Sunteți pe pagina 1din 7

-/ un sistem deosebit de eficient şi economic.

drumul
întâlneşte
calea ferată.
SISTEME DE TRECERI LA NIVEL CU CALEA FERATĂ PENTRU cele mai ridicate cerinţe
www.strail.com

01.-/ UTILIZARE
innoSTRAIL, amenajare durabila şi de înaltă rezistenţă
a trecerilor la nivel.
innoSTRAIL este recomandat pentru treceri la ni- de STRAIL® din plăci interioare şi exterioare cu o
vel cu solicitare medie până la mare (în funcţie lăţime de 900 mm, întărite în zona nut-feder cu
de suprastructura feroviară). Sistemul, indepen- inserţii de cord textil.
dent de poza căii este alcătuit , spre deosebire

02.-/ AVANTAJE
innoSTRAIL, sistemul deosebit de economic.
innoSTRAIL este o amenajare durabilă de innoSTRAIL poate fi livrat pentru orice tip de
înaltă rezistenţă pentru trecerile la nivel care, suprastructură a căii (traversă, prindere, şină).
datorită dimensiunilor mai mari ale plăcilor
componente,pot fi produse şi livrate deosebit de Sistemul combină costurile de achizitie reduse cu
economic. o paletă largă de utilizări.
Sistemul, compus din plăci masive de cauciuc,
dispune de un jgheab îngust , integrat si care  deosebit de economic
prin sistemul de bare este ansamblat într-un
 independent de poza căii
bloc unitar.
 nu are elemente de protecţie a prinderii

innoSTRAIL -/ un sistem deosebit de eficient şi economic. pagina 2


www.strail.com www.strail.com

03.-/ DATE In situaţii speciale poate fi livrată o dală exterioară speciala: distanţa dintre
marginea exterioara sina > bordura T: 591 mm (de ex. pentru linii de tramvai
şi grindă portantă longitudinală)

Racord innoSTRAIL / drum > varianta fără bordură T


innoSTRAIL – sistemul deosebit de eficient.
Cu placă exterioară îngustă pentru o distanţă între marginea exterioară a şinei
> bordura: 591 mm

1 Placa interoară innoSTRAIL cu lăţime de 900 mm , pentru ecartament 1.435 mm (livrabilă pentru orice ecartament)

2 p
laca exterioara innoSTRAIL este lungă de 900 mm având o lăţime de 713 mm
(între marginea exterioară a şinei şi bordura T) 591 mm Strat de uzură (eventual asfalt
turnat) cu bandă de mastic
3 sistemul de solidarizare innoSTRAIL (vezi pg. 7)
Strat de binder
> toate elementele din oţel de calitate si zincate la cald/fi let roluit
Strat portant bituminos Strat por-
4 racordul innoSTRAIL / drum > variantă cu placă exterioară lată, bordură T şi fundaţie prefabricată tant bituminos Fundaţie

5 B
ordura tip T din beton foarte rezistent C75/80 (lungime 1.800 mm sau 900 mm),
mortar special de poză şi elemente de fundaţie prefabricate cu o lungime de 1.500 mm.

6 Îmbinarea nut-feder întărită cu inserţii textile

4
713 mm 1
2
6 6 6
3 3 3 3
5

innoSTRAIL -/ un sistem deosebit de eficient şi economic. pagina 4 innoSTRAIL -/ un sistem deosebit de eficient şi economic. pagina 5
www.strail.com www.strail.com

04.-/ MONTAJUL 05.-/ SISTEMUL DE SOLIDARIZARE


innoSTRAIL se montează rapid cu ajutorul Simplu, inteligent, patentat.
excavatorului.
După ce calea a fost adusă în poziţia Alternativ (în cazul în care nu este disponibil un  S istem de strângere patentat, continuu, compatibil cu toate tipurile
corespunzătoare, la nivel şi directie, se stabileşte excavator): Plăcile interioare vor fi presate cu de plăci din familia de produse STRAIL®
poziţia trecerii la nivel şi se pregăteşte sup- pârghia de montaj iar limba va fi introdusă sub
 utilizare simplă
rastructura căii. ciuperca şinei.
In continuare se pot monta bordurile T în confor-  s tabilitate pozitională în cazul circulaţiei oblice
mitate cu instrucţiunile producătorului. Plăcile vor fi ansamblate , cu ajutorul barelor de > nu se formeaza rosturi
strângere , într-un pachet.

! Racordul la drum constă din mai multe straturi.

Garanţie / Intreţinere
In continuare se realizează racordul la drum din
asfalt. Trebuie avut în vedere că sistemul se com- La montarea profesională, conform instrucţiunilor
pune din mai multe straturi ce trebuiesc com- de montaj, se acordă pentru innoSTRAIL o
pactate fi ecare în parte. garanţie care este mai mare decât prevederile
legale.
Plăcile interioare vor fi presate de cupa excava- innoSTRAIL nu necesită o întreţinere reglată.
torului până când limba plăcii poate intra sub
ciuperca şinei. Atunci placa va fi apăsată în jos. Durata de viaţă a trecerii la nivel depinde de
Montarea plăcilor începe de la mijlocul trecerii solicitarea din trafi c. De regula este de 15 ani.
la nivel. Solicitările extreme, mari respectiv reduse pot
infl uenţa durata de viaţă. Durate de utilizare în
cale de 25 de ani nu sunt rare.

Instrucţiunile de montare ,detaliate , sunt ataşate livrării sau se pot încărca de per www.strail.de Bară solidarizare Bară solidarizare centrală Element de siguranţă Element protecţie anticupla innoSTRAIL-placa

innoSTRAIL -/ un sistem deosebit de eficient şi economic. pagina 6 innoSTRAIL -/ un sistem deosebit de eficient şi economic. pagina 7
www.strail.com www.strail.com

06.-/ INTERESANT 07.-/ FAQ


Calitate / Agrementare Ceea ce ar trebui s� �ti�i.

Datotită sistemul nostru intern de asigurare a Produsele Familiei STRAIL®- sunt agrementate şi  Din ce sunt alcătuite produsele STRAIL®?  Utilizarea STRAIL®, pontiSTRAIL, innoSTRAIL,
calităţii diversele componentele ale sistemu- montate la toate administraţile feroviare impor- (Deosebire de alte plăci din cauciuc) pedeSTRAIL şi veloSTRAIL
lui pot fi urmărite la ani buni după livrare. In tante. La întrebările dvs speiale răspundem cu Toate plăcile familiei STRAIL® se realizează din Funcţie de solicitarea rutieră şi feroviară cât şi în
laboratoarele noastre materiile prime sunt ve- plăcere. cauciuc reciclat şi cauciuc nou şi dispun de jghe- funcţie de condiţiile locale în portofoliul STRAIL®
rifi cate detaliat iar dezvoltările sau modifi cările abul reglementat cel mai îngust. Deosebită este se găseşte produsul adecvat. In principiu, înain-
produselor sunt verifi cate pe standul nostru de vulcanizarea integrală a plăcii după un procedeu tea alegerii unui produs, se recomandă o consul-
verifi cări. Periodic produsele noastre sunt ve- Recycling / Preluare de producţie patentat. Prin acest proces costisitor tare a reprezentantului STRAIL®.
rifi cate de către LGA Nürnberg. In colaborare cu se pot realiza însuşirile remarcabile ale produ-
Institutul federal pentru drumuri adunăm date Garanţia de preluare a produselor scoase din selor şi o durată de viaţă evident mai lungă.
privind evoluţia pe durate lungi a valorii SRT uz este un evident avantaj pentru dvs. Toate
(aderenţă). „plăcile vechi“ achizitionate de la STRAIL® sau
prin intermediul partenerilor STRAIL® vor fi pre-
luate de către STRAIL® . Noi reciclăm plăcile şi le  Aparate de cale

reintroducem în procesul nostru de producţie. Pentru treceri la nivel pe zona medie şi de capăt
a aparatelor de cale sunt necesare plăci speciale
Deviza noastră >> Protejarea resurselor de ma- cu dimensiuni precise elaborate de către secţia
teriale şi de energie valoroase! noastră de proiectare.

In cazul în care aţi dorii să predaţi plăcile


STRAIL®-la o fi rmă de reciclare >plăcile STRAIL®
sunt clasifi cate în conformitate cu EWC-catalogul  Raze

pentru deseuri – codul pentru plăcile STRAIL este Trecerile la nivel pe zona de curbă nu constiuie
160103. Conform acestui cod plăcile noastre pot fi principial o problemă. In situaţia unor raze re-
predate oricărei fi rme pentru deşeuri. duse apare necesitatea unui număr de plăci spe-
ciale, de adaptare la curbură .

Furnizorii sunt verifi caţi în cadrul auditului fur-


nizorilor în ceea ce priveşte managementul do-
cumentat al proceselor şi produselor.
Suntem certifi caţi conform DIN ISO EN 9001 din
anul 1994, ca furnizori Q1 ai Deutsche Bahn AG cât
şi ca furnizor A1 ai SNCF.

innoSTRAIL -/ un sistem deosebit de eficient şi economic. pagina 8 innoSTRAIL -/ un sistem deosebit de eficient şi economic. pagina 9
www.strail.com

08.-/ PRINCIPIUL STRAIL


Noi unim calea ferată cu drumul.

rapid.
Suprafaţa plăcilor STRAIL® patentată menţine
acceaşi rezistenţă la alunecare (şi pe timp umed)
ca şi suprafeţele rutiere din asfalt.
Traficul trebuie să decurgă conti-
nuu, fluent şi fără obstacole. Cu
®
STRAIL sunteţi mai rapid – de la planificare la STRAIL®. Siguranţă pe trecerile dvs la nivel , şi
construcţie şi întreţinere. Cererea dvs.de ofertă pentru investiţiile dvs.
va fi prelucrată de regulă în max. 24 de ore.

După două săptămâni de la primirea comenzii


elementele trecerii la nivel sunt gata de livrare.
O trecere la nivel cu o lungime de 9 mcale poate încredere.
fi montată în numai 3 ore, cu 4-6 oameni şi fără
ajutorul vreunui utilaj. A construi treceri la nivel este un
aspect, dar a le întreţine întro
Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a căii, stare excelentă este cu totul altceva. Deviza
elementele trecerii la nivel pot fi demontate şi noastră este „Fit & Forget”, consecinţa o trecere
remontate cu un efort minim. Experţii noştrii vă la nivel care nu are nevoie practic de întreţinere.
stau tot timpul la dispoziţie.
Peste 30.000 de treceri la nivel, pe cinci con-
® tinente, cu cele mai diferite zone de climat,
STRAIL merită. Încă de la început.
reprezintă baza unor tehnici şi materiale sigu-
re. Experienţa dvs.ne ajută să perfecţionăm în
permanenţă familia noastră de produse STRAIL®.

sigur. Profitaţi de durata de viaţă îndelungată a pro-


duselor noastre, iar cu sprijinul Grupului
Atunci când este vorba de internaţional de firme KRAIBURG suntem de pes-
siguranţă, nu cunoaştem com- te 30 de ani un partener de nădejde pentru dvs.
promisuri. Incepând cu montajul simplu, rapid
şi în siguranţă până la solicitările zilnice fără for- STRAIL® garantează, ceea ce aşteptaţi.
marea de rosturi - STRAIL® este diferit.

Legătura nut-feder împiedică balansarea -/ un sistem deosebit de eficient şi economic.


specifică sistemelor cu plăci independente, în
special în situţia trecerilor oblice. Produsele fa-
miliei STRAIL® au cel mai mic jgheab reglemen-
tat, iar la veloSTRAIL acesta dispare cu totul.

innoSTRAIL -/ un sistem deosebit de eficient şi economic. pagina 10


Noi unim calea ferată cu drumul.

rapid.
sigur.
încredere.

STRAIL & STRAILastic sunt mărci ale Grupului

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH / STRAIL Bahnübergangssysteme & STRAILastic Gleisdämmsysteme


D-84529 Tittmoning / Göllstraße 8 / tel. +49|8683|701-0 / fax -126 / www.strail.de / www.strailastic.de (März 2010)

S-ar putea să vă placă și