Sunteți pe pagina 1din 1

Preasfințite Părinte Episcop,

Subsemnatul(a)____________________________, domiciliat(ă)
în _______________, str. _______________, nr.__, legitimat(ă) cu
C.I. seria __ nr.______, număr de telefon___________, absolvent(ă)
al(a)___________________________ din ________________ județul
________________ în anul ____, Vă rog să binevoiți a-mi acorda
arhiereasca binecuvântare pentru a mă înscrie la_________________
______________________________________________________

Data, Semnătura,

Preasfințitului Părinte Episcop Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei