Sunteți pe pagina 1din 16

PROMOŢII 2015

Cazane în condensație,
pe combustibil solid
Sisteme de panouri solare
încălzire în pardoseală
Pompe și hidrofoare
Radiatoare aluminiu și portprosop
Convectori pardoseală
INSTALAțII ALIMENTARE APă
Accesorii instalații încălzire
PACHETE COMPLETE DE CENTRALE ÎN CONDENSAȚIE - 26/35 kW
VIESSMANN - Germania
COMPONENŢĂ PACHET kW Boiler bivalent PREŢ
Reflex
Cazan în condensație marca VIESSMANN - Germania,
Stora AF
model Vitodens 100 - 26/35 kW, cu funcționare pe gaz, (include 26 1.635
200 l
V3C de comutare, supapă de siguranță și vas de expansiune de 8 l),
însoțit de următoarele echipamente:
Kit orizontal pentru evacuare gaze de ardere / admisie aer DN 60 / 100 Stora AF
35 1.825
Boiler bivalent pregătit pentru cuplaj la cazan și instalația solară Reflex 200 l
Vas de expansiune încălzire, 35 l / 3 bar, vas de expansiune boiler,
12 l / 10 bar, supapă de siguranță boiler, ½”, 6 bar, regulator de
Stora AF
presiune diferențială, ¾”, senzor de temperatură exterioară, senzor de 35 1.950
300 l
temperatură boiler

Schemă funcțională Schemă funcțională


Vitodens 100 Vitoligno 100 - S
apa calda
menajera
VS VS

M A SS VS Boiler bivalent
VS VS

P1 la si de la
VS
P2
CS
instalatia
CS solara
Vitoligno VS
100-S
VS
CI VS

SPC
Vexp

VS

Rg SS

apa rece VS CS Vexp

Legenda
A - aerisitor P1 - pompa circuit incalzire
CI - circuit incalzire P2 - pompa circuit boiler
Legendă Legendă CS - clapet de sens
M - manometru - circuit tur
Cz - Cazan în condensație SS - Supapă de siguranță SE - Senzor exterior de A - Aerisitor
Rg - robinet de golire - circuit retur
SS - Supapă de siguranță P2 - Pompa circuit boiler
B - Boiler bivalent F - Filtru de impurități temperatură SS - supapa de siguranta
CI - Circuit încălzire SPC - Sistem protecție cazan
Vexp - Vas de expansiune RPD - Robinet de presiune CI - Circuit încălzire SPCde- sens
CS - Clapet sistem protectie cazan Vexp - Vas de expansiune
R - Robinet de separare diferențială Vexp - vas de expansiune
M - Manometru VS - Vană de sectorizare
circuit tur circuit tur
VS - vana de sectorizare
CS - Clapet de sens SB - Senzor de boiler circuit retur Rg - Robinet de golire P1 - Pompa circuit încălzire circuit retur

Cazane murale în condesație Vitodens pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră instant
Vitodens 100-W kW COD PREŢ Vitodens 050-W kW COD PREŢ
Cazan Vitodens 100-W de 26 kW, combi
Cazan Vitodens 050-W de 24 kW,
Automatizare digitală
26 B1KA077 1.065 Automatizare digitală 24 - 795
Senzor de temp exterioară cu cablu de legătură
Cot 87° + Racord perete exterior
Cot 87° + Racord perete exterior
Cazan Vitodens 100-W de 35 kW, combi
Cazan Vitodens 050-W de 33 kW,
Automatizare digitală
35 B1KA078 1.175 Automatizare digitală 33 - 945
Senzor de temp exterioară cu cablu de legătură
Cot 87° + Racord perete exterior
Cot 87° + Racord perete exterior

CAZANE PE COMBUSTIBIL SOLID DIN OȚEL CU GAZEIFICARE VIESSMANN


COMPONENŢĂ PACHET kW PREŢ

Model Vitoligno 100 - S, inclusiv automatizare cazan


Clapeta de reglaj pentru circuitul de aer primar și secundar 25 2.025
Tablou de comandă permite: reglarea temp apei din cazan, controlul termostatului de siguranță, controlul suflantei
Focar, vizor cameră ardere, serpentină de racire, suflantă cu cale de aspirație, termoizolație, canal de ardere șamotat
Interfața tabloului de comandă conține: 30 2.149
Buton reglare valori, buton confirmare, comutator pornit-oprit, buton deblocare la temperatură de siguranță
Display ce cuprinde: led pentru regimul de pornire a încălzirii, led pentru suflantă, led pentru pompa de circulație,
led pentru alimentarea cu combustibil/erori, led temperatură de siguranță, led termostat de siguranță acționat, afișaj 40 2.665
temperatură apă din cazan

Punerea în funcțiune se realizează de către rețeaua autorizată de service a producătorului.

2 preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA


PACHETE COMPLETE DE CENTRALE ÎN CONDENSAȚIE VIESSMANN
Cu puterea de 45 Kw, 60 Kw, 80 kw sau 100 Kw și boiler Bivalent
COMPONENŢĂ PACHET CLASIC kW Boiler bivalent PREŢ
Reflex
45 Stora AB 300 l 3.970
Cazan în condensație marca VIESSMANN - Germania, model Vitodens 200, cu funcționare pe gaz, însoțit de 45 Stora AB 400 l 4.040
următoarele echipamente:
60 Stora AB 300 l 4.620
Kit orizontal pentru evacuare gaze de ardere/admisie aer DN 80/125 pt 45 sau 60 Kw și DN100/150 pt 80 sau 100 kw
Boiler bivalent pregătit pentru cuplaj la cazan și instalația solară și ventil termostatic de amestec pt a.c.m 60 Stora AB 400 l 4.690
Vas de expansiune încălzire 50 l/3 bar pt 45 kw; 80 l/3 bar pt 60/80 kw; 100 l/3 bar pt 100 kw 60 Stora AB 500 l 4.950
Vas de expansiune boiler 12 l/10 bar
80 Stora AB 300 l 5.990
Supapă de siguranță boiler, ½”, 6 bar + supapă de siguranță cazan 2 x ¾”, 3 bar
Senzor de temperatură exterioară + senzor de temperatură boiler 80 Stora AB 400 l 6.060
Pompă boiler BIRAL – Elveția tip AX 13-1 pt 300 și 400 l la 45/60/80/100 kw, tip A14-1 pt 500 l la 60 kw sau tip A15-1 pt 80 Stora AB 500 l 6.410
500 l la 80/100 kw inclusiv olandezi
100 Stora AB 300 l 7.180
Pompă încălzire BIRAL – Elveția tip A15-1 pt 45kw sau tip A16-2 pt 60/80/100kw
100 Stora AB 400 l 7.250
100 Stora AB 500 l 7.580
COMPONENŢĂ PACHET CONFORT kW Boiler bivalent PREŢ
Reflex
Cazan în condensație marca VIESSMANN - Germania, model Vitodens 200, cu funcționare pe gaz, însoțit de 45 Stora AB 300 l 4.750
următoarele echipamente: 45 Stora AB 400 l 4.820
Kit orizontal pentru evacuare gaze de ardere/admisie aer DN 80/125 pt 45 sau 60 Kw si DN100/150 pt 80 sau 100 kw
60 Stora AB 300 l 5.390
Boiler bivalent pregătit pentru cuplaj la cazan și instalația solară și ventil thermostatic de amestec pt a.c.m
Vas de expansiune încălzire 50 l/3 bar pt 45 kw; 80 l/3 bar pt 60 /80 kw; 100 l/3 bar pt 100 kw 60 Stora AB 400 l 5.460
Butelie de egalizare a presiunii 60 Stora AB 500 l 5.630
Vas de expansiune boiler 12 l/10 bar
80 Stora AB 300 l 6.790
Supapă de siguranță boiler, ½”, 6 bar + supapă de siguranță cazan 2 x ¾”,3 bar
Senzor de temperatură exterioară + senzor de temperatură boiler + senzor BEP 80 Stora AB 400 l 6.860
Pompă boiler BIRAL – Elveția tip AX 13-1 pt 300 și 400 l la 45/60/80/100 kw, tip A14-1 pt 500 l la 60 kw sau tip A15-1 pt 80 Stora AB 500 l 7.210
500 l la 80/100 kw inclusiv olandezi
100 Stora AB 300 l 8.050
Pompă cazan BIRAL – Elveția tip A14-1 pt 45/60/80kw sau tip A15-1 pt 100kw inclusiv olandezi
Vană cu 3 căi de amestec inclusiv servomotor, DN 25 pt 45 Kw și DN 32 pt 60/80/100 kw 100 Stora AB 400 l 8.120
Pompă circuit pardoseală BIRAL – Elveția tip A15-1 pt 45 kw și A16-2 pt 60/80/100 kw inclusiv olandezi 100 Stora AB 500 l 8.460
COMPONENŢĂ PACHET PREMIUM kW Boiler bivalent PREŢ
Reflex

Cazan în condensație marca VIESSMANN - Germania, model Vitodens 200, cu funcționare pe gaz, însoțit de 45 Stora AB 300 l 4.980
următoarele echipamente: 45 Stora AB 400 l 5.050
Kit orizontal pentru evacuare gaze de ardere/admisie aer DN 80/125 pt 45 sau 60 Kw și DN100/150 pt 80 sau 100 kw
Boiler bivalent pregătit pentru cuplaj la cazan și instalația solară și ventil thermostatic de amestec pt a.c.m 60 Stora AB 300 l 5.680
Vas de expansiune încălzire 50 l/3 bar pt 45 kw; 80 l/3 bar pt 60 /80 kw; 100 l/3 bar pt 100 kw 60 Stora AB 400 l 5.750
Butelie de egalizare a presiunii
60 Stora AB 500 l 6.020
Vas de expansiune boiler 12 l/10 bar
Supapă de siguranță boiler, ½”, 6 bar + supapă de siguranță cazan 2 x ¾”, 3 bar 80 Stora AB 300 l 7.110
Senzor de temperatură exterioară + senzor de temperatură boiler + senzor BEP
80 Stora AB 400 l 7.180
Pompă boiler BIRAL – Elveția tip AX 13-1 pt 300 și 400 l la 45/60/80/100 kw, tip A14-1 pt 500 l la 60 kw sau tip A15-1 pt
500 l la 80/100 kw inclusiv olandezi 80 Stora AB 500 l 7.520
Pompă cazan BIRAL – Elveția tip A14-1 pt 45/60/80kw sau tip A15-1 pt 100kw inclusiv olandezi 100 Stora AB 300 l 8.370
Pompă încălzire BIRAL – Elveția tip A14-1 pt 45/60/80/100 kw inclusiv olandezi
Vană cu 3 căi de amestec inclusiv servomotor, DN 25 pt 45 Kw și DN 32 pt 60/80/100 kw 100 Stora AB 400 l 8.440
Pompă circuit pardoseală BIRAL – Elveția tip A14-1 pt 45 kw, tip A 15-1 pt 60 kw și A15-2 pt 80/100 kw inclusiv olandezi 100 Stora AB 500 l 8.790

Sistem Clasic: 1 circuit de radiatoare racordat direct si apa calda sanitara Sistem Confort: 1 circuit de incalzire in pardoseala si apa calda sanitara Sistem Premium: 1 circuit de radiatoare racordat direct, 1 circuit de incalzire in
pardoseala cu vana cu 3 cai si apa calda sanitara

Se Se
Se

Cz Vexp Cz Vexp
VS VS Cz Vexp
circuit circuit
instalatia solara

VS
instalatia solara

VTA VTA radiatoare pardoseala


SS SS
instalatia solara
La si de la

VTA
La si de la

SS
La si de la

B VS
B VS VS
VS VS VS VS B VS
A VS
VS
A
Sb VS
Sb
circuit CS CS VS Pi3 Sb VS Pi2
CS CS B CS CS VS CS
VS radiatoare VS Pacm Pi1 E
V3C
Pi3
Pacm Pi1 VS
VS VS Pacm Pi1 B VS CS
P VS
VS VS VS
VS VS VS VS VS E V3C
circuit VS VS
Rg VS P VS
pardoseala
VS
VS Rg

VS Rg VS
VS Vexp Vexp VS
Vexp
SS VS SS VS
SS VS VS VS CS F VS VS VS CS F VS
VS VS CS F VS AR AR
AR

preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA 3


PACHETE COMPLETE DE CENTRALE TERMICE ÎN CONDENSAŢIE
MHG - Germania
Cu puterea de 45 kW sau 75 kW şi boiler bivalent
Dotate cu pompă de înaltă eficiență cu clasa energetică A, marca Biral - Elveția, conform directivei
EuP 2013

COMPONENŢĂ PACHET kW Boiler bivalent Reflex PREŢ


Cazan în condensaţie MHG - Germania, tip ProCon
45 kW/75 kW, cu funcţionare pe gaz: 45 Stora 200 3.240

Kit orizontal evacuare gaze arse DN 80/125


Termostat exterior 45 Stora 300 3.365
Boiler bivalent pregătit pentru cuplaj la sistem solar
Vas de expansiune 50/3 bar (45 kW) sau 80/6 bar (75 kW) 45 Stora 400 3.435
Vas de expansiune boiler 12/10 bar
Supapă siguranţă cazan, ¾”, 3 bar (2 buc.)
Supapă siguranţă boiler, ½”, 6 bar 45 Stora 500 3.565
Sondă boiler, cu cablu 2 m
Butelie egalizare, având kit cu aerisitor, supapă
siguranţă şi manometru 75 Stora 200 3.940
Pompă electronică boiler BIRAL - Elveţia, tip AX 13-1, inclusiv
racorduri de cuplare 75 Stora 300 4.065
Pompă electronică încălzire BIRAL - Elveţia, tip A 15-1, inclusiv
racorduri de cuplare (pentru ProCon 45 H)
Pompă încălzire BIRAL - Elveţia, tip A 16-2, inclusiv racorduri 75 Stora 400 4.135
de cuplare (pentru ProCon 75 H)
Inhibator de oxigen INIBAL 1 l
75 Stora 500 4.265
Conectori din bronz pentru tur, retur şi ţeavă de gaz

Schemă funcțională

Legendă
A - Aerisitor F - Filtru de impurităţi VTA - Ventil termostatic de amestec
B - Boiler bivalent M - Manometru RPD - Regulator de presiune diferenţială
BEP - Butelie de egalizare a presiunilor R - Robinet de închidere P1 - Pompă electronică circuit încălzire
C - Colector Rg - Robinet de golire P2 - Pompă electronică circuit boiler
CI - Circuit încălzire SB - Senzor de boiler
CS - Clapet de sens SE - Senzor exterior de temperatură
Cz - Cazan în condensaţie SS - Supapă de siguranţă circuit tur
D - Distribuitor Vexp - Vas de expansiune circuit retur

4 preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA


CAZANE ÎN CONDENSAŢIE Tip ProCon HT 150/225
MHG - Germania
Cu puterea termică de 150 kW şi 225 kW
Cascadă de cazane în condensaţie, cu funcţionare pe gaz, ProCon HT 150/225, cu butelie
de egalizare, staţie de pompe, colectoare de condens, totul într-o carcasă comună,
dotată cu roţi pentru o deplasare rapidă şi uşoară catre locul de montaj.

Se pot monta în baterie comună 4 astfel de cazane, formând o centrală termică cu puterea
totală de 900 kW. Datorită lăţimii foarte mici, 700 mm, cazanele pot fi introduse pe orice
uşă, fapt ce le recomandă ca ideale pentru înlocuit centrale termice vechi, aflate
în subsolurile clădirilor.

Avantaje:
• Grad mare de utilizare, de până la 109,5%, prin folosirea eficientă a tehnicii de condensare
• Modulaţia de la 15 kW până la 225 kW corelează perfect necesarul de căldură al clădirii
cu căldura produsă de sistem
• Montajul la ultimul nivel al clădirilor face să fie evitat costul şi aspectul inestetic al coşului
de fum
• Funcţionarea este foarte silenţioasă
• Automatizarea performantă conduce la o utilizare economică şi precisă, care poate
gestiona funcţionarea în cascadă pentru 4 cazane şi poate conduce până la 5 circuite de
încălzire independente, cu sau fără vană cu trei căi

Dimensiuni
Cazan cu automatizare PREŢ
L x l x H [mm]
ProCon HT 150 kW 1650 x 680 x 1030 7.270
ProCon HT 225 kW 1650 x 680 x 1030 9.090

ACCESORII COD PREŢ


Pompă electronică BIRAL - Elveţia, MODULA 40/12,
250 RED (pentru ProCon HT 150) 2200770350 871

Pompă electronică BIRAL - Elveţia, MODULA 50/12, 2200840350 1.138


270 RED (pentru ProCon HT 225)
Vas expansiune NEX 150 (pentru ProCon HT 150) 8.00150.106110 142
Vas expansiune NEX 300 (pentru ProCon HT 225) 8.00300.106110 277
Supapă siguranţă 1¼", 3 bar 117.0025.026 43
Inhibator de oxigen INIBAL 5 l 96.00070-0122 122
Vană cu 3 căi + servomotor DN 40 V3CDN40MOT 278
Legendă
A - Aerisitor
BEP - Butelie de egalizare a presiunilor
Schemă funcțională cu automatizare standard C - Colector
CI - Circuit încălzire
CS - Clapet de sens
D - Distribuitor
F - Filtru de impurități
R - Robinet de închidere
Rg - Robinet de golire
Sb - Senzor de boiler
Se - Senzor exterior de temperatură
Si - Senzor circuit încălzire
SS - Supapă de siguranță
V3C - Vană cu trei căi (opțională)
Vexp - Vas de expansiune
P1 - Pompă electronică circuit încălzire
P2 - Pompă electronică circuit boiler

circuit tur
circuit retur

preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA 5


Centralele termice convenţionale
Buderus - Germania

Centralele termice murale, pentru modernizarea și obținerea


unui confort termic ridicat în locuințe, au un raport excelent
între performanță, calitate și preț. Dimensiunile reduse, Logamax U042
fiabilitatea mare în utilizare și ușurința în exploatare le
recomandă ferm.
Logamax U052T cu
boiler încorporat
de 48 litri

Model kW COD PREŢ

Centrală murală convențională U042K


Logamax U042 24 U042AZ362 535
Kit evacuare gaze arse L=810 mm, D60/100

Centrală murală convențională U052K


Logamax U052 28 U052AZ362 740
Kit evacuare gaze arse L=810 mm, D60/100

Centrală murală convențională cu boiler încorporat U052T


Logamax U052T 28 U052TAZ362 1.032
Kit evacuare gaze arse L=810 mm, D60/100

Centrale termice în condensație


Buderus - Germania

Logamax plus Logamax plus


GB012 GB162

Model kW COD PREŢ

Centrală în condensație GB012K-25


Logamax plus GB012 25 GB012AZB916 642
Kit evacuare gaze arse L=395-615 mm, D60/100

Centrală în condensație GB 162


Boiler stratificat 40 l încorporat
Automatizare EMS RC35
Logamax plus GB162 Senzor exterior ECO4000
33 GB162T40S30 2.195
cu boiler încorporat Vas expansiune D12 pentru boiler
Vas expansiune 35 l pentru centrală
Supapă siguranță boiler ¾”, 6 bar
Kit evacuare gaze arse L=395-615 mm, D80/125

Punerea în funcțiune se realizează de către rețeaua autorizată de service a producătorului.

6 preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA


Pachete Centrale termice în condensație cu boiler bivalent
Buderus - Germania

Centrala termică Logamax plus GB162 economiseşte atât energie, cât şi spaţiu. Formatul său extrem
de compact vă aduce un mare avantaj, întrucât fiecare centimetru în minus înseamnă mai multă libertate
în alegerea spaţiului în care se va monta. Instalaţia poate fi amplasată în orice nişă sau colţ de încăpere
şi se remarcă prin montarea foarte simplă.

Un avantaj în plus: în funcţie de preferinţă Logamax plus GB162 vă va răsfăţa şi cu un confort deosebit de
apă caldă.

Componență pachet în condensație Buderus Germania tip Logamax plus GB 162,


kW Boiler bivalent PREŢ
putere 35/45/65 kw
Reflex 200/2 3.290
Cazan în condensație Buderus Germania tip GB 162 35
Boiler bivalent pregătit pt cuplaj la panourile solare Reflex AF 300/2 3.415
Kit evacuare gaze arse D =80/125 mm (pt 35kw, 45kw)
Kit evacuare gaze arse D =110/160 mm (pt 65kw) Reflex AF 200/2 3.565
Automatizare EMS RC35
Senzor exterior ECO 4000
45 Reflex AF 300/2 3.690
Senzor boiler FH+ Racord senzor boiler ASU
Vas expansiune 35 l (35 kw)
Reflex AB 400/2 3.760
Vas expansiune 50 l (45 kw, 65kw)
Vas expansiune D 12 (boiler)
Reflex AF 200/2 4.645
Vană 3 căi G-SU1” (35 kw, 45 kw)
Vană 3 căi G-SU1¼” (65 kw)
Supapă siguranță ¾”, 3 bar (35 kw, 45 kw) Reflex AF 300/2 4.770
Supapă siguranță 1”, 4 bar (65 kw) 65
Supapă siguranță ¾”, 6 bar (boiler) Reflex AB 400/2 4.840
Grup pompare GB162 (65 kw)
Reflex AB 500/2 4.970

Componență pachet în condensație Buderus Germania tip GB 162,


kW Boiler bivalent PREŢ
putere 80/100 kw

Reflex AF 200/2 5.195

Cazan în condensație Buderus Germania tip GB 162 Reflex AF 300/2 5.320


Boiler bivalent pregătit pt cuplaj la panourile solare 80
Kit evacuare gaze arse D =110/160 mm
Reflex AB 400/2 5.390
Automatizare EMS RC35
Senzor exterior ECO 4000
Modul Butelie EMS WM10 Reflex AB 500/2 5.520
Senzor boiler FH+ Racord senzor boiler ASU
Vas expansiune 25 l Reflex AF 200/2 5.455
Vas expansiune D 12 (boiler)
Vană 3 căi G-SU”1¼”
Reflex AF 300/2 5.580
Supapă siguranță 1” , 4 bar
Supapă siguranță ¾”, 6 bar (boiler) 100
Grup pompare GB162 Reflex AB 400/2 5.650

Reflex AB 500/2 5.780

Punerea în funcțiune se realizează de către rețeaua autorizată de service a producătorului.

preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA 7


Centralele termice În condensaȚie Ferroli
DIVACONDENS este o centrală murală în condensație cu sistem de recuperare activă pentru
preparare agent primar și pentru preparare apă caldă menajeră a.c.m, cu randament ridicat până
la 103,5 %.

Beneficiind de un panou de comandă digital cu un meniu inteligent și intuitiv, centrala


DIVACONDENS permite selectarea rapidă a modurilor de lucru, cât și o vizualizare facilă a tuturor
parametrilor de funcționare.
Meniul ușor de utilizat asigură o setare rapidă a funcționării centralei, iar prin sistemul de coduri
de avertizare, facilitează o asistență tehnică eficientă.
Placa electronică de ultimă generație permite optimizarea funcționării centralei prin utilizarea
unui cronotermostat modulant OpenTherm.

DIVACONDENS F24 kW COD PREŢ


CCentrală în condensație F 24
24 DivacondensF24 577
Kit evacuare gaze arse L=1000 mm, D60/100

BLUEHELIX PRO sunt centrale termice murale în condensație cu panou de comandă digital,
pentru încãlzire și preparare apă caldă menajeră (a.c.m.), cu funcționare pe gaze naturale
sau GPL, cu randamente foarte ridicate și emisii de noxe deosebit de reduse. Sunt proiectate
pentru eficiență maximă datorită schimbătorului de căldură bitermic, brevet Ferroli, care
garantează performanță ridicată atât în sistemul de încălzire, dar și în producerea a.c.m.

Sunt prevăzute cu arzător modulant din inox cu preamestec, ventilator modulant, schimbător
de căldură bitermic din inox AISI 316 TI cu funcția de autocurățare, sistem de control cu
microprocesor, pompă de circulație modulantă, vas de expansiune, funcție antiîngheț și
antiblocare pompă.

BLUEHELIX PRO 25C kW COD PREŢ


Centrală în condensație 25c
25 Bluehelix pro 25c 668
Kit evacuare gaze arse L=1000 mm, D60/100

BLUEHELIX PRO 32C kW COD PREŢ


Centrală în condensație 32c
32 Bluehelix pro 32c 898
Kit evacuare gaze arse L=1000 mm, D60/100

ENERGY TOP sunt centrale termice în condensare de mare putere, "numai încălzire", cu
funcționare pe gaz natural sau GPL, cu randamente foarte ridicate și emisii de noxe deosebit de
reduse. La construcția lor s-a adoptat o tehnologie de avangardă cu nivel ridicat de fiabilitate
și design modern și un panou de comandă digitală performant ce poate comanda pompa de
circulație de încălzire, pompa de injecție (circuit cazan-butelie, daca există) și pompa de boiler.

NOTĂ:
Aceste centrale nu au pompă de circulație indusă iar vasul de expansiune și supapele de siguranță
se comandă de asemenea separat.

OPȚIONAL:
Poate gestiona prioritar prepararea apei calde menajere (a.c.m.) cu boiler extern, prin
intermediul unui kit format din pompă de circulație și senzor de temperatură.

ENERGY TOP W 80 kW COD PREŢ


Centrală în condensație ENERGY TOP W 80
80 ENERGY TOP W 80 2.889
Kit evacuare gaze arse L=1000 mm, D80/125

ENERGY TOP W 125 kW COD PREŢ


Centrală în condensație ENERGY TOP W 125
125 ENERGY TOP W 125 3.502
Kit evacuare gaze arse L=1000 mm, D80/125

Punerea în funcțiune se realizează de către rețeaua autorizată de service a producătorului.

8 preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA


CAZANE PE COMBUSTIBIL SOLID DIN OȚEL FERROLI FSB 3N
FSB3 N este un cazan proiectat și realizat pentru arderea de combustibil solid – lemn, brichete
din lemn clasa B, tocătură lemnoasă, orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere,
silvice și carbuni cu puterea calorifică mai mare de 15 MJ/kg și este destinat încălzirii încăperilor
mari și mijlocii.
Corpul cazanului FSB3 N este construit din oțel cu grosime de 5mm - pentru camera de ardere și
3mm - pentru pereții exteriori ai camerei de ardere și este testat și proiectat în conformitate cu
normele europene EN 303/5.
Cazanul FSB3 N este proiectat cu 3 drumuri de fum pentru un schimb de căldură mai eficient și
un randament superior cazanelor clasice iar corpul cazanului este prevăzut cu izolație termică din
vată cu grosimea de 10 mm rezistentă la temperaturi înalte.
Focarul cazanului este protejat cu un grătar metalic detașabil. Elementele de protecție
garantează o funcționare în siguranță a cazanului.
Cazanul este echipat cu: termometru, tăviță de cenușă și vătrai. Regulatorul termostatic de tiraj
pentru aer este obligatoriu și nu este inclus în furnitura standard.

Denumire kW PREŢ
Cazan FSB 3N 25 25 620

Cazan FSB 3 N 30 30 645

Cazan FSB 3 N 40 40 740

CAZANE PE COMBUSTIBIL SOLID DIN OȚEL cu gazeificare FERROLI CGF


Cazanele din oțel cu gazeificare CGF reprezintă una din cele mai performante soluții tehnice de
încălzire prin arderea eficientă a lemnului.
Caracteristici:
• Cameră depozitare cu dimensiuni mărite
• Cameră ardere cu recuperatoare de căldură de înaltă eficiență
• Cameră de preîncălzire a aerului principal/secundar de ardere
• Autonomie ridicată de funcționare
• Ușă de alimentare mărită
• Ușă curățare cu dimensiune generoasă
• Volum mare de apă în cazan
• Funcționare optimă a cazanului prin controlul temperaturii gazelor de ardere
• Vizualizare și control temperatură lucru
• Posibilitate gestiune proteție suplimentară
• Autodiagnoză - coduri de eroare și semnal sonor

Denumire kW PREŢ
Cazan CGF 25 25 1.580

Cazan CGF 36 36 1.790

Cazan CGF 49 49 2.320

Boilere electrice FERROLI FSB 3N


Boilerele electrice sunt disponibile în următoarele game de modele și capacități astfel:
E-GLASSTECH capacități de 50, 80, 100, 125 și 150 litri.
CUBO capacități de 10, 15 și 30 litri.
Noile linii de producție pentru gama de boilere electrice Ferroli dispun de un înalt grad de
automatizare cu un sistem de control computerizat de înaltă eficiență și garantează un
nivel calitativ ridicat al produselor. Boilere electrice cu acumulare sunt fabricate în întregime din
oțel superior, laminat la rece.

Denumire litri PREŢ Denumire litri PREŢ


CUBO SG 10 SVE 1.5 10 62 E-GLASSTECH VBO 80 80 89

CUBO SG 15 SVE 1.5 15 57 E-GLASSTECH VBO 100 100 97

CUBO SG 30 VE 1.5 30 79 E-GLASSTECH VBO 125 125 138

E-GLASSTECH VBO 50 50 81 E-GLASSTECH VBO 150 150 154

Punerea în funcțiune se realizează de către rețeaua autorizată de service a producătorului.

preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA 9


RADIATOARE ALUMINIU
AKLIMAT - Slovenia
Design-ul radiatoarelor din aluminiu este net superior celor din
oțel. Dacă adăugăm și puterea termică mare, calitatea bună și
tratamentul adecvat aluminiului, obținem tipul ideal de radiator,
care se recomandă pentru locuințele moderne. Gama variată de
înălțimi, de la 200 la 2000 mm, și posibilitatea de acoperire în câmp
electrostatic, în orice culoare RAL, recomandă aceste radiatoare
drept cea mai elegantă soluție.

Avantaje:
• Ideale pentru înlocuirea vechilor radiatoare
• Putere termică mare
• Design modern
• Asamblare uşoară

Înălţime Puterea termică


80/60 °C PREŢ/ element
între axe
mm W
200 61 8,3
350 90 9,1
500 116 9,6
600 136 9,9
650 142 10
900 180 14,2
1200 19,3 ACCESORII PREŢ
R A D I AT 224
OARE
1400 252 > > > 23RADIATOARE DIN O|EL TIP PANOU :I PORTPROSOP < < <
Set conexiuni G1/2” 4
1600 279 26
1800 305 29
2000 DIMENSIUNI 330 30 Set asamblare niple + garnituri
TIP 11-PK TIP 22-PKKP TIP 33-DKEK
2
Înălţime Distanţa între axe
Preţul elemenţilorHeste
(mm)pentru RALI (mm)
1018 (alb). TIP 11-PK

300 250
400 350 TIP 22-PKKP DISPOZITIV FIXARE Pentru tipul PREŢ
500 450
RADIATOARE TIP 600 PORTPROSOP 550 DIN OŢEL VENUS
750 700 TIP 33-DKEK
EN toate 3
900
Radiatoarele portprosop 850 realizate din oţel de înaltă
VENUS sunt
rezistenţă la coroziune, cu cea mai performantă tehnologie de
sudare.

Caracteristici:
RADIATOARE
• Protecție anticoroziva cu vopseaTIP PORTPROSOP
speciala alb RAL FER9016
Radiatoarele portprosop FER sunt realizate din o\el de `nalt[ rezisten\[ la coroziune, cu cea mai
• Presiune maximă de lucru
performant[ 10 bar;i sunt testate din fabric[ la 14 bar.l
tehnologie
• Temperatură maximă de lucru 110 °C
• Prevăzut cu 3 Se prezint[ în dou[ variante> alb ;i cromat
racorduri filetate ½”, console de montaj pe perete și
Cele albe sunt acoperite cu un strat de vopsea epoxidic[
aerisitor
• Livrare în ambalaj din carton învelit cu strat protector de polietilenă

Dimensiuni Putere termică


80/60/20 °C PREŢ*
lăţime înălţime
mm mm W
500 760 408 22
500 1060 550 27
500 1170 570 28
500 1360 721 35
600 960 610 25
600 1170 756 29
600 1360 864 36
* Accesoriile (dop, aerisitor, console) sunt incluse în preț.
DATE TEHNICE
TIP A B C Greutate Continut apă Putere
10 Lăţime Înălţimepreţurile
Grosime
sunt exprimate în euro - fără TVA
mm mm mm kg litri watt/kcal
PACHET COMPUS DIN POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU PUȚURI + TABLOU automatizare

SCHEMA 1 (cu vas de expansiune) SCHEMA 2 (cu rezervor tampon)

Legendă
Legendă
TE - Tablou electric
Vexp - Vas de expansiune TE - Tablou electric
P - Presostat Ra - Rezervor de acumulare
CS - Clapet de sens CN - Comutator de nivel
RS - Robinet de sectorizare RS - Robinet de sectorizare

COMPONENȚĂ PACHET PREŢ COMPONENȚĂ PACHET PREŢ


Pompă submersibilă de puț model SUB4X 3-9E, 1x230V inclusiv cablu electric 20 [m]
• Q = 2,0 [m3/h]; H = 42 [mCA]
Pompă submersibilă de puț model SUB4X
Tablou de protecție și control: cu protecție la lipsă apă prin cosφ (nu necesită sonde
3-9E, 1x230V inclusiv cablu electric 20 [m]
• Q = 2,0 [m3/h]; H = 42 [mCA]
de nivel în foraj) 591 539
Vas de expansiune AFV-50: montaj vertical, capacitate 50 [l], înălțime 600 [mm],
Tablou de protecție și control: cu protecție la
diametru 400 [mm], Tmax=99[°C], Pmax=10[bar]
lipsă apă prin cosφ (nu necesită sonde de
Presostat: gama de reglare în bar 1...5 [bar], diferenţial ajustabil 0,5...2,5 [bar]
nivel în foraj)

Pompă submersibilă de puț model SUB4X 3-13E, 1x230V inclusiv cablu electric 20 [m]
• Q = 3,0 [m3/h]; H = 50 [mCA]
Pompă submersibilă de puț model SUB4X
Tablou de protecție și control: cu protecție la lipsă apă prin cosφ (nu necesită sonde
3-13E, 1x230V inclusiv cablu electric 20 [m]
• Q = 3,0 [m3/h]; H = 50 [mCA]
de nivel în foraj) 655 598
Vas de expansiune AFV-50 montaj vertical, capacitate 50 [l], înălțime 600 [mm],
Tablou de protecție și control: cu protecție la
diametru 400 [mm], Tmax=99[°C], Pmax=10[bar]
lipsă apă prin cosφ (nu necesită sonde de
Presostat: gama de reglare în bar 1...5 [bar], diferenţial ajustabil 0,5...2,5 [bar]
nivel în foraj)

Notă: Aceste pachete pot fi echipate la cerere cu vase de expansiune de 80 sau 100 litri. În acest caz prețul crește cu 50 euro pt 80 litri respectiv 86 euro pt 100 litri.

COMUTATOR DE NIVEL CU PLUTITOR, SERIA IGD COD PREŢ

10542 15
ACCESORII SCHEMA 2

Regulator de nivel cu plutitor, cablu 5m, model GALL 5N, 1P68

TANCURI DE APĂ COD PREŢ


Rezervor apă cilindric vertical tip CV 500, capacitate 500 [l], înalțime 1460 [mm], diametru 700 [mm] A510055 95
Rezervor apă cilindric vertical tip CV 750, capacitate 750 [l], înalțime 1680 [mm], diametru 800 [mm] A510059 134
Rezervor apă cilindric vertical tip CV 1000, capacitate 1000 [l], înalțime 2180 [mm], diametru 800 [mm] A510062 156
Rezervor apă paralelipipedic tip CP 500, capacitate 500 [l], înalțime 1060 [mm], lungime 840 [mm], lățime 700 [mm] 1720435 123
Rezervor apă paralelipipedic tip CP 800, capacitate 800 [l], înalțime 1310 [mm], lungime 1060 [mm], lățime 700 [mm] 1720439 178
Rezervor apă paralelipipedic tip CP 1000, capacitate 1000 [l], înalțime 1310 [mm], lungime 1290 [mm], lățime 720 [mm] 1720442 199

HIDROFOR CU POMPĂ CENTRIFUGALĂ MULTIETAJATĂ cu vas de expansiune de 50 [litri], complet echipat


Tip COD PREŢ
BIRAL-SRPM / 1 x BM 1-6 / X-D / 50 (Pompă BIRAL-Elveția, model BM1-6) 1x230[V]) 0547784060 373
• Qmax = 2,4 [m3/h]; Hmax = 45 [mCA]
BIRAL-SRPM / 1 x BM 3-5 / X-D / 50 (Pompă BIRAL-Elveția, model BM3-5) 1x230[V]) 0547785050 384
• Qmax = 4,0 [m3/h]; Hmax = 43 [mCA]

POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU DRENAJ APE CONVENȚIONAL CURATE


Tip COD PREŢ Tip COD PREŢ
Birox 80 1~ Birox 90 1~
0547770150

0547770950

• Racord de evacuare Rp 1 ¼’’ • Racord de evacuare Rp 1 ½’’


• Corpul pompei din inox 243 • Corpul pompei din inox 339
• Inclusiv plutitor și 10[m] de cablu electric • Inclusiv plutitor și 10[m] de cablu electric
• Qmax = 8,0 [m3/h]; Hmax = 7,0 [mCA] • Qmax = 15 [m3/h]; Hmax = 8,8 [mCA]

preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA 11


ARMĂTURI PENTRU RADIATOARE
Oventrop - Germania

Denumire COD PREŢ


Cap termostat OVENTROP - Germania tip Uni LH - model alb - cu punct zero, domeniul valorii
101 14 65 6,3
nominale 7-28°C, capac cu scală 0 * 1-5 cu senzor lichid, racord cu filet M30 x 1,5
Cap termostat OVENTROP - Germania tip Uni SH - model alb - cu punct zero, domeniul valorii
101 20 66 8,9
nominale 7-28°C, capac cu scală 0 * 1-5 cu senzor lichid, racord cu filet M30 x 1,5
Cap termostat OVENTROP - Germania tip Uni SH - model alb/cromat - cu punct zero, domeniul
101 20 65 9,5
valorii nominale 7-28°C, capac cu scală 0 * 1-5 cu senzor lichid, racord cu filet M30 x 1,5
Manșon OVENTROP - Germania tip SH, model cromat, pentru capete termostat Uni SH 101 20 81 3,8
Robinet termostatat de colț OVENTROP - Germania tip Seria A DN 15 - ½” 118 00 04 5
TIP K
Robinet retur de colț RBM DN 15 - ½“ 7025 2,3
Lungime
Set robinet termostat F1 ½“ + robinet retur colț ½“ + cap termostat Vindo 1671004 12,99 Preþ
TIP lãþime înãlþime 950 1250 1550 1850 2150 2450 2
DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC CĂTRE RADIATOARE (mm) (mm)
OVENTROP - Germania K1 205 106 266 324 382 440 497 555
K2 260 106 354 431 507 584 656 736
Ţeavă 16 x 2 mm “Copex” Tub protecție pentru țeavă PEX
PE-Xc - cu barieră de oxigen K3 345 106 405 489
• lungime colac 100 m
573 658 742 827
Max. 6 bar / 90°C • culoare roșie sau albastră
Max. 10 bar / 60°C • diam int. 23 mmPREȚ
Rolă 120 m 140 01 51
TIP KQ
PREȚ
COD

Rolă 240 m 140 01 52 0,64/ml

PREȚ
COD
090B282310 0,2/ml
Lungime
Rolă 600 m 140 01 54
Conector “Cofit S” Robinet pentru racord distribuitor Preþ
• conectare la FE ¾“ (Eurokonus) TIPlãþime înãlþime 1250 1550 2150
• pentru ţeavă plastic “Copex” şi multistrat (mm) (mm)
“Copipe”(PE-X Al PE-X) 16 x 2 mm
KQ1 260 DN 20:
106G¾ FI x G1 FE847 140 63999
83 1303
7,3
PREȚ

PREȚ
COD

COD
150 79 55 2 KQ2 345 DN 25:
106G1 FI x G1 FE1040 1214
140 63 84 1562
9,5
Distribuitor oțel-inox DN 25 KQ3 400 Cutie106distribuitor 1267 1471 1877
• pentru cuplarea corpurilor de încălzire cu • din oţel zincat, exterior alb
racord ce FE ¾ ” - echipat cu aerisitor, dop • grosime reglabilă (115-180 mm)
și console • înălţime reglabilă (760-885 mm)
2 circuite 140 70 52 27 TIP KQK
3 circuite 140 70 53 34 TIP Lăţime 560 mm
lãþime 140 11 51lungime 55
4 circuite 140 70 54 41 (mm) (mm)
5 circuite 140 70 55 48 KQK2 345 1250
6 circuite 140 70 56 54 Lăţime 700 mm 140 11 52 57
345 2000
PREȚ

PREȚ
COD

COD

7 circuite 140 70 57 61
345 2750
8 circuite 140 70 58 68
KQK4 Lăţime 900 425
mm 140 11 53 1250 60
9 circuite 140 70 59 74
10 circuite 140 70 60 81 425 2000
11 circuite 140 70 61 88 425
Lăţime 1200 mm 140 11 54
2750 70
12 circuite 140 70 62 94

Convectoare de pardoseală K1 / K2 / K3
EMCO – Germania
pentru încălzire prin convecţie liberă
Convectorul EMCO K a fost unul din primele tipuri de convectoare de pardoseală pentru încălzire. Prin
îmbunătăţiri constante, atât în ceea ce priveşte structura convectoarelor, cât şi flexibilitatea grilajului de
protecţie, s-a ajuns la un produs ideal pentru rezolvarea problemelor de încălzire atât în proprietăţile private,
cât şi în spaţiile comerciale, acolo unde suprafețele vitrate necesită un aport suplimentar de căldură.

Lungime
Lăţime Înălţime
Model 950 1250 1550 1850 2150 2450 2750 3050 3350 3650 3950 4250 4550 4850
[mm] [mm]
Preț / Putere [W], la 75°C - 65°C
K1 205 106 237/136 288/199 339/262 390/325 440/388 492/451 543/514 593/577 645/640 695/702 746/765 798/828 848/930 899/980
K2 260 106 330/217 389/318 457/418 526/518 593/619 663/719 729/819 799/920 866/1020 935/1120 999/1220 1.072/1321 1.140/1425 1.208/1520
K3 345 106 356/283 431/414 505/545 581/675 656/806 731/937 806/1067 880/1198 955/1329 1.030/1460 1.105/1590 1.180/1721 1.255/1870 1.330/1980

12 preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA


ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
OVENTROP - Germania
Ţeavă 16 x 2 mm “Copex” Ţeavă 16 x 2 mm“ Copert“
PE-Xc - cu barieră de oxigen PE-RT
Max. 6 bar / 90°C Max. 10 bar / 70°C
Max. 10 bar / 60°C
Rolă 240 m 140 01 52 Rolă 240 m 140 21 52

PREȚ

PREȚ
COD

COD
0,64/ml 0,52/ml
Rolă 600 m 140 01 54 Rolă 600 m 140 21 54
Placă cu nuturi Silenzio 14 ND 30-2 Sul termoizolant pentru sistemul Tacker
1,4 x 0,8 m =1.12 m² 10 x 1m, din EPS, WLG 045,
Grosime izolație 30mm; Înălțime totală 52 mm grosime 25-2mm
R=0,75 (m²K/W)

PREȚ

PREȚ
COD

COD
001FHSI-14-001 7,3/m2 140 25 10 38,50

Placă cu nuturi DURO 14 ND 10 Bandă perimetrală (rolă 25m)


1,4 x 0,8 m =1.12 m² • din polietilenă, înălţime 150 mm, grosime
2750 3050 3350 3650 3950
Grosime 4250
izolație 10mm; Înălțime totală 30 mm 10 mm, cu folie
R=0,286 (m²K/W) • fără bandă autoadezivă
613 671 729 786 844 901
PREȚ

PREȚ
COD

COD
812 889 966 1041 1118 1194 001FHD-14-001 6,1/m2 140 20 90 17,50
911 996 1081 1164 1249“Cofit
Conector 1333S” Regufloor H staţie de reglare a temperaturii pe
• conectare la FE ¾“ (Eurokonus) tur
• pentru ţeavă plastic “Copex” şi multistrat • vană distribuitoare cu 3 căi, pompă electronică,
“Copipe”(PE-X Al PE-X) 16 x 2 mm thermostat de ţeavă LH (20 – 50°C)
• pentru ţeavă Copert 16 x 2 mm şi

PREȚ
COD
PE-RT/AL/PE- RT 16 X 2 mm 115 10 00 315

Robinet “Optibal”
2450 2750 3350 DN 20: G¾ FI x G1 FE 140 63 83 7,30
PREȚ

PREȚ
COD

COD
150 79 55 2
DN 25: G1 FI x G1 FE 140 63 84 9,50
1455 1607 Termostat1912
de perete Actuator electrotermic (în 2 puncte)
1736 1910 2257 • funcţionează la 230 V
2080 2284 2691 • închis fără curent
• conectare la M 30 x 1,5
230 V 115 20 51 15,50
PREȚ

PREȚ
COD

COD
101 24 15 16,50
24 V 115 20 52 26
Ace de fixare (la pungă) Ace de fixare (pentru polistiren fără nuturi)
înãlþime Preþţeavă de 14 şi 16 mm
• pentru • pentru ţeavă de 14, 16 ,17 şi 20 mm
(mm) • 1 set = 200 bucăţi • 1 set = 300 bucăţi
140 1170
PREȚ

PREȚ
COD

COD

140 1674 140 90 82 14,50 140 25 91 16,50


140 2190
140 Cutie distribuitor
1232 Șină de fixare
• din oţel zincat, exterior alb • pentru ţeavă de 16 mm
140 1755reglabilă (115-180 mm)
• grosime • din polipropilenă cu bandă autoadezivă
140 2291reglabilă (760-885 mm)D
• înălţime distanță de pozare 5 cm, lungime 1 m
Lăţime 560 mm 140 11 51 55
PREȚ

140 25
COD

2
Lăţime 700 mm 140 11 52 57 81
PREȚ
COD

Lăţime 900 mm 140 11 53 60


Distribuitor oţel-inox DN 25
Lăţime 1200 mm 140 11 54 70 • cu debitmetre reglabile (0-5 l/min)
• ventile termostatate M 30 x 1,5 şi circuite G¾ FE
Unibox RTL • aerisitor şi robinet umplere/golire
Set compus din: cutie de încorporare în
perete, ventil RTLH, ventil de aerisire şi placă de 2 circuite 140 43 52 63
acoperire, termostat Uni RTLH, domeniu de reglaj
20-40°C, funcţie de protecţie antiîngheţ 3 circuite 140 43 53 82
4 circuite 140 43 54 101
5 circuite 140 43 55 119
PREȚ
COD

102 26 35 76
6 circuite 140 43 56 135
PREȚ
COD

Aditiv pentru șapă ESTROLITH 10 l 7 circuite 140 43 57 155


Se livrează la bidon de 10 Litri. 8 circuite 140 43 58 173
Dozaj: 1 kg la 100 kg ciment uscat.
9 circuite 140 43 59 192
10 circuite 140 43 60 209
11 circuite 140 43 61 229
PREȚ
COD

140 90 95 29
12 circuite 140 43 62 248

preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA 13


Pachet cu panouri plane
OVENTROP - Germania
Pachetul conține 2 sau 3 panouri solare plane, pentru preparare apă caldă menajeră.
Pachetul promoţional cu panouri solare convinge atât prin câştigul energetic pe care îl oferă, cât şi
prin efortul de instalare foarte redus.
Aceste sisteme solare se pretează pentru instalarea pe acoperişuri înclinate sau plane şi, pe lângă
prepararea apei calde menajere, pot asigura şi încălzirea locuinţelor sau a piscinelor, dacă sunt
cuplate cu accesorii specifice.

Avantaje:
• Panourile solare au o eficienţă deosebită, asigurată prin suprafaţa de absorbţie selectivă şi
circuitul de conducte integrat
• Sistem complet, format din colectoare plane, conexiuni pentru conectori şi kit de
instalare, inclusiv accesorii de fixare pe acoperiş
• Sistemul de automatizare comandă funcţia de preparare a apei calde menajere în regim
bivalent, pe baza diferenţei de temperatură
• Grupul de pompare asigură funcţiile hidraulice şi termice ale circuitului
• Toate componentele pachetului sunt perfect adaptate, simplificând astfel considerabil
operaţiile de montaj
• Poate fi folosit în combinaţie cu toate sistemele de încălzire
• Protecţie pentru mediu
• Randament crescut datorită izolaţiei termice aflate pe spatele panoului
• Rezistent la orice condiţii meteo, durabil datorită ramelor de aluminiu
• Protecţie bună a colectorului solar împotriva ploii, prin intermediul garniturilor duble
• Adaptabilitate la diverse situaţii, ca rezultat al posibilităţii de instalare vertical sau orizontal
• Automatizare uşor de folosit, care indică temperatura din panoul solar, din boiler, numărul
orelor de funcţionare, etc

Pachet solar CLASIC - compatibil cu boiler


bivalent de 200/300l cu următoarea componență:
» 2 panouri solare OKF CS 22, cu suprafaţa utilă
de 2.24 mp/buc.
» Set de fixare pe acoperiş înclinat tip tablă
» Automatizare
» Grup hidraulic de pompare
» Pompă manuală, pentru completare
presiune în sistemul hidraulic
» Fluid solar 35 l
» Vas de expansiune 24 l
» Supapă de siguranţă
» Kit umplere/golire şi racord de legătură la vasul de
expansiune
» Aerisitor solar
» Senzor solar + senzor boiler
PREŢ: 1.610

Pachet solar COMFORT - compatibil cu


boiler bivalent de 400/500l
cu următoarea componență:
» 3 panouri solare OKF CS 22, cu suprafaţa A - aerisitor solar cu separator de aer
utilă de 2.24 mp/buc. AT - automatizare sistem panouri solare
» Set de fixare pe acoperiş înclinat tip tablă B - boiler bivalent (se livrează împreună cu pachetul
» Automatizare promoţional de centrală termică)
» Grup hidraulic de pompare CS - clapet de sens
» Pompă manuală, pentru completare PM - pompă manuală pentru completare cu fluid solar
presiune în sistemul hidraulic în vederea menţinerii presiunii instalaţiei
» Fluid solar 50 l PS - panou solar
» Vas de expansiune 35 l R - robinet de închidere
» Supapă de siguranţă
Rfs - recipient fluid solar
» Kit umplere/golire şi racord de legătură la vasul
de expansiune SS - supapă de siguranţă
» Aerisitor solar Vexp - vas de expansiune
» Senzor solar + senzor boiler
PREŢ: 1.999
circuit tur
circuit retur

14 preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA


Pachet solar cu tuburi vidate
Oventrop - Germania
pentru preparare apă caldă menajeră

Datorită eficienţei lor foarte mari, panourile solare cu tuburi vidate pot utiliza
energia solară atât pentru preparare de apă caldă menajeră, cât şi pentru aport la
încălzire.

Avantaje:
• Sunt panouri solare cu randament mare, care datorită tubului vidat realizează o
absorbţie completă
• Suprafaţa brută a panourilor este 3,25 m2 (panouri solare cu 20 tuburi vidate)
• Aceste panouri solare necesită spaţiu redus de montaj
• Montaj simplu datorită greutăţii reduse
• Protecţia mediului se realizează prin reducerea consumului de combustibil gazos sau lichid
• Sunt fabricate din materiale de calitate superioară şi sunt rezistente la coroziune

Pachet solar cu un panou cu 20 tuburi vidate,


compatibil cu boiler bivalent de 200/300 l
cu următoarea componență:
» Colector OKP 20 (panou solar cu 20 tuburi vidate)
» Set de fixare pe acoperiş înclinat tip tablă
» Automatizare
» Grup hidraulic de pompare
» Pompă manuală, pentru completare presiune în sistemul hidraulic
» Fluid solar 25 l
» Vas de expansiune 24 l
» Supapă de siguranţă
» Kit umplere/golire şi racord de legătură la vasul de expansiune
» Aeristor solar
» Senzor solar + senzor boiler PREŢ: 1.755

Pachet solar cu două panouri, fiecare cu 20 tuburi


vidate, compatibil cu boiler bivalent de 400/500 l
cu următoarea componență:
» 2 x colector OKP 20 (panou solar cu 20 tuburi vidate)
» Set de fixare pe acoperiş înclinat tip tablă
» Automatizare
» Grup hidraulic de pompare
» Pompă manuală, pentru completare presiune în sistemul hidraulic
» Fluid solar 50 l
» Vas de expansiune 35 l
» Supapă de siguranţă
» Kit umplere/golire şi racord de legătură la vasul de expansiune
» Aeristor solar
» Senzor solar + senzor boiler PREŢ: 2.775

În prețul pachetelor solare nu este inclus și boilerul.


Boilerele pot fi achiziționate la următoarele prețuri:

Tip COD PREŢ

Boiler bivalent Reflex Stora 200 774 3400 565


Boiler bivalent Reflex Stora 300 774 1500 690
Boiler bivalent Reflex Stora 400 774 2400 760
Boiler bivalent Reflex Stora 500 770 7500 890

preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA 15


16 preţurile sunt exprimate în euro - fără TVA