Sunteți pe pagina 1din 3

BORDEROU DE NOTARE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE

Proba scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - 13.03.2017

Subiectul I
LUCRARE NR. A. B.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.
4p. 4p. 4p. 4p. 4p. 4.p 4p. 4p. 2p. 2p.
TOTAL TOTAL
B=16 p. S1=40 p.
cratima TOTAL

Mod formare cuvânt

diftongi

adecvatconținut

de cuvinteminim150
t trăsăturilor 2- ilustrarea
ale gen liric2 trăsături
măsurăRimă și
A=24
2 antonime

Fffiguri de stil
2x2p 4p 2x3p 2x2p 2x2 p 2x2p. 2x2p 2x4p 2p 2p
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
LUCRARENR.

2 enunțuri

1. 2.
4p. 4p.
titlusursa,

2x2p 2x2p
13.
12.

3.
4p.
mod vb. Diateza,

2x2p
s val.morfo f. s

A.
4.
4p.
transcrierea

2x2p 2x2p
5.
prop. + fel

4p.
6.
4p.
constr. frazei

1p+3p
TOTAL A

relatare întâmlare
4p.

24 p 6/3p
spaţio-temp.2 elem.
4p.

2x1p
B.

adecvatconținut
2p.

2p/1p
1150 -300cuv.
2p
2p.

TOTAL B

S IITOTAL

compozițieiunitatea
2p.
Subiectul al II-lea

textcoerență
2p.

stil, vocab.comunicare,
2p.

3 sau 4/ 50/1 sau 2/ortografie


3p.

12 p 36p 2x1p 2x1p 2p/ 1p 3/2/1/0

0/ 1sau2/3punctuatie
3p.

3/2/1/0
Redactare = 14 p.

paginăașezare în
1p
1p.

lizibilitate
1p
1p.

redactareTotal
14 p

Oficiu
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Nota
finală
10. 10

11. 10

12. 10

13. 10

PROFESOR EVALUATOR:
Numele şi prenumele: _________________________________________ Semnătura: ______________________