Sunteți pe pagina 1din 4

1. Ce este sociologia?

Sociologia este studiul realitaţii soociale în totalitatea ei.


‚‚Sociologia este în mod esenţial studiul explicativ şi comprehensiv (de înţelegere) al realităţii
sociale în totalitatea ei, adică a unei realităţi sui generis, precum şi a unor părţi, femomene şi procese
ale acestor realităţi în legăturile lor multiple, variate şi complexe cu întregul. (Achim Mihu).
2. Care sunt conditiile economice, sociale si epistemologice in care apare sociologia?
Condiţiile economice, sociale şi epistemologice în care apare sociologia sunt: revoluţia
industrială, revoluţia franceză de la sfarşitul secolului XVIII-lea şi perioada napoleoniana, fizica
newtoniană.
3. Care sunt principalele personalitati considerate parinti ai sociologiei?
Principalele personalităţi considerate părinţi ai sociologiei sunt: Auguste Comte, Herbert
Spencer, Karl Marx, Max Weber, Vilfredo Pareto, Alexis de Tocqueville.
4. Care sunt functiile sociologiei?
Funcţiile sociologiei sunt: funcţia descriptivă, explicativă şi interpretativă, critică,
prognostică, aplicativă şi educativă. (6 funcţii).
5. Care sunt principalii reprezentanti ai sociologiei romanesti interbelice?
Principalii reprezentanţi ai sociologiei romaneşti interbelice sunt: Ştefan Zeletin, Traian
Brăileanu, Petre Andrei, Virgil Bărbat, Eugen Speranţia, George Em. Marica, Nicolae Petrescu.
6. Ce intelegem prin cultura?
Din punct de vedere antropologic, prin cultură înţelegem ansamblul complex care include
cunoştinţele, credinţele, arta, dreptul precum si toate dispozitiile sau uzanţele dobândite de om in
cadrul societatii.
Din punct de vedere sociologic, prin cultura intelegem totalitatea produselor activitatii umane
materiale si nemateriale a valorilor si modalitatilor de comportare obiectivizata si acceptate in
anumite colectivitati, transmise altor colectivitati si generatiilor urmatoare.
7. Ce intelegem prin socializare?
Prin socializare intelegem un proces psiho-social de transmitere-asimilare a atitudinilor,
valorilor, conceptiilor sau modelelor de comportament specific unui grup in vederea formarii,
adaptarii si integrarii sociale a unei persoane.
8. Care sunt principalii agenti ai socializarii?
Principalii agenti ai socializarii sunt: familia, grupul de prieteni, scoala, mijloacele de
comunicare in masa.
9. Care este diferenta intre socializarea primara si socializarea secundara?
Socializarea primara are loc in familie, fiind un proces prin care persoana dobandeste
informatiile si abilitatile esentiale pentru a participa la viata sociala cotidiana si isi formeaza eul , pe
cand socializarea secundara se realizeaza in afara familiei, in frupul de prieteni, la scoala, etc, fiind
un proces de invatare a normelor si valorilor altor instante de socializare, consta in insusirea de noi
roluri, adaptarea la noi roluri, ceea ce presupune insusirea/ elaborarea personala a modelelor de
comportament.
10. Ce intelegem prin comunitate umana teritoriala?
Comunitatea umana-teritoriala este o colectivitate ce traieste intr-o anumita arie geografica
si care dispune de o cultura comuna, un anumit sistem social, cu o anumita organizare a activitatii
bazate pe diviziunea muncii, si a carei membrii sunt constienti de apartenenta la acea colectivitate.
11. Care sunt diferentele intre sat si oras?
Criteriile de diferentiere dintre sat si oras sunt numeroase, fiind vorba de o diferenta de
ocupatii in cadrul celor doua tipuri de colectivitati, diferente in ceea ce priveste raportul cu mediul
inconjurator, diferente in ceea ce priveste marimea comunitatilor, agregatele rurale fiind de marime
mai mica decat orasele, avand un numar mai mic de locuitori, diferente determinate de natura
ocupatiilor si de numarul de locuitori si se refera la densitatea populatiei, diferente din punct de
vedere sociologic ce se refera la omogenitatea populatiei.
12. Ce intelegem prin procesul de urbanizare?
Prin procesul de urbanizare intelegem un proces social global prin care se produce o
transformare a structurilor sociale si profesionale, o restructurare a formelor de existenta rurala si
chiar a vechilor forme urbane dupa noi modele.
13. Ce sunt grupurile sociala?
Grupurile sociale desemneaza diferie ansambluri de indivizi, doua sau mai multe persoane,
ce impart acelasi sentiment de unitate si sunt angajate in unul sau mai multe tipuri de interactiune
sociala.
14. Clasificarea grupurilor sociale.
Exista mai multe criterii de clasificare a grupurilor sociale: grup de apartenenta/ grup de
referinta (grup la care ma raportez), grup formal/ informal, grup primar/ grup secundar (in grupul
primar exista relatii directe intre membri, in grupul secundar relatiile sunt mediate), grup intern/
grup extern.
15. Care sunt principalele elemente ale grupurilor sociale?
Principalele elemente ale grupurilor sociale sunt membrii grupului, scopul grupului, un
sistem de norme, valori, modele de comporament, norme privind admiterea sau excluderea din grup,
valori materiale si simboluri ale grupului, constiinta lui ,,NOI``.
16. Care sunt functiile grupurilor sociale?
Functiile grupurilor sociale sunt: functia de integrare sociala a individului, functia de
socializare, functia de diferentiere, functia de control social, este un mijloc si un loc al schimbarii
personale si sociale, este un producator de idei.
17. Ce sunt organizatiile?
Organizatiile pot fi definite ca un sistem structurat de interactiune a oamenilor in scopul
realizarii unor obiective comune.
18. Ce sunt institutiile?
Institutiile sunt structuri relativ stabile de statusuri si roluri, avand menirea de a conduce la
satisfacerea anumitor nevoi ale oamenilor in societate sau la indeplinirea anumitor functii sociale.
19. Tipuri de organizatii.
Dupa A. Etzioni exista 3 tipuri de organizatii: organizatii voluntare, utilitare si coercitive;
Max Weber a identificat si organzatiile birocratice.
20. Legatura dintre organizatii si institutii.
Exista o anumita similaritate intre organizatii si institutii, deoarece ambele ofera cadre
structurale pentru initierea si desfasurarea interactiunilor umane. O asemenea interactiune, oricare
ar fi ea, nu apare doar intr-un cadru institutional, ei si, de foarte multe ori, in cadrul unei organizatii.
In timp ce prin institutii se formuleaza regulile sau cadrul normativ al interactiunilor, organizatiile
sunt principalii actori colectivi care promoveaza actiuni si interactiuni sociale intr-un cadru
institutional dat.
21. Ce intelegem prin conducere?
Prin conducere intelegem un proces dinamic de grup prin care o persoana reuseste sa-i
determine, prin influenta pe ceilalti membrii ai grupului sa se angajeze de buna voie in realizarea
sarcinilor sau scopurilor grupului, de-a lungul unei anumite perioade de timp si intr-un context
organizational particular.
22. Tipuri de conducere.
Exista conducere: autoritar-opresiva, autoritar-obiectiva, democrat-consultativ, democrat-
participativ, persuasiva.
Tipurile de conducere sunt: instrumentala, expresiva, democrata, autoritara, laissez-faire
(permisiva).
23. Dificultati in calea conducerii eficiente.
Dificultatile in calea conducerii eficiente sunt cele psihoindividuale (tin de personalitatea
liderului), psihosociale (legate de interactiunea dintre lider si subordonati) si psihoorganizationale
(modul in care interactioneaza o serie de elemente in cadrul organizatiei.
24. Ce intelegem prin control social?
Prin controlul social intelegem ansamblul resurselor materiale si simbolice de care dispune o
societate pentru a asigura conformitatea comportamentului membrilor sai cu un ansamblu de reguli
si de principii prescrise si sanctionate. (R. Boudon).
25. Tipuri si forme de control social?
Clasificarea formelor controlului social poate fi facuta dupa mai multe criterii:
1. A instantelor centrelor din care emana: control social exercitat de instante cu caracter
statal, control social exercitat de catre anumite grupuri sociale/ organizatii; control social exercitat
de anumiti indivizi cu anumite autoritati;
2. Dupa meniera in care este exercitat controlul: control social formal realizat de
mecanisme sau instante specializate; control social informal – realizat pe baza obiceiurilor, prin
opinia publica.
3. Dupa directia actiunilor exercitate de control: control social direct/ explicit, control
social indirect/ implicit,
4. Dupa mijloacele utilizate: control social stimulativ/ pozitiv; control social social
coercitiv/ negativ.
26. Principiile ce stau la baza sociologiei actiunii.
Principiile care stau la baza sociologiei actiunii sunt:
 Principiul individualism-metodologic, ce afirma ca la baza oricarui proces social este
intalnit rezultatul unor actiuni, atitudini, credinte si a unor comportamente individuale;
 Principiul rationalitatii actiunii sociale – care afirma ca sociologul care vrea sa explice
un fenomen social trebuie sa regaseasca sensul comportamentelor individuale aflate la originea lui.
27. Tipuri de actiuni sociale dupa Max Weber.
Dupa Weber, actiunile sociale se impart in 4 tipuri/categorii si anume:
 Actiuni sociale rationale in sens teologic;
 Actiuni sociale rationale in sens osciologic;
 Actiuni sociale rationale in sens afectiv;
 Actiuni sociale rationale in sens traditional.
28. Ce intelegem prin mobilitate sociala?
Prin mobilitate sociala intelegem fenomenul de schimbare a pozitiilor in spatiul social.
29. Dimensiuni ale mobilitatii sociale.
Dimensiunile mobilitatii sociale sunt: dimensiunea spatiala, temporala, continutului,
mecanismelor, unitatii de mobilitate, subiectiva a mobilitatii.
30. Ce este familia?
Familia este un grup social ai carui membrii sunt legati prin raporturi de varsta, casatorie
sau adoptiune si traiesc impreuna, coopereaza sub raport economic si au grija de copii. (G. P.
Murdock).
31. Tipuri de familie.
Tipurile de familie sunt: extinse, nucleare, conjugale, monoparentale, consensuale,
homosexuale.
32. Functii ale familiei.
Functiile familiei sunt:
 Functia economica – presupune acumularea veniturilor pentru intreg colectivul
familiei;
 Functia de solidaritate familiala – se bazeaza pe egalitate, stima intre partenerii de
cuplu, copii si parinti;
 Functia de socializare;
 Functia etico-juridica.
Dupa Murdock: functia de reproducere, sexuala, economica, socializare.
Functia educationala, recreationala, religioasa, social psihologica, plasare sociala.
33. Diferenta dintre devianta si delicventa.
Prin devianta se intelege orice manifestare, gest sau conduita care incalca normele societatii
sau ale grupului social din care face parte persoana care a avut un astfel de comportament, iar
delicventa este un caz particular al deviantei sociale, cea mai grava forma.
34. Tipuri de devianti.
Tipurile de devianti sunt deviantii subculturali, transgresorii, indivizii cu tulburari de
comportament, handicapatii psihici.
35. Ce este comunicarea interpersonala?
Comunicarea interpersonala este o interactiune in care doi sau mai multi oameni trimit/
primesc mesaje, iar in cursul acestui proces ambele parti se percep si se interpreteaza unii pe altii.
36. Elemente ale comunicarii interpersonale.
Elementele comunicarii interpersonale sunt: sursa si receptorul, procesul de codare si de
decodare, competenta (lingvistica si de comunicare), mesajele, feed-backul, feed-wordul, canalul,
zgomotul (semantic sau psihologic), contextul comunicarii, campul experientei.
37. Caracteristici ale comunicarii de masa.
Caracteristicile comunicarii in masa sunt: prezenta a cel putin unui aparat pentru
transmiterea mesajului, sunt folosite 1-2 canale, mesajele sunt publice, publicul este foarte mare,
eterogen, raspandite in foarte multe zone geografice, sunt anonimi, feed-backul este reduc, apare
zgomotul
38. Elemente specifice ale comunicarii de masa.
Elementele specifice comunicarii de masa sunt: comunicarea de masa este produsa de
organizatii complexe si formalizate, organizatiile de comunicare in masa au mai multi gate-keeperi;
organizatiile de comunicare in masa au nevoie de surse mari de bani pentru a opera; exista pentru a
face profit, aceste organizatii sunt foarte competitive.
39. Functiile comunicarii de masa.
Functiile comunicarii de masa sunt: supravegherea, interpretarea, de a realiza conexiuni, de
socializare, de divertisment.