuni nu se mai pot realiza niciodată în subtil, deci nici
în fizic.
Cunoștințele ezoterice susțin că există un creier subtil astral și un creier subtil mental. Iată cum
toate cunoștințele științifice actuale, certifică cunoștințele milenare ezoterice, care vorbesc despre
existența celor două corpuri energetice superioare (astral şi mental) ale caror caracteristici au fost
descrise din vechime.
Este uimitor cum însușirile corpului subtil astral se suprapun ca o manușă peste cele ale funcțiilor
emisferei drepte (precum și ale sistemului limbic drept), iar caracteristicile corpului subtil mental,
peste cele ale emisferei stângi (și a sistemului limbic stâng). Nu poate fi o întâmplare.
Descrierile specializărilor celor două emisfere cerebrale (ca și a sistemului limbic), certifică
faptul că:
- partea stângă se ocupă preponderent (cu mai multă autoritate) (dar nu exclusiv) de funcțiile legate de corpul și
creierul mentalo-cauzal, iar
- partea dreaptă preponderent (cu mai multă autoritate) (dar nu exclusiv) de cele astrale.
Psihologul Răzvan Petre a lansat ipoteza că exista trei etaje cognitive ce reprezintă de fapt trei
creiere diferite, dispuse pe trei niveluri vibratorii-energetice distincte. Aceasta ipoteză se bazează pe
corelarea observațiilor și experimentelor științifice cu informațiile ezoterice, care vorbesc de
structurarea ființei umane în mai multe corpuri energetice subtile, fiecare corp fiind coordonat de un
creier subtil. Există o similitudine de situații, în cercetarea și practica neurochirurgicală care conduc
la afirmația că există un „salvator al creierului”, altul decât creierul însuși. Proiectantul creierului
fizic poate fi considerat a fi creierul subtil.
Repezentarea schematică dintre corpuri, creiere și minți, pe cele trei nivele vibraționale, se
prezintă astfel:

fig.2 Reprezentarea schematică dintre corpuri

Corespondența, uimitor de exactă, dintre semnificațiile celor trei niveluri ale gândirii și funcțiile
celor trei creiere, descrise în ezoterism, ar fi următoarea:
- NIVELUL FIZIC – Creierul eteric (creierul subtil din corpul eteric)
- NIVELUL REPREZENTĂRILOR – Creierul astral (se mai numește și emoțional)
- NIVELUL MENTAL – Creierul mental (se mai numește și cauzal)
Corpul fizic este înconjurat în totalitate de un corp energetic cu o vibrație superioară corpului
fizic cu denumirea consacrată în ezoterism de corpul subtil eteric. Acest corp subtil este la rândul
lui înconjurat de un al doilea corp energetic mai rafinat, cu vibrație superioară corpului eteric, cu
denumirea de corp subtil astral (sau cum se mai numește emoțional). La rândul său corpul astral
este înconjurat de un al treilea corp subtil, mult mai rafinat, cu o vibrație superioară corpului astral,
denumit corpul subtil mental (sau cum se mai numește cauzal).
Aceste trei corpuri subtile reprezintă cele trei nivele de gândire, fiecare fiind conduse de către un
creier subtil aflat în interiorul corpului energetic respectiv.
Concluzia că mintea și conștiința sunt poziționate în corpul subtil al omului și sunt separate de
creierul fizic, constituie baza de plecare în studiul alcătuirii psihicului, considerat a fi separat de
structurile psihice.
Corpul subtil eteric este interfața dintre corpul fizic și toate celalate corpuri subtile ale omului,
care au o vibrație mai ridicată.
Creierul subtil astral nu poate comunica direct cu creierul fizic pentru că vibrația lui este mult
prea ridicată și de aceea are nevoie de o interfață reprezentată de creierul subtil eteric.
Acest câmp energetic, corpul subtil eteric, apare odată cu nașterea fătului și dispare odată cu
moartea acestuia spre deosebire de celelalte corpuri subtile care se reîncarnează odată cu reîncarnarea
spiritului divin.
Multe din tradițiile spirituale existente, definesc aceste corpuri subtile energetice sub forma unui
înveliș al corpului omenesc, după modelul foițelor de ceapă, coexistând fie în același spațiu cu
trupul fizic sau, unele din ele, înconjurând corpul fizic, pe o rază de câțiva metrii. Se mai folosește
în ezoterism și noțiunea de aură, pentru a indica aceste corpuri subtile ale omului.
Paticulele de energie din care sunt alcătuite aceste corpuri subtile au vibrații diferite între ele,
astfel încât pot coexista în același spațiu, fără a se deranja unul pe celălalt.
Conform cu tradiția vedanică, pe care o adoptăm în această prezentare, corpul omenesc este
compus din 5 corpuri din care unul fizic și patru subtile, astfel:
Ananda Maya Kosha = Corpul spiritual
Vijnana Maya Kosha = Corpul mental – cauzal
Mano Maya Kosha = Corpul astral – emoțional
Prana Maya Kosha = Corpul eteric – vital
Anna Maya Kosha = Corpul fizic
Cercetările și descoperirile științifice din ultima perioadă au confirmat, explicat și au adus clarificări
asupra celor cinci corpuri subtile, în modul pragmatic al omului de știință. Cele cinci corpuri reprezintă
delimitări globale ale spectrului în cinci zone cu proprietăți diferite dar între niveluri există întrepătrunderi
și comunicări energetice permanente. Neutrinul, particula misterioasă recent captată din Univers, ar
putea juca un rol inportant în definirea cuantică a corpurilor subtile.
Cele cinci învelișuri ale omului care pentru el reprezintă cinci nivele de conștiință, au vibrații
corespunzând la cinci zone ale universului cu proprietăți și denumiri similare, conform figurii intuitive:

fig.3 Cele 5 invelișuri ale omului

Cele cinci universuri nu sunt alăturate ci suprapuse dar nu unul peste altul ci unul într-altul. Putem
face analogia cu lumina solară care conține toate culorile spectrului în orice punct din spațiu. Prin
urmare în om coexistă toate nivelurile vibratorii ale universului.
De fapt nu câmpurile energetice sunt suprapuse în om ci acestea sunt chiar ființa omenească.
Oamenii de știință, fără nici o îndoială au specificat în recentele lor descoperiri că: „TOTUL ESTE
ENERGIE”. Omul este un câmp vibrațional la fel ca cel din care este alcătuit universul. Acesta poate
fi sensul cuvintelor inscripționate pe templul din Delphi „Cunoaște-te pe tine și vei cunoaște întregul
univers, cu energiile și forțele sale ascunse”
Evoluția omului, în decursul timpului, a făcut ca procupările principale ale cercetătorilor și
oamenilor de știință să se axeze în special pe corpul fizic. Iată că în zilele noastre a venit timpul ca
lumea științei să se aplece mai mult către corpul subtil al omului, cunoscut din timpuri străvechi dar
prea puțin cercetat în mod științific.
Corpul eteric – sau corpul vital sau corpul pranic – este o dublură a corpului fizic.
Putem să ne imaginăm corpul eteric ca pe un mulaj fin tridimensional, cu rolul de vitalizare,
reparare și întreținere a corpului fizic.
Prin urmare, corpul eteric este alcătuit din copii eterice ale tuturor organelor interne, inclusiv ale
creierului, nervilor, mușchilor, oaselor, vaselor de sânge.
Deși funcționarea corpului fizic se produce în același timp cu a corpului eteric, există cazuri în
care o boală apare mai întâi în corpul eteric și apoi în corpul fizic. Până la urmă și corpul fizic și
corpul eteric sunt tot corpuri energetice dar cu vibrații diferite, cel fizic având o vibrație mai scăzută
decât cel eteric.
Întrucât corpul subtil cu vibrație scăzută se subordonează celui cu vibratie ridicată, este de înțeles
atenția deosebită pe care lumea științei o acordă acum corpurilor subtile. Ochiul uman nu poate
percepe energii cu vibrații așa de ridicate, ca cele ale corpului eteric, tot așa cum nu poate percepe
aerul pe care îl respirăm, dar corpul nostru fizic percepe orice impuls energetic transmis de corpurile
subtile.
COMMENT:

Sorina zice: August 24, 2014 la 10:12 am


Universurile paralele (presupun ca sunt „cerurile” despre care se pomeneste în Biblie) nu sunt nicidecum paralele, ci
întrepatrunse, co-existând în același „loc”. Accesarea „unei alte lumi” (recte, trecerea în alt univers) se poate face prin
modificarea nivelului vibrațional. Și iată cum se explică „răpirile în duh”, schimbările la față, premonițiile și alte minuni
(inclusiv tot felul de fenomene… ciudate)…
Citisem undeva despre teoria universurilor paralele: oamenii de stiință credeau că se aseamană cu niște felii de pâine
tăiate la feliator (o simplă comparație), că sunt distincte și în permanentă mișcare și, din când în când, se ciocnesc și dau
naștere de noi Big-Bang-uri care creează noi lumi, distrugând altele… Eu cred că este gresită această teorie și aștept
infirmarea ei… mult mai plauzibilă mi se pare varianta întrepătrunderii lor…
Biovivo zice: August 25, 2014 la 12:28 pm
Suntem de aceeași părere. Nivelul vibrațional face „separarea”. Întrepătrunderea planurilor este întradevăr starea
plauzibilă. Pentru a defini însă crearea de noi lumi, cred că ar trebui să introducem și noțiunea de timp – spațiu. Vom
aborda poate acest subiect, în postările viitoare.
* * *
https://biovivoblog.wordpress.com/2014/03/06/psihicul-si-creierul-uman-din-perspectiva-esoterica-
partea-a-ii-a/

Psihicul și creierul uman din perspectiva ezoterica (II)


Publicat pe Martie 6, 2014
Dacă în partea I-a am vorbit despre legătura corpului fizic cu corpurile subtile și legătura lor cu
universul. În continuare vom detalia funcțiile creierelor subtile, a minții treimice, după care vom
continua cu abordarea psihicul în sine, plecând de la modelul propus de psihologul Răzvan Petre.

Creierele subtile, a minții treimice

Creierul eteric se ocupă cu susținerea vieții biologice și cu relaționarea senzorio-motorie a organismului


cu mediul fizic extern, precum și cu cel intern, al organismului.
Activitatea sa se regăsește în activitatea sistemului nervos.
În același timp, creierul eteric face legătura organismului fizic cu creierul astral, care are o vibrație
mult superioară corpului fizic, motiv pentru care corpul fizic și cel astral nu pot comunica direct.
Creierul astral preia, concepe și prelucrează gândurile sub forma de imagini și afecte (stările
afective), aici se produce imaginația și reprezentările mentale.
Corpul astral, în care este poziționat creierul astral, stochează toate ideo-afectele, însoțite sau nu
de stările emoționale, venite din afară sau elaborate de psihic, sub forma de câmpuri energetice cu
diverse culori și sunete astrale, care în esoterism se mai numesc și forme-dorințe. De acea corpul
astral mai poartă și denumirea de corp emoțional. Atunci când ideile afective sunt însoțite și de
emoții, ele au o vibrație mai ridicată și devin mai puternice.
Creierul astral, face legătura cu vibrația ridicată a creierului mental.
Creierul mentalo-cauzal prelucrează ideile abstracte, sub forma raţionamentelor, a gândirii
logico-abstracte. Aici sunt stocate toate gândurile, ce sunt tot aglomerări de particule energetice.
Toate ideile abstracte i-au aici forme simbolice, numite „forme-gând” cu care operează creierul
mental. De remarcat însă că toate aceste forme-gând ale creierului mental au o corespondentă
emoțională în creierul astralo-emoțional, respectiv în corpul astralo-emoțional. Orice forme-gând își
lasă emoțiile în corpul emoțional pentru a fi prelucrate.

Psihicul (Structura sufletească proprie unui om)

La definirea psihicului în sine, se ajunge, definind elementele subtile, componente ale acestui
câmp energetic, respectiv Conștiința, Mintea și Subconștientul.

fig.4 Constiința
CONȘTIINȚA este o structură energetică superioară și se definește ca fiind un sistem material
subtil, alcătuit din trei elemente, eu,
voința și
atenția,
Aceste 3 elemente sunt considerate ca funcții (ca în psihologie), cât și ca subsisteme distincte de
întreg, între care există anumite relații de subordonare.
Precizăm că prin „sistem material subtil” sau prin „substanță subtilă” actuala viziune a științei,
prin care totul este energie (vezi Teoria Stringurilor), înțelegem, un sistem format din câmpuri
energetice cu vibrații superioare vibrației materiei fizice, motiv pentru care nu pot fi percepute cu
sistemele senzoriale uzuale, specifice corpului uman.
În modelul de conștiință prezentat,
- Eu-l, creează intenția,
- Voința, pune în fapt această intenție, dinamizând structurile inferioare,
- Atenția, informează despre funcționarea structurilor inferioare.
CONȘTIINȚA fără Atenție este de neconceput. Voința poate orienta și mobiliza Atenția la
cererea Eu-lui.
Nu există un Eu mai mult sau mai puțin inteligent sau unul dependent de alcool, aceste atribute
aparțin Minții sau Subconștientului.
Mecanismele psihice generale ale voinței sau atenției își au sediul în Conștiință, dar manifestarea
lor concretă depinde și de calitățile psihice variabile, de dispozițiile de moment sau de tulburările de
personalitate.
Dacă Eu-l este centrul din Conștiință care declanșează activitatea Conștiinței, atunci ce este Ego-
ul și cum se formează el ?

Ce este Ego-ul (sau Sinele fals) și cum se formează el?

Corpul fizic, când se naște, vine dintr-un mediu în care primea tot ce avea nevoie, facând parte
din corpul mamei sale. Deodată se simte agresat și deconectat de la sursele fizice ale corpului său.
Dar energetic este înca în legatură cu mama sa și va fi mult timp pe parcursul vieții sale pământene.
De fapt există o comunicare energetică între celulele sale, din noul corp fizic și celulele sale, rămase
în corpul fizic al mamei sale. Faptul că simte agresiunea deconectării de corpul fizic al mamei sale
și începe să plângă imediat, după naștere, este dovada că psihicul lui există.
Crearea psihicului începe odată cu fătul, prin informațiile primite pe cale energetică de la părinții
săi și de la toți cei aflați în jurul mamei sale în perioada natalității. Mediul în care mama și-a petrecut
perioada natală este responsabil de „calitatea” psihicului copilului. Definitivarea formării psihicului,
este însă un proces de durată, care continuă mult după naștere. Imediat după naștere, copilul este
pur și simplu conștient de mama sa și de ce simte ea despre el. Ea îl îmbrățișează, îl sărută, îi zâmbește,
se bucură, îl iubește și emite numai energii pozitive în jurul ei. Prin îngrijire, apreciere, dragoste, el
simte că are o semnificație, ce reprezintă ceva bun. Se naște astfel în el un centru, se naște un Eu. Dar
acest Eu este ceva reflectat, el știe ce cred alții despre el, nu știe cine este, dar crede că acesta este
Eu. Acest centru (Eu) nu este ființa sa, este un centru fals al fiiței sale. Acesta este Ego-ul.

MINTEA se definește ca fiind un sistem subtil format din trei câmpuri energetice principale:
• elaborările psiho-mentale (manas în sanscrită), adică formarea și prelucrarea de forme-
gând, aici se produce raționamentul,
• structurile senzorio-motorii (indriyas în sanscrită), adică, inițierea comenzilor, în baza
prelucrării structurilor superioare subtile ale întregului sistem senzorial uman, începând
cu vederea, auzul, mirosul, gustul și pipăitul și terminând cu sistemul nervos central, la
care se adaugă
• câmpul energetic al perceptiilor, reflectarea subiectiva, superioara senzatiilor, a tuturor
faptelor, obiectelor și fenomenelor din realitatea obiectivă, care acționează direct asupra
organelor de simț.
Faptul că Mintea și Conștiința sunt două elemente distincte ale psihicului, se poate verifica
simplu, prin urmatorul experiment: Dacă sunteți o persoană, ce nu practică meditația, încercați să nu
vă gândiți la nimic timp de un minut. Veți vedea că simpla dorință conștientă nu este de ajuns, din
cauză că Mintea va continua să producă gânduri, în ciuda eforturilor dumneavoastră de a o liniști.
Acest experiment simplu ne arată că Mintea nu este același lucru cu Conștiința. Iar, ideile produse
de Minte sunt prezentate Conștiinței, care ia act de ele, dar nu le poate impiedica să apară în
permanență (în cazul obișnuit al persoanelor neantrenate prin meditație), ci cel mult poate orienta
fluxul gândirii către un subiect sau altul.
Memoria este o anexa indispensabilă a Minții și a Conștiinței, fiind o formațiune energetică,
poziționată tot în corpul subtil.
Între Minte și Conștiință mai există însă un sistem intermediar subtil, o altă formațiune energetică,
numită preconștiință. Aceasta este un material subtil care are rolul de a proteja Conștiința de impulsuri
neconvenite pe care „agresivitatea” minții le trimite. În ea regăsim multe dintre funcțiile subconștientului
(sau ale inconștientului din psihologie).
Preconștiința conține acte reflexe și condiționări mai complexe, conexiuni între informațiile
arhivate în memorie.
Conștiința este polul liberului-arbitru, iar Preconștiința este polul determinismului în ființa
umană (prin care toată cunoașterea umană este determinată în mod cauzal de evenimentele anterioare).
Figurativ se poate spune că Preconștiința este o anticameră a Subconștientului, cel care stochează
toate evenimentele anterioare ale ființei umane.
Această formațiune subtiă, Subconstientul, o vom analiza într-o prezentare separată, fiind un subiect
foarte complex, de o importanță majoră asupra evoluției lumești și care a generat multe scrieri ale
gânditorilor din toate timpurile.
SUBCONȘTIENTUL. În opinia noastră, pentru a simplifica modelul propus de Răzvan Petre, vom
îngloba în Subconștient atât Memoria cât și Preconnștiința, facilitând astfel întelegerea și de către cei
ce nu au cunoștințe specifice psihologiei.
Astfel componentele Psihicului, Constiintei și a Minții, se prezintă astfel:
Psihic = Conștiință + Minte + Subconștient
Conștiință = Eu + Voință + Atenție
Minte = Elaborări (creări; inventări) + Comenzi + Percepții
Psihicul este poziționat în zonele superioare vibrațional, ale corpului subtil eteric, ce înconjoară
întregul corp fizic. Zonele inferioare vibrațional, sunt destinate realizării legăturilor directe cu toate
organele funcționale ale corpului fizic.
Așa cum spuneam corpul eteric este interfața între fizic și celelalte corpuri subtile ale omului, cu
vibrații mai ridicate.
Conștiința, este pe un nivel mai rafinat decât mintea, cu o vibrație mai ridicată.
Conștiința cunoaște lumea prin intermediul Minții. În același timp, Conștiința, transformă mediul
înconjurător, tot prin intermediul Minții.
COMMENTURI:

vasile zice:
Martie 7, 2014 la 9:53 am
Foarte interesant dar, destul de complicat pentru cineva care nu este inițiat.
Biovivo zice:
Martie 8, 2014 la 11:23 am
Vasile
Cunoașterea psihicului este un demers facil fiecăruia dintre noi. Nu este neapărat necesar să avem prea multe cunoștințe
de specialitate. Dacă ne analizăm, mai profund, în interiorul nostru este imposibil să nu ne punem întrebări existențiale.
Vrând nevrând, ajungem la psihic. Personal, am citit multe studii de specialitate și după ce m-am familiarizat cu ele, am
constatat că de fapt toate aceste concepte psihologice se pot spune și în cuvinte mult mai simple. Rigoarea omului de
știință, îl face însă să uzeze un limbaj academic, mai greu de înțeles. Ceea ce publicăm în articolele prezentate pe blog,
este o sinteză simplificată a acestor studii de specialitate, utilizând un limbaj mai simplu Dacă totuși simți nevoia unor
clarificări suplimentare, este suficient să trimiți o întrebare și voi răspunde cu multa bucurie. BIO VIVO
* * *
https://biovivoblog.wordpress.com/?s=Psihicul+si+creierul+uman+din+perspectiva+ezoterica

Psihicul și creierul uman din perspectiva ezoterica (III)


Publicat pe Martie 14, 2014
Vom continua prezentarea, prin definirea noțiunilor de suflet vital, minte treimica și conștiință treimică.
Am stabilit în partea a II-a a expunerii, că mintea și respectiv psihicul, se află în zonele superioare
ale corpului eteric, zone care ajung și pătrund în corpul astral. Mintea eterică, fiind o energie de
natură eterică, se leagă prin numeroase conexiuni energetice de creierul eteric. Astfel, se creează
corespondentele (asemănările, potrivirile) dintre proiecțiile corticale și zonele psihicului. De aceea
corpul fizic trebuie privit în sensul larg, adică legat de corpul sau eteric, cel care de fapt a creat
corpul fizic și fără de care structurile superioare, astrală și mentalo-cauzală, nu se pot conecta la
ființa umană. În același timp, corpul eteric, există numai atâta timp cât există corpul fizic, pe care îl
întreține. Între corpul fizic și corpul eteric există o relație biunivocă, nu pot exista unul fără celălalt
și în același timp se întrepătrund unul cu celălalt. De aceea foarte multe resurse ale ființei sunt
orientate către supraviețuirea și funcționarea optimă a corpului fizic. Instinctul de conservare este
cel mai important mecanism prin care se asigură supraviețuirea trupului. Acest instinct, este prezent
într-o structură energetică specială numită SUFLET VITAL, ce se află poziționat tot în corpul eteric.
Să recapitulăm centrele de comandă ale celor cinci corpuri ale ființei umane, după psihologul
Răzvan Petre.
- Corpul fizic are ca centre de comandă organul fizic numit creier,
- Corpul eteric are ca centru de comandă creierul eteric și mintea eterică,
- Corpul astral este condus de creierul astral și de mintea astrală iar
- Corpul mental are ca centre de comanda creierul mental si mintea mentala.
- Corpul Spiritual - Atât corpul fizic cât și toate corpurile subtile sunt subordonate corpului
spiritual care are drept centru de comandă Spiritul, care este formațiunea energetică cu
vibrația cea mai mare fiind total diferită de sufletul vital.

Sufletul vital (sau Suflet)


Sufletul vital , numit și „pneuma” în neoplatonism, spre deosebire de „psyche” care este sufletul
psihic, este o „aglomerare” de particule de energie, un nucleu eteric inteligent, asociat permanent al
minții eterice. Mintea și psihicul este o structură subtilă, plasată spațial în zona cerebelului. Mintea
are un loc fix, iar sufletul este agentul de mişcare, care preia indicațiile pentru funcționarea trupului
și le aplică, circulând prin traseele eterice catre toate organele corpului uman. Sediul sau central este
în interiorul inimii. Când omul este treaz, sufletul circulă, în timpul somnului se odihnește câte
puțin în interiorul inimii, durate foarte mici. Sufletul vital, este prezent acolo unde se produce o
vătămare, un pericol, o încetinire a circulației și ordonă tesuturilor să reziste. Când omul moare,
sufletul se retrage în inimă, mai stă acolo până când corpul se răcește, încercând neputincios să mai
circule. După ce corpul s-a răcit și energia vitală nu mai curge, sufletul mai ramane în inimă 7-9
zile, după care inima încetează să mai traiască. La 10 zile dupa moartea fizică, după ce spiritul
părăsește definitiv corpul fizic și inima începe să putrezească, sufletul vital se dezintegrează, iar
particulele sale eterice se împrăştie în spaţiu. Precizam că acest câmp energetic, Sufletul Vital sau
mai pe scurt Suflet, este un câmp energetic eteric și prin urmare este diferit de Spirit, ce aparține
corpului spiritual și care este un câmp energetic cu o vibratie mult superioară câmpului eteric. Când
moare un om, spunem că acel om nu mai are Suflet, nu spunem că nu mai are Spirit, pentru că
Spiritul este nemuritor.

Mintea treimica
Mintea treimică, se referă la cele trei corpuri subtile,
- eteric,
- astral și
- mental, în fiecare, existând, așa cum arătam, centre de comandă, reprezentate de creier și minte.
Astfel, vom avea:
- minte eterică,
- minte astrală și
- minte mentalo-cauzală, care, la fel ca și în cazul creierelor, vor funcționa, unitar, prin colaborare
sinergetică (Asociația mai multor organe sau țesuturi pt. îndeplinirea aceleiași funcțiuni.).
Pe cele trei paliere vibraționale, funcțiile minții treimice sunt diferite:
Mintea eterică, se ocupă de susținerea vieții biologice și de relația senzorilor corpului fizic cu
mediul exterior și interior al organismului.
Mintea astrală, se ocupă de prelucrarea imaginilor create de gânduri și afectele gândurilor, de
prelucrarea stărilor emoționale și de prelucrarea imaginației.
Mintea mentală, se ocupă de prelucrarea ideilor abstracte sub formă de raționamente, de gândurile
logico-matematice.
Prin urmare mintea, folosește toate cele trei câmpuri vibraționale, eteric, astral și mental pentru a
servi Conștiința cu informațiile necesare. Această strucură treimică a minții este specifică numai
omului.
Mintea animalelor se oprește la nivelul eteric și astral, neavând acces la cel mental. Animalele își
trăiesc intens viața biologică, fiind conduse de emoțiile, prelucrate în mintea astrală, fără a raționa
în mod creator. Ele au o conștiință astrală, dar nu și posibilitatea de a-și dirija trăirile.
Ființa umană are structurat psihicul și mintea pe fiecare din cele trei paliere vibraționale, deși
funcționarea lor este unitară. Pe fiecare palier vibrațional, schema simplificată a psihicului este
aceeași :

fig.5 Schema simplificată a psihicului

Comunicarea dintre cele trei paliere ale psihicului, se face prin intermediul minţilor amintite,
funcţionarea fiind unitară, deşi are trei compartimente distincte, fiecare cu rolul său diferit.
Centrele astrale, receptează și emit către mediu afecte și gânduri în imagini.
Similar, centrul mentalo-cauzal primește și trimite în spațiu gânduri abstracte (necolorate afectiv
și fără imagini).
Mințile superioare, pot elabora însă și propriile concepte, sentimente și idei, pe care le furnizează
Conştiinţei. Pe cale de consecință, înseamnă că și Conștiința astrală este diferită de cea fizico-eterică,
precum și de cea mentalo-cauzală. Dovada logică, este faptul că noi (Conştiinţa fizico-eterică) nu
avem cunoștință de planurile superioare. Această noţiune de „conştiinţă multiplă, treimica” nu
trebuie comparată cu disocierea patologică a personalităţii sau cu alte forme de disociere psihică.
Bolile psihice își au cauzele, în lipsa de comunicare între palierele vibraționale sau în disfuncțiile
unor structuri specifice ale psihicului, cauzate de câmpurile energetice negative ce însoțesc omul.
Cercetătorii științifici, au descoperit că fiecare organ al corpului, fiecare celulă vie are propria sa
conștiință ce se supune însă binelui general al organismului. Memoria este și ea prezentă pe toate
cele trei paliere vibrationale. Concluzia este că omul are o structură treimică a corpului sau subtil,
(corpul sau energetic), care funcționează ca un tot unitar, structura care a proiectat corpul său fizic și
care acum îl întreține și îl dezvoltă în continuare. Așa cum vom vedea, mai departe, toată această
structură se supune și este integrată, la un nivel superior, de către Spirit.

Commenturi:
vasile zice:
Martie 14, 2014 la 4:29 pm

Foarte interesant articolul și subiectul dar, nu-l pot recepta decât cu creionul în mână. Fără o schematizare a volumului
imens de informație( pentru un neinițiat ca mine) esti ” Alice în țara Minunilor”.
Multumesc și contiunui să vă urmăresc (în încercarea de a-mi desluși câte ceva din tainele ființei umane). Sper ca, pâna
la urmă, una dintre treimile mintii mele să mă ajute în prelucrarea și întelegerea informației.
* * *
https://biovivoblog.wordpress.com/2014/03/21/psihicul-si-creierul-uman-din-perspectiva-esoterica-
iv/

Psihicul și creierul uman din perspectiva esoterica (IV)


Publicat pe Martie 21, 2014
Spiritul, este acel câmp energetic, prezent în toate formele de viață existente. Este acel câmp
subtil, format din particule cu cea mai ridicată vibrație. Pentru a se întrupa într-un corp biologic,
spiritul va trebui să aibe calitatea necesară conducerii acelui corp. Fiind particule inteligente, scopul
întrupării este acela de a evolua necontenit, învățând, de la fiecare experiență biologică.
Spiritul uman, a parcurs un lung stadiu de formare, astfel încât, având un grad mai evoluat, nu se
va întrupa într-un regn inferior, cu o fază de evoluție deja depășită. Încă din momentul deciziei celor
doi parteneri de a „aduce pe lume un copil”, se va găsi un spirit care să-și dorească, sau să fie
repartizat de către o entitate superioară, pentru a se întrupa în acel copil.
Spiritul copilului respectiv, își va cunoaște părinții înainte chiar de a fi zămislit embrionul. El va
prelua astfel celula-ou (zigotul), chiar de la formare și va coordona dezvoltarea embrionului, al
fătului și al acelui corp omenesc, până când va lua hotarârea să îl părăsească, astfel, trupul biologic
murind, iar El, rămânând în așteptarea unei noi ocazii de reîntrupare.
Spiritul, va coordona conceperea noilor structuri psihice și biologice ale copilului, care vor fi,
mai departe, dezvoltate prin aportul celor trei factori specifici vieții: ereditatea, educatia și mediul.
Între spirit și creier se interpun mai multe câmpuri energetice, mai multe instanțe inteligente, cu
scopul de a integra omul în mediu dar și de a îndeplini dorințele spiritului.
Pentru o mai bună înțelegere, să integrăm spiritul, în modelul didactic al psihicului, propus de
psihologul Răzvan Petre.
Prin urmare corpurile subtile, mental, astral și eteric, acele instanțe inteligente ce se interpun
între spirit și creier, vor fi concepute după tiparele existente în învelișul subtil al spiritului.
Acest înveliș poartă denumirea de Perispirit și este format din particule de toate vibrațiile corpurilor
eteric, astral și mentalo-cauzal. Perispiritul este interfața prin care El, spiritul, interacționează cu
celelalte corpuri subtile, prin intermediul cărora, de fapt, va interacționa cu materia corpului biologic.
Conștiința treimica (eterică, astrală, mentală), face parte din primul strat al perispiritului, dinspre
exterior către spirit. Cu alte cuvinte fiecare conștiință este alcatuită din particule provenite din
perispirit. De aceea, analizând conștiința și mergând pe firul logicii invers, vom înțelege cam ce este
spiritul.
Spiritul este, în esență, o Conștiință de natură divină care, prin intermediul perispiritului, se
manifestă și intervine în lumea materiei vibrationale.
La comanda fiecărui corp al omului (fizic și subtil), există câte o Conștiință, ce reprezintă, de
fapt, o copie a Spiritului.
Prin urmare și Conștiința fizică, cu rolul de a conduce viața biologică a omului, este o interfață
între corpul fizic și spirit, dar care mai are încă trei nivele, desupra ei, pe parcursul către spirit.
De aici rezultă și relativa autonomie a omului în raport cu Eul său adevărat, Sinele Suprem.
Datorită vibrațiilor diferite ale corpurilor subtile apar puncte de vedere diferite și pierderi de
informații pe lungul traseu al celor cinci corpuri ale omului, fizic, eteric, astral, mental, până la
Spirit. Și tot din acest motiv rezultă dorința de evoluție spirituală a Sinelui care se realizează prin
creșterea vibrației corpurilor subtile până la contopirea Conștiinței Spiritului cu celelalte conștiințe
intermediare.
Un om iluminat, ajuns la un înalt grad de evoluție, are corpurile subtile intermediare, cu vibrații
atât de ridicate, încât ajung până în străfundurile perispiritului, căt mai aproape de Spiritul Suprem.
Aceasta se poate realiza, lucrând cu responsabilitate, la fiecare corp subtil în parte, pentru a ridica
vibrația, începând de la corpul fizico-eteric. Sigur că există spirite cu stadii evolutive diferite, funcție
de evoluțiile anterioare din celelalte reîncarnări, după cum vom vedea în continuare.
Spiritele evoluate își aleg singure părinții, pe când cele mai puțin evoluate sunt repartizate de alte
instanțe superioare. De aceea există și oameni „predispuși” la evoluție spirituală, care au un acces
mai facil la ridicarea vibrației corpului lor subtil, plecând deja de la un stadiu vibrațional mai ridicat.
Dar accesul la evoluție spirituală este deschis tuturor oamenilor, fiind, până la urmă, o alegere a
liberului arbitru, cu care am fost înzestrați. Pentru majoritatea oamenilor, nu întâmplător, creșterea
vibrațională va trebui să înceapă cu pregătirea corpului fizico-eteric.
Detoxifierea corpului fizico-eteric, este prima etapă importantă, pe care trebuie să o facă cel care
dorește să-și ridice starea vibrațională, după care vor urma, în mod logic, preocupările pentru
detoxifierea corpului astral și a celui mentalo-cauzal.
Vom aborda în articolele viitoare, cum se poate face detoxifierea, specifică fiecarui corp în parte.
Conștiința mentalo-cauzală, este și cea mai apropiată ca frecvență de vibrație față de Spirit, fiind
alcatuită din particule perispirituale de mare finețe. De aceea, cele mai intime dorințe ale Spiritului
se reflectă instantaneu și fără distorsiuni în Conștiința mentalo-cauzală.
Conștiința astrală are și ea un grad înalt de rafinare, primind ușor intențiile și comenzile spiritului,
dar fiind mai mult influențată de viața fizică. Cea mai „rebelă” este conștiința fizico-eterică, (în
principal, Ego-ul, acel Sine fals), care este la mijloc, între nivelul „aerian” al Spiritului și „urgențele”
concrete ale vietii fizice.
Comunicațiile între cele trei planuri de vibrație se fac uzual prin intermediul minții treimice. Fiecare
palier al minții este controlat de Conștiința specifică acelui corp. Se poate spune că Spiritul ne
influențează indirect, prin comunicațiile permanente obișnuite (în starea de veghe) sau sporadice,
speciale (în vis, meditație contemplativă), dar și direct, prin legatura dintre Spirit și Conștiința fizico-
eterica. De aceea omul are ca primă responsabilitate, rafinarea Conștiinței fizico-eterice, cea mai
scazută vibrațional, până la nivelul superior astral, realizând astfel o comunicare mai apropiată între
Spirit și Conștiință implicit o viziune superioară asupra vieții.
În continuare, cu cât ne vom apropia de zonele cu vibrații foarte ridicate, lucrurile încep să se
complice. Corpul și zona mentalo-cauzală, cu o vibrație foarte rafinată, poartă în principal această
denumire, pentru că la marginea superioară a zonei mentale, se află o zonă cu o vibratie ultra-
rafinată, denumita cauzală. Denumirea vine de la faptul că acolo se înscriu efectele esențiale ale
acțiunii omului, cunoscute și sub numele de „karma”.
Karma, în religiile ortodoxe, reprezintă cauzele ascunse ale destinului. De fapt karma, este o
engramare de nivel pur abstract, într-o memorie specială, indestructibila, a tuturor faptelor noastre,
(inclusiv gândurile) și a urmărilor acestora asupra ființelor din jurul nostru. Pe scurt, karma reprezintă
principiul acțiunii și reacțiunii din fizică, cauză și efect, aplicat la viața omului de zi cu zi, exprimat
și prin zicala populară „după faptă și răsplată”.
* * *
https://biovivoblog.wordpress.com/?s=Psihicul+si+creierul+uman+din+perspectiva+ezoterica

Psihicul și creierul uman din perspectiva ezoterica (V)


Publicat pe Martie 28, 2014

Din expunerile făcute până acum, rezultă că omul este format din mai multe puncte de conștientizare
a realității, numite Conștiințe de diferite nivele.
Dar care este de fapt identitatea noastră unică?
Suntem unul sau mai mulți ?
Răspunsul este deosebit de simplu „Suntem multiplii, adică toți la un loc”, iar integrarea multitudinii
noastre este realizată de catre Spirit. Singura ființă unică, singura identitate adevarată este Spiritul,
pentru că El este etern, supraviețuind morții.
Identititatea Spiritului a fost dată de Dumnezeu, singurul creator de spirite. Celelalte trei identități,
sunt reflectări efemere, dar reale, ale Spiritului. Corpul treimic, condus de Conștiința treimica, există
doar pe perioada încarnării, dezintegrându-se, o parte în regnul mineral (corpul fizic) și o parte în
Perispiritul ce însoțește Spiritul (corpul subtil).
Toate reflecțiile noastre, din astral și mentalo-cauzal, care au beneficiat, prin intermediul corpului
eteric, de informațiile importante, receptate de la corpul fizic și din mediul exterior, se regăsesc în
Perispirit, adică în învelișul exterior al Spiritului. Prin urmare, Noi, în calitate de Conștiință fizică
(preferăm denumirea fizico-eterică), nu suntem rupți de Spirit, avem doar o frecvență inferioară de
vibrație a etericului față de spiritual și de aceea nu avem acces la o viziune holistică asupra vieții.
Pentru a accede la o astfel de înțelegere globală asupra vieții este necesară o ridicare a frecvenței
vibrației corpului nostru fizic și subtil. Ne simțim separați de spirit pentru că ne aflăm pe un nivel
vibrațional în care trebuie să jucăm rolul locțiitorului, fără să știm cui ținem locul. În momentul în
care reușim să ne creștem vibrația, în mod sigur vom avea și conștiința Spiritului.
Eul fizic este o parte din Spirit, deci are aceeaşi identitate cu EL şi cu celelalte Euri (astral şi
mentalo-cauzal). Eu+Eu+Eu=EU.

fig.6 creația spiritului de către dumnezeu

O explicație intuitivă a genezei Conștiinței, așa cum se prezintă în schița alăturată, ar fi că din trei
particule de Spirit și mai multe de Perispirit se generează cele trei Conştiinţe.
La moarte, psihicul treimic însoțește Spiritul, care pleacă de lângă cadavru către lumi mai bune.
Cu timpul, Mintea și Preconștiința se dezintegrează, în mare parte, în Perispirit, păstrând esențialul
din ele. Conștiința se dezintegrează și ea astfel: particulele de Atenție și Voința rămân atașate
Perispiritului, iar Eu-l translatează către nucleul spiritual, reunindu-se cu Spiritul.
Aceasta este reintegrarea, reasocierea conștiințelor într-un singur EU.
După acelaşi principiu creator, Dumnezeu, Divinitatea, Forța Divină, Alah sau spuneți-i cum
vreți, ia particule de Conștiință din Sine, le înconjoară cu particulele materiei subtile (perispiritul) și
formează Spiritul individual.
În acest sens, învațătura vedanică, de exemplu, afirmă că ATMAN= BRAHMAN, adică Spiritul
individual este identic cu Dumnezeu Creatorul.
Desigur că această multiplicare nu se face prin „rupere”, în realitatea transcendentă, EU rămâne
nedisociat, Unul și același, astfel încât toate spiritele au fost și vor fi mereu în unitate cu Dumnezeu,
la nivel de esență, dar având frecvențe diferite ale vibrației. În acest sens, putem spune că Dumnezeu
este nu numai transcendent, ci și imanent (care există și acționează prin sine însuși, nedeterminat de o cauză din
afară.), fiind prezent în întreaga Creație prin intermediul spiritelor.
În concluzie, vom plasa Spiritul și perispiritul Său, la intersecția cu Conștiința treimică, pe cele
trei planuri vibratorii. Spiritul se află pe o frecvență hiper-înaltă, superioară tuturor. Aceste frecvențe
superioare constituie zona spirituală a universului. Partea perispiritului ce cuprinde exclusiv
particule cu vibraţie deasupra cauzalului se numeste corp spiritual.
Acesta ar fi, în opinia psihologului Răzvan Petre modelul didactic al psihicului uman.
fig.7 modelul didactic al psihicului

Pe baza acestui model al psihicului uman să revedem motivațiile evoluției spiritului, precum și
cum își explică omul de știință din generația actuală, ca adept al Noii Spiritualități, din punct de
vedere științific, acest model didactic, chiar dacă, exprimarea sa, este perfect logică.

Psihicul si creierul uman din perspectiva ezoterica (VI)


Publicat pe Aprilie 3, 2014

Este știut faptul că o bună decizie se poate lua atunci când există informații clare și suficiente, ori
în majoritatea cazurilor, nu toate informațiile preluate de creierul fizico-eteric ajung la spirit, din
cauza „impurităților” existente pe traseul către acesta. Această dezinformare, duce uneori la decizii
greșite, dar și la receptarea incompletă a deciziilor pe acelasi traseu de întoarcere. Între Eul (a se citi
Ego-ul) conștiinței fizico-eterice și spirit, există un drum lung, „o șosea cu două sensuri”, pe care se
produce transferul de informații. Pierderile de date, la omul obișnuit, se produc datorită calității
necorespunzătoare a informației și stării proaste a drumului. Această situație își are explicația în
vibrația joasă a Conștiinței fizico-eterice, care în mare parte se datorează acelei „ștafete otrăvite a
educației” dar și obiceiurilor căpătate de-a lungul timpului, gândurilor meschine, prejudecăților și
altor defecte umane, pe scurt, greșelilor de conduită și de gândire ale omului.
Se pot distinge trei mari categorii spirituale reprezentative, între care pot exista numeroase alte
cazuri intermediare :
1. Persoanele „obișnuite” – cazul majoritar, la care drumul de transfer între Conștiința eterico-fizică și
Spirit, este ca un drum regional, îngust, prost întreținut, între două mici sate.
Conștiința fizico-eterică este „conducătorul unic”, Ego-ul luând decizii pe cont propriu, fără
aportul Spiritului, cu rezultate catastrofale uneori. Omul este în permanență supărat, nemulțumit,
plin de conflicte interne și externe, critică sau judecă toate persoanele din jurul său, împărțind lumea
în buni și răi, El considerându-se întoteauna făcând parte din cei buni.
2. Persoanele „trezite spiritual” – cazul unei largi minorități, în continuă creștere, la care drumul
de transfer între Conștiința eterico-fizică și Spirit, este ca un drum național cu una sau două benzi
pe sens.
Conștiința de Sinele adevărat, devine prezentă iar Ego-ul, adică Sinele fals, pierde din putere.
Conștiința începe să ia multe din decizii în acord cu Spiritul. Omul, în acest caz, are o stare
permanentă de înțelegere a celor din jurul său, se abține, de a mai judeca oamenii, identifică și
rezolvă cele mai multe din conflictele sale interne.
3. Persoanele „Iluminate” – cazul unei mici minorități, la care drumul de transfer între Conștiința
fizico-eterica și Spirit, este ca o autostradă cu mai multe benzi pe fiecare sens. Ego-ul este complet
supus, practic nu mai există. Deciziile sunt luate numai de Spirit care este dotat cu o inteligență
supremă. Omul, în acest caz, este într-o stare de iubire permanentă a semenilor săi, nu mai are
conflicte de nici un fel, comunică cu multă căldură cu ceilalți oamenii și le transmite calea către
cunoașterea vieții adevărate.

Am explicat în prezentările de până acum, structurile psihicului uman, din perspectiva ezoterică,
într-o viziune mult simplificată. Ne vom ocupa în continuare de prezentarea funcționării acestor
structuri ale psihicului, prin simbioza între știință și ezoteric.
Recunoașterea legăturii între știință și ezoteric, a fost posibilă, pentru că toate marile descoperiri
ale omenirii au fost mai întâi rodul unor imaginații intuitive, venite de la Spiritul Superior, care
după aceea au fost preluate de comunitatea oamenilor de știință și argumentate științific prin formule
matematice și probe de laborator. Atunci când un cercetător științific, se lansează în studiul unui
fenomen/eveniment, lăsând mintea să lucreze liber, intră în funcțiune două tipuri de procese psihice,
valabile, în principiu, pentru toți oamenii, dar recepționate diferit:
• Primirea în minte a unor idei noi din univers, prin intuiție.
• Ordonarea acestora în funcție de tiparele de gândire existente în mintea fizico-eterică a cercetatorului,
pentru a fi integrate în ceea ce el cunoaște deja.
Ambele procese reprezintă, de fapt, gândirea și au loc în același moment, dar în proportii diferite,
funcție și de etapa trezirii spirituale pe care se află omul respectiv.
Explicația intuitivă a formării Spiritului, descrisă până acum, are în opinia noastră confirmarea,
prin Teoria Stringurilor, precum și prin noua abordare a biologiei, lansată de britanicul John Cairms
și certificată de cercetătorii științifici, adepți ai Noii Spiritualități.
În articolul Teoria Stringurilor și visul lui Einstein,
https://biovivoblog.wordpress.com/2014/01/18/teoria-stringurilor-si-visul-lui-einstein-partea-i-a/
am arătat cum cercetătorii din lumea științifică au afirmat și demonstrat cu precizia modelelor
matematice că totul este energie și nu materie. De asemenea, în articolul Întâlnirea dintre corp și
spirit – noua biologie a zilelor noastre,
https://biovivoblog.wordpress.com/2013/12/20/intalnirea-dintre-corp-si-spirit-noua-biologie-a-
zilelor-noastre-partea-i-a/ am arătat, cum a fost spulberat mitul despre genele care controlează corpul
fizic uman și cum de fapt proteina, din care este alcatuită celula, se modifică atunci când apare un
semnal, un impuls energetic. Adică, datorită impulsurilor energetice interne sau externe corpului
fizic, aminoacizii din proteină se mișcă, își schimbă secvența de asamblare.
Prin urmare, viața materială este mișcarea proteinelor, transformarea și refacerea lor, generată de
energia primită din exterior sau interior. Când proteinele din corpul fizic nu se mai mișcă, nu mai
există viață în acel corp.
Deci, gena nu controlează celula, gena nu controlează nimic, ea este numai un executant. Adevăratul
conducător al corpului fizic uman este de natura energetică, este energia divină.
Și acum iată explicația funcționării corpului eteric din modelul structurii psihice, dată de Răzvan
Petre :
„O celulă vie, IZOLATĂ pe lama microscopului, îşi poate absorbi singură energia eterică(prana,în
sanscrită) din eterul liber. Pusă însă într-un ţesut, aglomerată printre mii de alte celule, are nevoie
să fie alimentată cu energie proaspătă, „vitalizată” de corpul eteric al organismului. Macrocorpul
eteric (al organismului) este structurat din matricile ţesuturilor ce este necesar să fie construite.
Fiecare tip de ţesut are propria reţea eterică, ce vehiculează un tip propriu de infoenergie. Aceste
trasee sunt precum liniile aeriene de troleibuz, de la care se alimentează fiecare celulă, după
necesităţi. Macrocorpul eteric nu alimentează doar cu energie fiecare celulă, ci şi cu informaţia
inclusă în ea (de unde şi numele de info-energie). Această informaţie îi comandă celulei să se
specializeze în funcţie de ţesutul ce trebuie format. Astfel se explică diferenţierea celulei-ou, prin
diviziune repetată, în nenumărate tipuri celulare. Întâi se creează matriţa energetică a tuturor
ţesuturilor ce trebuie formate, iar celulele care se nasc sau ajung în zonele respective sunt automat
determinate să ia forma şi funcţiile celulei-tip. Tot astfel se explică şi succesul grefelor medicale,
prin care celule străine şi cu o alcătuire diferită se adaptează perfect noii locaţii în care au fost
transplantate. TUMORILE CANCEROASE se pot explica pe baza unui deficit în reţeaua eterică, ce
furnizează informaţii eronate celulelor: să se dividă rapid. De aceea, după extirparea chirurgicală
a tumorii, cancerul se poate muta în altă zonă a corpului – pentru că defectul de structură eterică a
translatat acolo, energia eterică fiind foarte mobilă. Medicina s-ar apropia mai mult de cauza reală
a cancerului dacă ar studia patologia corpului eteric (bioenergetic). În cazul celulelor mobile, de
exemplu hematiile, odată ce au fost create de către ţesuturile hematopoietice, sunt programate să
funcţioneze autonom şi sunt eliberate în sânge. Fiind libere, au o rezervă proprie de energie, dar nu
suficientă. Din timp în timp, „parchează” în staţii de realimentare eterică, specializate în tipul
respectiv de celulă. Acolo primesc „ultimile noutăţi” şi comenzile ce trebuie urmate. De pildă,
limfocitele primesc informaţii despre tipul de virus recent intrat în organism, care trebuie detectat
şi anihilat. În concluzie, corpul eteric este alcătuit dintr-o suprapunere de reţele cu diverse funcţii,
corespunzătoare tipurilor de ţesuturi şi organe. Specializarea celulelor depinde de reţeaua de la
care se alimentează, iar dacă schimbă reţeaua, se modifică şi structura celulei. Reţelele urmează
propriile reguli de structurare, ele constituind o matrice a ţesutului sau organului. La aceste „linii
eterice” se racordează toate celulele pentru alimentare”
* * *
https://biovivoblog.wordpress.com/2014/04/17/psihicul-si-creierul-uman-din-perspectiva-ezoterica-
vii/

Psihicul și creierul uman din perspectiva ezoteric (VII)


Publicat pe Aprilie 17, 2014

Cunoscând acum structura şi modul de funcţionare al psihicului şi creierului uman, să încercăm a


ne imagina cum s-a format şi a evoluat Adam, primul om apărut pe planeta Pământ. Vom ţine seama
în această încercare, de actuala abordare holistică a evoluţiei speciei şi nu de vechea abordare
materialistă, a lui Darwin, dovedită de oamenii de ştiinţă ca fiind o interpretare eronată a evoluţiei
biologice.
Crearea fiinţei umane, porneşte, aşa cum am arătat, de la subtil la grosier, corpul subtil fiind cel
care creeaza şi conduce corpul fizic şi nu invers.
În scop didactic însă, pentru o înţelegere mai bună , vom pleca de la grosier la subtil. Totuşi
filogeneza a plecat de la organisme simple la cele complexe.
Reţeaua eterică a ţesutului nervos, este ca o „schemă electrică” suprapusă peste reţeaua neuronilor,
care are rolul de a transmite impulsurile electrice către centrii nervoşi. Din aceşti centrii nervoşi
eterici pornesc legăturile eterice, firişoare subtile, precum drumurile rutiere, către Mintea fizico-
eterică. Mintea fizico-eterică, prelucrează tot ce recepţionează dar nu trimite totul către Conştiinţă,
adică nu conştientizează tot ce recepţionează. Aşa cum am mai spus, rolul principal al minţii fizico-
eterice este de centru de comandă senzorio-motor.
Corpul fizic a lui Adam şi a lui Eva, a fost conceput, de corpul eteric, care la rândul sau este
creaţia corpului subtil Divin, creaţia lui Dumnezeu. Adam şi Eva, aveau dezvoltate, la început,
numai corpurile fizico-eterice, prin care funcţionau perfect ca organisme izolate, având complete
sistemele vegetative dar şi capacităţile somatice, pe care nu le puteau utiliza. Asta înseamnă că
simţeau foamea dar nu ştiau să i-a singuri fructele din pom, pentru care aveau nevoie să-şi dezvolte
un nou corp subtil, corpul astralo-emoţional.
Este ştiut că organismele primare nu au dezvoltat decât corpul eteric, iar animalele mai evoluate
au dezvoltat şi corpul astral. Corpul eteric, permite doar existenţa plată, în plan bidimensional pe
când cel astral, aduce în existenţa fiinţelor şi planul tridimensional. Organismele primare, bacteriile,
se dezvoltă doar în mediul în care se hrănesc, ele nu au posibilitatea de a gândi cum să-şi procure
hrană.
Totuşi inteligența este prezentă pentru că, aşa cum s-a dovedit şi prin experimentul lui John
Cairms, există gene responsabile cu rescrierea genelor, atunci când o impun infoenergiile venite din
exterior.
Utilizarea capacităţilor somatice, senzorii şi scheletul încărcat cu muşchi, se realizează prin
procesarea informaţiilor în creierul astral care deşi are o construcţie mult mai simplă decât a celui
fizico-eteric, este de o importanţă majoră în dezvoltarea fiinţelor evoluate. Aşa încât, pe trepta
evoluţiei umane, urmaşii lui Adam şi Eva au trebuit să-şi dezvolte şi corpul astral, pentru a lua
fructul din pom şi apoi a umbla după hrană.
Este posibil ca scena biblică a mărului oferit de Eva lui Adam să fie şi marcarea simbolică a
apariţiei afectivităţii corpului astral la om.
Corpul astralo-afectiv, este cel prin care omul socializează cu semenii săi, una din cauzele evoluţiei
sale dar şi a multor necazuri pe care astfel şi le poate autoinduce.
O importantă etapă a evoluţiei umane, faţă de celelalte fiinţe vii, a fost realizată prin apariţia
comunicării. La început vorbele erau precum lătratul unui câine şi erau asocierile auditive, la nivel
astral, între obiecte sau acţiuni concrete şi gupuri fonetice. Aşa s-au născut vorbele limbajului
primitiv.
Mult mai târziu au apărut scrisul şi cititul, atunci când urmaşii lui Adam şi Eva şi-au dezvoltat şi
corpul mentalo-cauzal, cel de al treilea corp subtil pe scara evoluţiei umane. Vorbele şi cuvintele
scrise sunt recepţionate de canalelele senzoriale fizice şi ajumg la mintea fizico-eterică dar ele nu
sunt prelucrate aici, trec în corpul astral, unde se formează un „dicţionar” între imagini şi sensurile
acestora.
Dar semnificaţia cuvintelor, ca termeni ai unor simboluri abstracte, de ordin superior, se produce
doar în corpul mentalo-cauzal. Unele din semnificaţia acestor simboluri abstracte, pot fi aduse la
nivelul corpului astralo-emoţional, unde trec prin dicţionarul de imagini şi ajung apoi la creierul
fizico-eteric, pentru a fi transpuse la nivelul limbajului concret.
Gândirea abstractă însă este altceva decât gândirea concretă. Omul nu gândeşte abstract prin
cuvinte sau imagini, ci prin reprezentările abstracte ale lor, prin simboluri şi concepte abstracte ce
au corespondenţă în planul obiectelor concrete.
Dezvoltarea corpului mentalo-cauzal şi a legăturilor dintre fizico-eteric, astral şi mentalo-cauzal,
a făcut posibilă apariţia limbajului natural evoluat al omului contemporan, faţă de cel al omului
primitiv.
Care va fi oare etapa superioară a comunicării dintre oameni?
Probabil telepatia, care funcţionează şi în prezent la unii semeni ai noştri. Este posibil ca într-o
etapă evolutivă superioară a omenirii, vorbirea actuală, să fie asemănată cu o comunicare inferioară,
precum asemănăm noi astăzi vorbirea primitivă cu lătratul câinilor. Până atunci mai avem de
parcurs însă etapa evolutivă a integrării noastre spirituale. Unicitatea individului constă în
integrarea sa în corpul spiritual. Considerăm că Noua Era ( New Age ) a început pentru tot mai
mulţi oameni care se trezesc spiritual.
Într-un fel sau altul pe planeta noastră vor înceta „experimentele”. Dispariţia Atlantidei, probabil
a fost necesară datorită unor experimente pe scara evoluţiei umane. Riscul este mult mai mare
acum, fiind asimilat cu dispariţia Planetei. Vestea bună este că numărul oamenilor care se trezesc
spiritual este în creştere exponenţială şi cu cât vor fi mai mulţi cu atât se va diminua şi riscul
dispariţiei planetei Pământ. Integrarea oamenilor de pe Pământ în Civilizaţia Spirituală o doresc
toate forţele Universului.
Creşterea nivelului de vibraţie al planetei Pământ, produsă în anul 2012 nu a fost ceva întâmplător.
Extratereştrii, care ne urmăresc încă de pe vremea incaşilor, fiind dovezi clare ale participării lor la
realizarea oraşului suspendat ca şi a altor minuni ale lumii, în perioada în care oamenii încă nu îşi
dezvoltaseră aptitudinile scrisului şi cititului, ne urmaresc și astăzi. Nu în mod întâmplător sunt
prezenţi şi acum în zona nepopulată a Polului Sud. Pentru unele detalii vezi şi articolul Călătoria
intergalactică https://biovivoblog.wordpress.com/category/viaţă-spirituală/page/2/
După ce vom intra definitiv în Civilizaţia Spirituală şi ne vom rezolva „problemele” actuale
existente pe planeta Pământ, avem cale liberă la călătoria intergalactică.
BIBLIOGRAFIE:
Psihicul şi creierul uman din perspectiva esoterică, reprezintă o sinteză cu elemente modificate şi
interpretare personală a studiului „Modelul unificator al psihicului uman de Răzvan-Alexandru
Petre, ce se poate prelua din pagina de web http://www.spiritus.ro.
Interpretările prezentate în cele şapte articole au la bază, propria documentare acumulată din
multe surse bibliografice, din care precizăm în mod selectiv:
Francesc Torralba – Inteligenţă spirituală – Editura Curtea Veche – 2012
Daniel Goleman – Inteligenţă emoţională – Editura Curtea Veche – 2007
Richard J Davidson – Creierul şi inteligenţa emoţională – Editura litera 2012
Zoharul- Cartea Splendorii – Editura Herald – 2012
Neale Donald Walsh – Conversaţii cu Dumnezeu – Editura For Yoy – 2009
Ekhart Tolle – Puterea prezentului – Editura Curtea Veche – 2011
Ekhart Toole – Un pământ nou – Editura Curtea Veche – 2012
Rudolf Steiner – Apariţia lui Christos în lumea eterică – Editura Unives Enciclopedic – 2014
Rudolf Steiner – Căi adevărate şi false în investigaţia spirituală – Editura Univers Enciclopedic – 2013
Rudolf Steiner – Teosofie – Editura Univers Enciclopedic – 2011
Rhonda Byrne – Puterea – Editura Adevăr Divin – 2008
Osho – Farmacia pentru suflet – Editura Mix – 2003
Osho – Eu sunt poartă – Editura Mix – 2009
Osho – Emoţiile – Editura Mix – 2012
Raymond A Moody Jr. – Viaţă după viaţă – Adevăr Divin – 2012
Dr. Bradley Nelson – Codul emoţiilor – Adevăr Divin – 2012
Ovidiu- Dragoş Argeşeanu – Artă războiului PSI – Editura Pro Dao – 2011
Mircea Eliade – Istoria credinţelor şi ideilor religioase – Editura Chişinău Universitas – 1992
Gary Zukav – De la suflet la suflet – Editura Curtea Veche – 2013
Serghei Nikolaevici Lazarev – Diagnosticarea Karmei – 10 volume – Editura Dharna – 2000
Deepak Chopra, Debbie Ford,Marianne Williamson – Efectul Umbrei – Editura Adevăr Divin – 2011
Charles F. Haanel – Sistemul Maestrului – Editura Adevăr Divin – 2009
Anthony R. Michalski – Manual pentru Sistemul Maestrului – Editura Adevăr Divin – 2011
A.T. Mann – Principiile reîncarnării – Editura Univesr Enciclopedic – 1995
Paolo Crimaldi – Terapia Karmică – Editura Antet XX Press – 2006
Esther şi Jerry Hicks – Intrarea în vortex – Editura Adevăr Divin – 2012
Ted Andrews – Cum să Cunoşti şi Să lucrezi cu Ghizii Spirituali – Editura Agni Mundi – 2013
Răzvan Petre – Modelul Unificator al Spiritului Uman – http://www.spiritus.ro
Scarlat Demetrescu -Din tainele vieţii şi ale universului- Editura Emet – 1993
Urmăriţi în continuarea „Viaţa Spirituală” pe blogul nostru!
Cu multă iubire, BIO VIVO
Commentarii:
• calinakimu zice:
Aprilie 17, 2014 la 11:26 pm
Omul a aparut odata cu sistemul solar. Bineanteles nu este vorba despre omul zilelor noastre. Entitati spirituale extrem
de evoluate au pus caramizile corpurilor, incepand cu cel eteric. Desigur, ne aflam in plina evolutie. Inca se mai
construiesc corpuri spirituale, dar spre deosebire de inceputuri, acum participam NOI in mod direct la construirea
acestor corpuri energetice din ce in ce mai subtile.

• Biovivo zice:
Aprilie 18, 2014 la 8:23 am
Aşa este. Noi am început să participăm la dezvoltarea acestor corpuri energetice încă de la apariţia lor. Astăzi însă, sunt
din ce în ce mai mulţi cei ce o fac în mod conştient şi de aceea am încredere în evoluţia pozitivă a fiinţelor pământeşti.
Învierea lui Christos este şi simbolul evoluţiei planetei Pământ.