Sunteți pe pagina 1din 1

Femeia

întruchipează finetea si
puterea într-o singură fiintă, Femeia
ea este acea persoană șș i întruchipează finetea si
acel sceptru care conduce puterea într-o singură fiintă,
lumea în spatele bărbatului. ea este acea persoană șș i
Reprezintă acea frumusete acel sceptru care conduce
divină pe care Dumnezeu a lumea în spatele bărbatului.
creat-o din pămînt pentru a Reprezintă acea frumusete
da nastere blîndetii, divină pe care Dumnezeu a
puritătii, dragostei si iubirii creat-o din pămînt pentru a
unui altuia. da nastere blîndetii,
_____________________ puritătii, dragostei si iubirii
P.S. Ținută elegantă unui altuia.
_____________________
P.S. Ținută elegantă