Sunteți pe pagina 1din 24

Informatica la liceu-curricular si

extracurricular

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
Educatie de tip STEM
Science, Technology, Engineering &
Mathematics

IBL (Inquiry Based Learning)

PREDAREA ŞTIINŢELOR PRIN METODA INVESTIGĂRII ŞTIINŢIFICE ... ...


Una dintre cele mai eficiente metode în a-i face pe elevi să înțeleagă mai
bine fenomenele studiate la științe este IBL (Inquiry Based Learning/
învățarea prin investigație de tip inductiv).
Un elev învață prin investigație atunci când
se află în fața unei probleme, când
studiază cu atenție datele și relațiile
cauzale, reușind să găsească cea mai
bună soluție. Un rol important are aici și
învățarea prin cooperare. Ele țin de
învățarea centrată pe elev.

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
Proiectul INSTEM Innovation Networks in Science,
Technology, Engineering & Mathematics

INSTEM reprezintă o reţea unică, intrucât mulţi dintre partenerii din proiect sunt
reprezentanţii unor proiecte europene. Fiind o reţea de reţele, INSTEM va avea o largă
audienţă in Europa şi va avea un impact semnificativ.

Proiectul INSTEM sintetizeaza cunoştiinţele existente şi experienţa mai multor proiecte


europene şi utilizeaza metode de diseminare inovatoare prin grupuri de lucru naţionale
sustenabile, pentru a transforma modul de predare a ştiinţelor.
.
Cercul metodic al profesorilor de
informatica
Scopul proiectului este de a promova
predarea bazată pe investigarea științifică,
de a pune impreună metode inovatoare de
predare și de a crește interesul elevilor
fată de știință, oferindu-le informații
referitoare la cariere in domeniul stiinței,
tehnicii si matematicii (STEM).

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
Proiectul INSTEM in România

Centrul pentru Educație și Formare in domeniul Științelor (Center for science education
and Training) de la Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei din
București este partenerul român în proiectul INSTEM şi coordonează proiectul național
de cercetare "Inquiry-Based Science and Technology Education: i- BEST" (http:
//education.inflpr.ro/ro/IBEST.htm)

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
Conferința internațională "Science
Education in School" și concursul "Stelele
ştiinței", se organizeaza în orașul Galați si
aduce în România expertiza colegilor din
diferite proiecte Europene (cum ar fi
Fibonacci, INSTEM, Hands-on Science).

Secţiunile concursului:

-”Descopăr, deci exist”– lucrări de cercetare ştiinţifică realizate


de elevi pe teme interdisciplinare pentru clasele IX-XII
-“Micul cercetător” - secţiune destinată elevilor claselor I – V
-Experimente interdisciplinare pentru clasele VI-VIII
-Spot publicitar- concurs de spoturi publicitare/video cu tema
”Aventura cunoașterii” pentru clasele I-XII
-Robotică- proiecte/lucrări practice care se pot realiza utilizând
platforma Arduino, platforma Lego Mindstorms sau alte
platforme, pentru clasele IX-XII.

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
De ce Educatie de
tip STEM?

•scăderea interesului elevilor pentru științele exacte. Această scădere este determinată
de modul abstract și, de multe ori, discursiv de predare al științelor exacte, programa
foarte încărcată pe care trebuie să o parcurgă elevii la clasă. Scăderea interesului
elevilor pentru științe exacte se adaugă unei probleme poate chiar mai grave – scăderea
motivației acestora de a veni la școală (elevii români au cea mai scăzută motivație dintre
țările UE).
•gradul scăzut de alfabetizare științifică a elevilor
•lipsa legăturii între competențele/ abilitățile pe care le formează școala și cele necesare
pe piața muncii.

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
Activitati extracurriculare -
Informatica

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
Cisco Networking Academy

•Introduction to IoT
•IT Essentials
•NDG Linux Essentials
•CLA: Programming Essentials in C

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
Cercul metodic al profesorilor de
informatica
Robotica

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
-programare grafica NXT G sau in
limbajul C

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
Cercul metodic al profesorilor de
informatica
Arduino este una dintre cele mai simplu de utilizat
platforme cu microcontroller

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
Platforma de dezvoltare NXP Freescale

FRDM-KL46Z este este o platformă de


dezvoltare ulta-low-cost în format mic
(de dimensiunea unui card de credit),
low-power, pentru evaluare și
dezvoltare de aplicații rapide și care
conţine microcontrolerul Kinetis
MKL46Z256VLL4 , construit pe baza
procesorului ARM® Cortex™-M0+.

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
TRUSĂ MULTIFUNCȚIONALĂ PENTRU LABORATORUL DE FIZICĂ

Trusa multifuncțională are încorporată o placă FRDM KL46Z la care sunt


conectate: senzorul ultrasonic, patru celule solare si un display monocrom cu
6 linii. Ceilalți senzori care însoțesc trusa: senzorul de temperatură și
umiditate, detectorul de lumină, senzorul de sunet, si Led-ul RGB se
conectraza la unitatea centrală prin porturile de tip RJ 45 de pe panoul lateral.
Instalarea trusei

Pentru a utiliza trusa aveți nevoie de un calculator la care să conectați trusa ca în figura de mai jos
folosind un cablu mini USB.

Conferința Internațională „Science


Education in School” Galati 2017
Schema trusei multifunctionale
Colectarea datelor transmise de senzorul ultrasonic

În Controlul Port serial se introduce portul. Indicatorul Distanta afișează în timp real
rezultatele măsurătorilor efectuate cu senzorul ultrasonic.
Rezultatele măsurătorilor sunt ilustrate în diagramă. Pentru oprirea rulării aplicației se
apasă butonul Stop.
Generarea de diagrame în Microsoft Office Excel

Conferința Internațională „Science


Education in School” Galati 2017
Activitate
Monitorizarea creșterii/scăderii nivelului lichidului într-un recipient.

Obiectivul activității
•Identificarea unui domeniu de utilizare a senzorului ultrasonic.
•Evidențierea dependenței dintre distanța măsurată de senzor și
timp.

Materiale necesare
•Trusa multifuncțională
•Vas cu lichid care să aibă și o supapă de evacuare a apei.
•Sticlă cu apă
•O suprafață plană

Desfășurarea activității
•Cuplați trusa multifuncțională la calculator utilizând un port USB.
•Alegeți de pe panoul frontal al trusei senzorul ultrasonic (1).
•Rulați aplicația senzor ultrasonic.exe.
•Așezați trusa multifuncțională astfel încât senzorul ultrasonic să poată
măsura distanța pănă la suprafața lichidului din vas.
•Deschideți supapa de evacuare
Conferința a apei
Internațională și observați cum crește distanța
„Science
măsurată de către senzor.Education in School” Galati 2017
Golirea recipientului cu lichid
35
30
25
Distanța

20
15
Distanta
10
5
0
19720 19740 19760 19780 19800 19820 19840 19860
Timp

Umplerea recipientului
30
25
20

Distanța
15
10 Distanta
5
0
18900 18920 18940 18960 18980 19000 19020
Timp

Senzorul ultrasonic este utilizat la monitorizarea umplerii cisternelor


cu diverse substanțe lichide. Umplerea se va opri atunci când distanța
măsurată va avea o anumită valoare.

Conferința Internațională „Science


Education in School” Galati 2017
Workshop-Platforma de dezvoltare NXP/FREESCALE
19 mai 2017 CSET-Institutul de Fizica Laserilor , Plasmei si a Radiatiilor
din Bucuresti a oferit elevilor de la Cercul de robotica din
CUZA un trainning pe microcontrollere Kinetis .
CSET a dotat cercul nostru cu platforme Freedom (FRDM)

Cercul metodic al profesorilor de


informatica
Cercul metodic al profesorilor de
informatica
Catedra de Informatica de la Cuza

Cercul metodic al profesorilor de


informatica