Sunteți pe pagina 1din 1

Declarație

Posturile de televiziune TV8, Jurnal TV și portalul UNIMEDIA califică drept abuzivă încerca-
rea Partidului Popular European din Moldova de a ne oferi lecții de jurnalism. Amintim rep-
rezentanților formațiunii politice că liderul acesteia este demnitar public, prim-viceprim-
ministru, iar acest fapt justifică interesul mass-media pentru persoana dumnealui.

Criticile aduse politicianului nu sunt defăimătoare, fiind determinate de acțiunile domniei


sale în funcțiile publice deținute în stat. Acordarea garanției de stat, în ședință secretă de
Guvern, garanție transformată ulterior în datorie publică; decizia de concesionare a Aero-
portului Internațional Chișinău, declarată inoportună atât de comisia specială de anchetă
creată de Guvern, cât și de una similară din Parlament; afirmația domnului Leancă precum
că ar fi avut agrementul FMI și al Băncii Mondiale pentru acordarea garanției de stat,
dezmințită de cele două instituții internaționale, nu reprezintă evenimente inventate de
jurnaliști, ci realități care pot fi probate.

Un politician trebuie să își asume răspunderea și criticile aduse de presă și societate pentru
acțiunile pe care le-a întreprins, mai ales când este vorba de înalta funcție în stat de prim-
ministru.

Ținând cont de faptul că domnul Iurie Leancă deține în prezent funcția de prim-viceprim-
ministru în Guvern, considerăm apelul public al formațiunii drept o încercare de intimidare
a jurnaliștilor care își permit să scrie critic despre acțiunile Executivului.

Amintim în context că, potrivit Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertă-
ților fundamentale, libertatea de exprimare este libertatea de a primi sau de a comunica
informații ori idei fără amestecul autorităților publice, iar potrivit Legii cu privire la liber-
tatea de exprimare, mass-media are sarcina de a informa publicul asupra problemelor de
interes public şi de a efectua, în conformitate cu responsabilitățile sale, investigații jurnalis-
tice. Intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică sunt sancționate de Codul
penal (art. 180 prim).

Îndemnăm reprezentanții Partidului Popular European din Moldova să respecte prevede-


rile Convenției Europene, semnată de Republica Moldova încă în 1995, și normele demo-
cratice și europene asumate oficial de partid și de Guvernul de la Chișinău.

Semnatari:
Director general TV8 – Veaceslav Pîslari
Director Jurnal TV – Val Butnaru
Director UNIMEDIA – Cristian Jardan