Sunteți pe pagina 1din 2

Extraordinary Easter

Easter is a magical celebration of how new things can come from places you don't
expect. The things people see as part of the Easter celebration help us remember
that we can always start over, no matter how hard things might seem, and that
spreading happiness makes the world a more cheerful place
Easter is extraordinary because:
The Easter bunny lays eggs, something real bunnies can't do. He shows us how
fun it can be to use our imagination. He also helps spread cheer and lets us
believe impossible things can happen. Eggs keep babies safe until they are ready
to be born. By decorating eggs and sharing them with friends or family, we are
spreading the happiness people feel when a baby is born. Candy is a special treat
that makes people happy. We give candy to people we love so they can feel joy.
Spring is when we celebrate Easter because it is the season when many plants
start to grow again, flowers bloom, and baby animals are born. The world looks
like it is waking up again during spring and this makes people feel good.
So, don't just be excited about getting candy and coloring eggs this Easter. Be
happy celebrating a fun holiday and help others feel happy about life too.

Paște extraordinară Paștele este o sărbătoare magică a modului în care pot veni lucruri noi din
locurile pe care nu vă așteptați. Lucrurile pe care le văd oamenii ca parte a
sărbătorii Paștelui ne ajută să ne amintim că putem întotdeauna să începem, oricât
de greu ar părea lucrurile și că răspândirea fericirii face ca lumea să fie un loc mai
vesel Paștele este extraordinar deoarece: Iepurașul de Paști pune ouăle, iepurii
adevărați nu pot face. El ne arată cât de distractiv poate fi să ne folosim imaginația.
El ajută, de asemenea, să răspândească bucuria și ne permite să credem că lucrurile
imposibile se pot întâmpla. Ouăle ține copiii în siguranță până când sunt gata să se
nască. Prin decorarea ouălor și prin împărțirea lor cu prietenii sau familia,
răspândim fericirea pe care o simt oamenii când se naște un copil. Bomboana este
un tratament special care face ca oamenii să fie fericiți. Dăm bomboane oamenilor
pe care îi iubim, pentru ca ei să poată simți bucuria. Primăvara este când
sărbătorim Paștile, pentru că este sezonul când multe plante încep să crească din
nou, florile înfloreau și se naște animale de copii. Lumea pare să se trezească din
nou în primăvară și acest lucru face ca oamenii să se simtă bine. Deci, nu trebuie
doar să fiți încântați să obțineți bomboane și colorați ouă în acest Paști. Fiți fericit
să sărbătoriți o vacanță distractivă și ajutați-i pe ceilalți să se simtă fericiți și despre
viață.