Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

1. Adumitrăcesei, D., Niculescu, E., Niculescu, N.G. (coordonatori) (1998) – Economie


politică. Teorie şi politică economică pentru România, Editura POLIROM, Iaşi
2. Ana, Gheorghe (1998) – Profitul, Editura Economică, Bucureşti
3. Anuarul Statistic al României 2002 (2003), INS
4. ASE (2003), Economie, Editura Economică, Bucureşti
5. Băbăiţă,I., Duţă, A., (1996) – Introducere în microeconomie, Editura de Vest,
Timişoara
6. Becker, S., G. (1994) – Comportamentul uman. O abordare economică, Editura ALL,
Bucureşti
7. Bodea, Gabriela (coord.) (2003), Economie politică. Sistematizări şi aplicaţii, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca
8. Cârstea, Gheorghe, Pârvu, Florea, (1999) – Economia şi gestiunea întreprinderii,
Editura Economică, Bucureşti
9. Cioarnă, Alexandru, Haiduc, Cristian, (1998) – Economie, Editura SERVO-SAT, Arad
10. Ciucur, Dumitru, Gavrilă, Ilie, Popescu, Constantin (1999), – Economie. Manual
universitar, Editura Economică, Bucureşti
11. Dobrotă, Niţă (1997) – Economie politică, Editura Economică, Bucureşti
12. Gogoneaţă, C., Gogoneaţă, (1995) – Economie politică, Editura Didactică şi
pedagogică, R.A., Bucureşti
13. Ignat, Ion, Clipa, Neculai, Pohoaţă, Ion, Luţac, Gheorghe (1998) – Economie politică,
Editura Economică, Bucureşti
14. Michel, Albert (1994) – Capitalism contra capitalism, Editura Humanitas, Bucureşti
15. Moşteanu, Tatiana, Purcărea, Theodor (1999) – Concurenţa, Editura Economică,
Bucureşti
16. Negucioiu, Aurel (coordonator) (1998) – Economie politică, vol. I şi II, Editura George
Bariţiu, Cluj-Napoca
17. Oroian, Maria (2003) – Economie politică. Lucrări practice şi teste grilă, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca
18. Pierre, Bezbakh (1992) – Inflaţia, dezinflaţia, deflaţia, Editura Humanitas, Bucureşti
19. Popescu, Laurenţiu N., Oroian, Maria (1997) – Economie politică. Aplicaţii, Editura
Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş
20. Popescu, Laurenţiu N., Oroian, Maria (1999) – Economie politică. Microeconomie,
Editura Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş
21. Saburo, Okita (1992) – Cu faţa spre secolul 21, A.G.E.R. - Economistul, Bucureşti
22. Samuelson, P., Nordhouse, W., (2000) – Economie politică, Editura Teora, Bucureşti
23. xxx (2000)– Economie politică, vol. I,II, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de
Ştiinţe Economice, Cluj-Napoca