Sunteți pe pagina 1din 2

Formule nota ___________/data ____________

1. Aria dreptunghiului
2. Aria rombului
3. Aria trapezului
4. Inaltimea triunghiului dreptunghic
5. Aria laterală a piramidei
6. Volumul piramidei
7. Volum trunchi de con
8. Volum con
9. Masura unghiului sectorului de cerc format de desfasurătoarea conului
10. Diametrul cercului
11. Aria totala piramida
12. Volum cilindru
13. Raza cercului circumscris triunghiului echilateral
14. Aria triunghiului echilateral
15. Raza cercului inscris triunghiului echilateral
16. Perimetrul dreptunghiului
17. Arie sfera
18. Aria totală a trunchiului de piramida
19. Linia mijlocie in trapez
20. Perimetrul hexagonului regulat
21. Aria patratului
22. Aria hexagonului regulat
23. Aria laterala a prismei drepte
24. Lungimea cercului
25. Apotema patratului
26. Aria totala a conului
27. Volumul sferei
28. Apotema triunghiului echilateral
29. Raza patratului
30. Raza hexagonului regulat
31. Diagonala in patrat
32. Diagonala cubului
33. Aria laterala a cubului
34. Aria laterala cilindru
35. Aria laterala trunchi de piramida
36. Volum trunchi de piramida
37. Apotema hexagonului regulat
38. Inaltimea triunghiului echilateral
39. Aria cercului
40. Volumul paralelipipedului dreptunghic
41. Aria paralelogramului
42. Aria triunghiului oarecare
43. Aria triunghiului dreptunghic
44. Formula lui Heron
45. Diagonala paralelipipedului