Sunteți pe pagina 1din 4

Sudarea

S.G. se
poate
realiza în
mediu de
gaze inerte
sau active.
În
tabelul10.2
sunt date o
serie din
gazele
participante
în procesul
de sudare
S.G.