Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev Data

Lucrare scrisa la matematica


Clasa a VII – a
Subiectul I (completai spatiile punctuate)
1. Dintre numerele a = 12 si b = 11 mai mare este ……
2. Solutia ecuatiei x : 3 = 15 este ……..
3. Rezultatul calculului 253 :55 +1 este ……
4. Inversul numarului 22 este ……
5. Opusul numarului 18 este …….
6. Aria unu patrat cu latura de 5 cm este ………
7. Doua triunghiuri congruente au suma ariilor de 60 cm 2 , aria unu triunghi este …
8. Un trapez este isoscel daca laturile neparalele sunt……..
9. Un triunghi este echilateral daca …………………
10. Un trapez are aria egala cu 24cm2 si inaltime de 2 cm, linia mijlocie masoara ……….

Subiectul II ( scrieti rezolvarile complete)


1. Calculaţi:
1  3 2 1  2  17
a)        3  :
2  4 3 2  5  10

b)  0,4  0, 2  : 0, 4    2 1 
 3
2. Ne gandim la un numar. Daca il inmultim cu 5, scadem 10 si adunam 2 obtinem
dublul numarului. La ce numar ne-am gandit.
3. Fie triunghiul dreptunghic ABC. Stiind AB = 5 cm si BC este dublul lungimii lui AB
sa se efectueze:
a) desenul figurii obtinute
b) aria triunghiului ABC
c) daca AD||BC si CD||AB calculati aria figurii obtinute