Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev Data

Lucrare scrisa la matematica


Clasa a VII – a
Subiectul I (completai spatiile punctuate)
1. Dintre numerele a = - 5 si b = - 11 mai mare este ……
2. Solutia ecuatiei x + 3 = 7 este ……..
3. rezultatul calculului 22:2+1 este ……
4. Inversul numarului -40 este ……
5. Opusul numarului 15 este …….
6. Patratul este dreptunghiul cu diagonalele ………
7. Fie triunghiul ABC, M si N mijloacele laturilor AB respective AC. Daca MN=5cm
atunci segmental BC are lungimea de ………..
8. Un trapez are lungimea liniei mijlocii egala cu 5 cm si inaltimea de 10 cm. Aria
trapezului este……..
9. Un triunghi dreptunghic are catetele de 7cm si 12 cm. Aria triunghiului este……
10. Un romb cu diagonalele de 11 cm si 12 cm are aria egala cu ……….

Subiectul II ( scrieti rezolvarile complete)


1. Calculaţi:
1  1 2  4
a)   10    3  :  2   
3  4 5  5

b)  0,6  0, 3  : 0, 6    2 1  
 2

1. Marind triplul unui număr natural y cu 25 ,obţinem rezultatul 70.Aflaţi valoarea


numărului y.
2. Trapezul ABCD este isoscel, AB||CD, AB>CD. Suma lungimilor bazelor este 20 cm,
diferenţa lungimilor bazelor este 4 cm şi înălţimea trapezului este de 5 cm.
a) Calculaţi lungimile bazelor si linia mijlocie a trapezului
b) Calculaţi aria trapezului