Sunteți pe pagina 1din 6

ROLUL UNOR STATE PE PLAN ECONOMIC

1 STATELE UNITE ALE AMERICII

1. Poziţie, localizare şi potenţial geodemografic:

 Ocupă partea centrală a Americii de Nord, plus N-V Americii de Nord (statul Alaska) şi arhipelagul
Hawaii din Oceanul Pacific.

 S.U.A. au o suprafaţă de 9,55 mil. kmp (locul IV pe Glob) şi o populaţie de 300 milioane de locuitori
(locul III pe Glob).

 Spaţiul geografic al SUA cuprinde un relief extrem de variat: Munţii Appalachi, Marile Câmpii,
Munţii Stâncoşi, Alaska şi arhipelagul Hawaii sunt predominant muntoase.

 Resursele naturale sunt bogate şi variate:

– cel mai mare fond funciar de pe Glob;

– al III-lea fond forestier de pe Glob;

– rezerve bogate de minerale şi minereuri, remarcându-se cele de cărbuni, gaze naturale,


petrol, minereuri de fier şi minereuri neferoase (cupru, plumb, bauxită).

 Populaţia este în mod predominant urbană (peste 80%), cu o densitate relativ modestă, dar
neuniformă; spaţii întinse din centru şi vest au o densitate redusă.

 Populaţia creşte datorită atât sporului natural (cel mai ridicat din cadrul ţărilor dezvoltate), cât şi
celui migratoriu, SUA fiind, în continuare, o ţară “primitoare”.

 Urbanizarea SUA a determinat apariţia unui tip de oraşe cu o specificitate evidentă. Se remarcă ariile
metropo-litane (21 cu o populaţie între 2 şi 18 milioane) şi megalopolisurile (ex. Boswash, San-San,
Chipitt).

2.Economia:

 SUA au o economie complexă, diversificată şi modernă şi reprezintă cea mai mare putere economică
mondială. Acest rang este dat de:

– cel mai mare PIB, circa 12.500 de miliarde de $, respectiv mai mult de 25% din totalul
mondial;

– cel mai mare producător industrial, remarcându-se în domenii ca energia electrică,


aeronautica, telecomunicaţiile, construcţiile de maşini etc.;

– cel mai mare producător şi exportator agricol mondial;

– cea mai mare şi diversificată reţea de transport, remarcându-se magistralele rutiere şi


feroviare transcontinentale, cel mai mare sistem navigabil interior de pe Glob, cel mai mare
parc de autovehicule şi cel mai mare număr de aeroporturi;

– cele mai mari venituri din turism (peste 1/10 din totalul mondial).
3.Scurt istoric:

 SUA fac parte din categoria statelor aşa-numite “fără istorie”, întrucât au luat naştere în urmă cu
numai peste 200 de ani (Declaraţia de Indepen-denţă din 1776), în urma Războiului de Independenţă
faţă de Marea Britanie.

 Expansiunea teritorială a SUA s-a făcut prin trei modalităţi:

– faimoasa “colonizare a Vestului Sălbatic”, practic preluarea pământurilor băştinaşi-lor


(“pieile roşii”);

– cumpărarea de teritorii: Louisiana (de la Franţa napoleoniană), Florida (de la Spania), Alaska
(de la Rusia);

– în urma unor războaie: Texas, New Mexico, California (de la Mexic), Hawaii (de la Spania)
etc.

4.SUA cea mai mare putere mondială:

 În afară de atu-urile menţionate mai sus (întindere, potenţial demografic, resurse, forţă economică),
există şi alte argumente în sprijinul ideii că SUA sunt cea mai mare putere mondială:

– are cel mai mare număr de voturi la FMI şi Banca Mondială, putând astfel bloca orice
hotărâre;

– este cea mai mare putere militară a lumii;

– este unul dintre cei 5 membri permanenţi ai Consiliului de Securitate ONU;

– este putere nucleară, fiind prima ţară care a obţinut şi utilizat arma nucleară (august 1945,
Hiroshima şi Nagasaki, în Japonia) şi care deţine cea mai mare putere instalată în centralele
nucleare;

– este putere cosmică, în duelul cu Uniunea Sovietică ieşind detaşat învingătoare după
destrămarea acesteia (1991).

2 FEDERATIA RUSA

1. Poziţie, localizare şi potenţial geodemografic

 cel mai întins stat din lume (17 mil kmp)și o populație de 144 milioane locuitori (locul 7 pe glob)

 caracteristica principală: întinderea pe un spaţiu foarte mare (pe 2 continente): ocupă jumătatea
estică a Europei şi partea de nord a Asiei

 este puţin populată pentru dimensiunile pe care le are.

 principala problemă: declinul demografic (sporul natural de - 6‰ în ultimi ani) şi migraţia “inversă”
din partea asiatică spre partea europeană

 cuprinde câmpii întinse, podişuri vechi, munţi erodaţi şi regiuni montane mai noi

 teritoriile cu atractivitate redusă diminuează dispersia echilibrată a populaţiei.

 Resurse naturale variate: rezervele de gaz metan, cărbuni, minereuri oferă un potenţial ridicat;
Un imens fond funciar și forestier (taigaua siberiană, locul I pe glob)

 Cel mai mare oraș european Moscova cu 8,4 mil. Locuitori

2 Economia:

 A doua putere mondială sub forma URSS s-a confruntat cu mari dificultății economice după 1991;

 dificultăţile economice datorate tranziţiei au diminuat poziţia Federaţiei Ruse în economia mondială

 Potențial economic uriaș;

 O puternică industrie minieră, industrie prelucrătoare variată.

3. Scurt istoric:

 a avui o istorie îndelungată dar a cunoscut cea mai mare expansiune teritorielă ăn perioada
comunista;

 a fost primul stat comunist din lume care după Al Doilea Război Mondial a devenit superputere
mondială egală SUA sau chear mai mare.

 colosul sovietic s-a dezmembrat în 1991

4. Rusia o putere în revenire, are toate atibutele unei mari puteri:

 cel mai întins stat de pe Glob;

 potential economic uriaș datorită resurselor;

 rămâne a doua putere militară a lumii;

 putere nucleară din 1954;

 putere cosmică;

 este unul dintre cei 5 membri permanenţi ai Consiliului de Securitate ONU;

3 JAPONIA

1. Poziţie , localizare şi potenţial geodemografic

 e o ţară mijlocie-mică (locul 60 pe Glob), dar foarte populată (127 mil. locuitori) locul 10 pe Glob.

 Cu una din cele mai ridicate densități de pe planetă (340loc./km²);

 densitatea populaţiei a favorizat concentrarea urbană foarte mare, în câteva areale (Tokyo-Yokahama,
Osaka, etc.)

 ocupă un arhipelag format dintr-o insulă mare, trei insule de mărime mijlocie şi mai multe insule
mici;

 Relief predominant muntos (vulcanic) care acoperă peste 80%din suprafața țării;
 izolarea maritimă în raport cu restul continentului asiatic i-a conferit o anumită siguranţă relativă;

 țară săracă în resurse naturare, bazată pe importuri.

2. Economie:

 a doua mare putere economică a lumii cu un PIB de cca. 5000 miliarde de dolari, adică peste 1/10 si
PIB-ul mondial;

 industria japoneză are un înalt nivel tehnologic (deținând circa 60% di roboții industriali din lume).

 deţine 9% din comerţul mondial şi poziţii deosebite la o serie de produse industriale.

3. Scurt istoric:

 stat vechi datat din secolul IV d. Hr.

 politică externă expansionista în timpul celui de Al Doilea Război Mondial când a fost aliata
Germaniei naziste;

4.Japoniei (însemnată putere economică) îi lipsesc unele dintre atributele statutului de mare putere:

 deși a cunoscut efectele armei nucleare nu o deține , ca urmare a inderdicției dictate de Puterile
Aliate;

 un este unul dintre cei 5 membri permanenţi ai Consiliului de Securitate ONU, deși ar merita;

 nu este putere cosmică;

 un atribut al statutului de mare putere care i-a fost interzis după Al Doilea Război Mondial, ca țară
agresoare și l-a recuperat în ultimile decenii ca urmare a posibilei expansiuni comunista ( China
,Rusia): putere militară cu o dotare tehnică foarte modernă.

4 CHINA

1. Poziţie , localizare şi potenţial geodemografic:

 cea mai populată ţară a Terrei (1,3 mld. locuitori, adică 1/5 din populaţia planetei) şi este a 3-a ţară
ca întindere din lume.

 Potențial demografic uriaș cu un ritm de creștere de 6‰ în prezent față de 18‰ înte anii 1975-1980.

 spaţiu întins, între centrul Asiei şi faţada spre Oceanul Pacific.

 închisă spre SV şi V de lanţul Himalayan, spre N de lanţuri montane şi de întinderi deşertice, iar spre
E, deşi are o largă deschidere maritimă, accesul este limitat de ţări, insule şi teritorii cu interese
diferite.

 China maritimă are forma unui arc de cerc, deschis spre Oceanul Pacific, cu câmpii litorale
prelungite pe principalele fluvii.

2.Economie:

 A cunoscut cea mai spectaculoasă dezvoltare economică cu o creștete de aproape cinci ori în ultimii
13 ani;
 sunt cunoscute cele mai vechi activităţi de exploatare şi utilizare a cărbunilor şi de prelucrare a
metalelor;

 unul din cei mai mari producători mondiali în domeniul resurselor minerale( locul1 la fier) dar și în
industria prelucrătoare;

 împarte cu SUA primul loc în privința producției agricole: deține supremația la orez și grâu, cartofi ,
arahide la creșterea animalelor și la pescuit (1/3 di totalul mondial)

3. Scurt istoric:

 este purtătoarea unei vechi civilizaţii istorice, timp de milenii fiind un mare imperiu;

 între cele două războaie a fost ocupată parțial de Japonia;

 după Al Doilea Război Mondial, a devenit stat socialist (1949).

 În ciuda păstrări partidului unic în ultimi 30 de ani a cunoscut transformări extraordianre și a reușit
reforme de excepție în domeniul economic și social;

4.China pe cale de a devenii o super putere:

 Potențial demografic uriaș, cea mai dinamică econimie din lume;

 este unul dintre cei 5 membri permanenţi ai Consiliului de Securitate ONU;

 putere nucleară (din 1964);

 putere cosmică;

 putere militară, mutând accentul de pe cantitativ (cel mai mare număr de soldați) pe calitativ.

5 INDIA

1. Poziţie , localizare şi potenţial geodemografic:

 se indentifică parţial cu Asia de Sud, are o suprafață de trei ori mai mică decât a Chinei (locul 7 pe
glob) și o populație de peste 1,1 mld.locuitori (locul 2 mondial);

 are o densitate foarte mare (peste 340 loc/km²);

 are un spor natural ridicat (cca 15‰) și se preconizează ca va devenii cea mai populată țară în
următorii 20 de ani;

 Ocupă península Industan, ce are legătură cu Asia continetală şi deschidere spre Oceanul Indian.

2.Economie:

 Resursele sunt variate, dar relativ modeste;

 importul materiilor prime energetice este restricţionat de posibilităţiile financiare limitate;

 Industria e formată atât din ramuri de vârf dar și din sectoare neperformante;
 Agricultura în parte rudimentară;

 Al treilea producător mondial de cereale, pe primul loc la ceai, iuta,bananieri, leguminoase.

3. Scurt istoric:

 Are o istorie multimilenară ca și China;

 este fostă colonie engleză;

 pe criteriul religios au luat naștere două state: India și Pakistan simultan izbugnind un conflict ce se
manifestă până azi;

India este ,deocamdată, o putere cu vocație regională ( chear dacă are o suprafață însemnată, populație,
potențial economic,putere nucleară) chiar și această ambiție fiind concurată de cei doi vecini
importanții:China și Pakistanambi aliați ai SUA , aliatul Indiei fiind Rusia; Vizează statutul de mare putere.

 și-a dezvoltat o flotă militară însemnată pentru a devenii o putere a spațiului centrat pe Oceanul
Indian.

6 BRAZILIA

1. Poziţie , localizare şi potenţial geodemografic:

 ocupă partea centrală a Americii de Sud, Podişul Braziliei şi Câmpia Amazonului.

 ocupă atât ca populație ( peste 185 mil.loc.) cât și ca suprafață (8,5mil Km²) locul 5 pe Glob;

 Bogată în resurse naturale: un fond arabil însemnat, al doilea fond forestier pe glob,minereuri feroase
( al doilea producător mondial ca și cantitate dar primul ca și calitate)și neferoase (bauxita- locul 3
mondial-crom, staniu etc.)

3. Economie:

 Cea mai mare putere economică latino- americană;

 este al doilea exportator mondial de produse agricole, primul producător mondial de cafea, trestie de
zahăr,etc.

 Are un important șeptel: mai ales bovine ( locul 2 pe Glob)și porcine (locul 3pe Glob)

Este putere regională, (deși are o suprafață însemnată, populație, potențial economic, vocație de líder un este
putere mondială), cea mai importantă din America Latină, loc necontestat de vreo altă țară.

La inițiativa ei a luat naștere MERCOSUR.

Bibliografie:

 Neguţ S., Bălteanu D., Apostol Gabriela, Ielenicz M. (2007) „Geografie-manual pentru clasa aXIa”, Ed.
Humanitas Educational ,București.
 www. Didactic.ro