Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele : ………………………………….

clasa a III-a step


Cum ce însuşiri/ atitudini am avut azi?- autoevaluare

total
Ianuarie/ M Mi J V L M M J V L M M J V L M M J V
februarie 2012 17 18 19 20
Însuşiri

conştiincios
încrezător
harnic
atent
ascultător
respectuos
drăguţ
ordonat
modest
bun
curajos
cinstit
tolerant
delăsător
neîncrezător
leneş
neatent
neascultător
nerespectuo
s
urâcios
dezordonat
lăudăros
rău
laş
necinstit
intolerant
nepăsător
batjocoritor
bătăuş
Zilnic îţi vei analiza atitudinea de care ai dat dovadă la şcoală
Vei scrie un punct verde la însuşiruile pozitive iar la cele negative un punct roşu.
Sperăm să te ajute în corectarea comportamnetului şi atitudinii fată de colegi , cadre
didactice şi învăţătură . Semnătura părinţilor…………………………..