Sunteți pe pagina 1din 2

EPISCOPIA SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR

Protoieria Caracal/ Corabia

Parohia
________________________________________________
Adresa
________________________________________________
Nr.____ /____

RECOMANDAREA CONSILIULUI PAROHIAL

Subsemnatul__________________________________________, preot slujitor


la Parohia_______________________________, în numele Consiliului parohial, cu
întreaga responsabilitate recomand pe fiica noastră duhovnicească/ fiul nostru
duhovnicesc, tânăra/ tânărul __________________________________, elev/ă în clasa
a IX/ X/ XI/ XII-a A/ B/ C/ D/ E/ F/ G/ H/ I/, la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”
Caracal/Olt/ student/ă în anul I/ II/ III/ IV/V/ VI la Universitatea din Craiova-
Facultatea de _____________________________________________________pentru
înscrierea la concursul de burse oferit de către Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”
din Cluj-Napoca. Menţionăm următoarele referinţe:

-ţinută morală în relaţiile cu semenii, respectarea canoanelor şi îndeplinirea


datoriilor moral-creştineşti ale Bisericii
-implicarea în proiectele de catehizare organizate de parohia noastră
-utilizarea bibliotecii parohiale pentru studiul individual

Se eliberează prezenta recomandare pentru completarea dosarului personal.

Preot paroh,