Sunteți pe pagina 1din 2

PIESA 4.

Prima lună ca profesor calificat

Meseria de profesor este una complexă care presupune parcurgerea unui traseu cognitiv
de-a lungul întregii activități. În zilele noastre, pentru profesorul calificat, activitatea
didactică presupune atât o dimensiune de cunoaștere și dobândire de competențe
specifice, de specialitate, cât și o dimensiune pedagogică și psihologică prin care tânărul
profesor intră și se adaptează în viața școlară, cu gestionarea unor activități diverse.
Cadrul didactic nu mai joacă rolul de transmițător de informații pe care elevul să le
reproducă întocmai, ca în școala tradițională. Noile abordări pun în prim plan învățarea
prin descoperire, care ajută elevii să facă conexiuni între ceea ce știu deja și ceea ce
urmează să învețe, ghidați fiind de profesor.

Din punctul meu de vedere, prima lună ca profesor calificat este asemănătoare cu prima
zi de școală a unui elev de clasa pregătitoare. Consider că așa cum învățătorul își ajută
elevii să se adapteze regulilor vieții de școlar și profesorul debutant are nevoie de un
mentor care să îl ajute să se integreze în noul rol. În primul rând, este foarte important ca
acesta să fie călăuzit de un cadru didactic cu experiență, transmițându-i idei, sugestii,
pentru că a fi practician la catedră te pune în fața unor experiențe, a unor provocări pe
care nu le-ai întâlnit în cărțile de specialitate. Este necesar ca acest dialog să fie dublat de
studiu, de recomandări, de observare a orelor pentru a vedea și alte abordări didactice,
de scheme realizate pentru fiecare lecție în parte.

În al doilea rând, profesorul trebuie să își cunoască foarte bine elevii, să cunoască mediile
din care provin, să observe ce îndemânări/abilități și ce cunoștințe au pentru a ști ce mod
de instruire să abordeze. Altfel, se poate întâmpla ca un profesor foarte bine pregătit la
disciplina sa, care aplică tehnici variate de lucru la clasă, să nu aibă rezultate cu elevii săi.
Niciun profesor nu și-ar dori ca prima lună la catedră să fie un eșec.

În al treilea rând, profesorul începe, încă din prima lună, să adune documentele necesare
realizării Portofoliului învățătorului care este un instrument de eficientizare a muncii
acestuia pentru că permite păstrarea și organizarea materialelor astfel încât acestea să fie
operaționale. În prima lună, profesorul calificat ar trebui să realizeze și să atașeze
planificarea calendaristică, proiectarea unităților de învățare/tematice, proiecte de lecții,
curriculum diferențiat pentru elevii cu cerințe educative speciale (acolo unde este cazul),
documentele în care sunt consemnate datele obținute în activitatea de cunoaștere a
elevilor, testele de evaluare predictivă, rezultatele acestora, observații, concluzii, măsuri
remediale.

În concluzie, prima lună a unui profesor calificat poate părea istovitoare. Însă, dacă ești
organizat, dedicat, deschis sugestiilor făcute de colegii cu mai multă experiență, dacă ai
oamenii potriviți alături și dacă îți dorești cu adevărat să fii parte din sistemul de
învățământ poți trece mai ușor peste provocările acestei acestui debut ca profesor
calificat.