Sunteți pe pagina 1din 2

 BUN VENIT LA FACULTATEA             

                 NOASTRĂ
Facultatea de Drept Cluj-Napoca a
Universității „Dimitrie Cantemir” din
București este o universitate orientată
spre student, unde responsabilitatea
individuală, independența și îndrumarea
de calitate superioară sunt
CONTACT
fundamentele educației pe care o oferim.
EDUCAȚIA
Încercăm de asemenea să creăm un loc
unde să vă simțiți acasă și unde să vă
Str. Burebista, nr. 2,
400237 Cluj-Napoca,
ESTE
facă plăcere să studiați.
Romania
Tel./fax: +40 264 432265,
CALEA
e-mail:
drept@dimitriecantemir.ro
SPRE
Corpul nostru didactic este unul de
excepție, format din teoreticieni și
practicieni ai dreptului deopotrivă, care
, www.dimitriecantemir.ro VIITOR
vă vor îndruma pe parcursul celor 4 ani
de studii sau chiar și după aceea.
PROGRAM  DE ÎNVĂȚĂMÂNT CE NE RECOMANDĂ?
Facultatea noastră vă oferă Atât programele noastre de licență,
posibilitatea de a opta între
cât și programele de masterat au
Programul de
fost evaluate de către ARACIS cu
studii universitare licență IF (cu
calificativul maxim acordat de
frecvenţă) și Programul de studii
universitare licență IFR (cu către această instituție „Încredere”. 
frecvenţă redusă), fiecare dintre
acestea adaptate nevoilor,
 ORIENTAREA SPRE
Corpul profesoral este alcătuit din
preferințelor și programului fiecărui
student, în funcție de necesitățile
VIITOR, INERENTĂ dascăli de valoare, practicieni –
cadrele didactice sunt totodată
acestora
OBLIGAŢIEI, ESTE avocaţi, judecători, medici legişti,
funcţionari publici şi profesează
Studii universitare de master: DECISIVĂ PENTRU efectiv ceea ce predau. 
"Științe penale și criminalistică",
respectiv CAPACITATEA DE A
"Dreptul național și european al
afacerilor", adaptate atât
preferințelor și înclinațiilor
PRODUCE PROGRES  Absolvenţii noştri au devenit
magistraţi, consilieri juridici,
individuale ale fiecăruia cât și
cerințelor pieței muncii, cu
SOCIAL avocaţi, notari, executori
judecătoreşti, cadre didactice
discipline actuale, tematică bogată universitare, funcţionari publici, şi
și o componentă practică extrem deţin diferite funcţii importante în
de pregnantă care vine în ajutorul instituţii publice şi private. 
studenților noștri.