Sunteți pe pagina 1din 3

NUME......................................................... DATA: ....................

FIŞĂ DE EVALUARE – Dacii şi romanii

I. Uneşte termenul cu definiţia corespunzătoare.


IMPERIU
Însuşirea limbii latine, a modului de viaţă şi a
obiceiurilor romane de către daci.
POLITEISM
Formă de organizare a statului, format prin cuceriri
şi condus de un împărat.
ROMANIZARE
Credinţă în mai mulţi zei.

II. Colorează căsuţa din dreptul variantelor corecte:


Dacii s-au ocupat cu : În urma cuceririi Daciei, Traian a poruncit
□ creşterea animalelor construirea unor monumente:
□ apicultura □ Columna lui Traian, la Roma
□ mineritul □ Statuia lui Jupiter
□ comerţul cu egiptenii □ Trophaeum Traiani, la Adamclisi în
□ agricultura Dobrogea
□ olăritul Portul femeilor dace era alcătuit din:
□ aviaţia □ ie
□ meşteşugurile □ rochie strâmtă
□ alpinismul □ fustă lungă
□ maramă de borangic
□ opinci
III. Completaţi spaţiile libere:
1. Capitala Daciei a fost cetatea ………………………………………..
2. Zeul cel mai important al geto-dacilor se numea …………………………….
3. Steagul dacilor era ...................................................................
4. Geto-dacii fac parte din marea familie a .............................
5. După Burebista, cel mai viteaz şi mai iscusit rege a fost......................................
6. Romanii vorbeau limba…………………………………
7. Războaiele daco-romane s-au purtat între anii .................. şi ....................
8. În anul 106 cea mai mare parte din Dacia a devenit ......................... ......................

IV. Unde s-a format poporul şi limba română?


.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
V. Cum s-a format poporul român?
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
VI. Când s-a format poporul şi limba română?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
VII. Care este religia în care s-a format poporul român?
.....................................................................................................................................................