Sunteți pe pagina 1din 1
Parlamentl Remanie K ee = ss Camera Deputatiler USR ROMANIA Domnului/doamnei primar loan Onel Stimate domnule primar/stimata doamna primar, Este bine cunoscut faptul c& judetul Vaslui este unul cu o rat a somajului foarte mare, existind nevoia constanté-de stimulare-a forjei de mune’, Legea nr.76/2002 privind sistermul asigurarilor pentra somaj si stimularea ocuparii forjei de munca, instituie o serie de prime de mobilitate, menite sf sprijine cetifenii care se angajeazi la 0 anumita distant de locul de domiciliu sau resedinti. Astfel, acestia ar putea beneficia fie de decontarea cheltuielilor de transport in limita a 50 de lei pe zi dacd se angajeaza la mai mult de 15 kilometri de locul de domiciliu sau resedin{4, fie de o prima in valoare de maximum 12500 lei, in cazul in care cu ‘ocazia angajarii intr-o localitate situatd la mai mult de 50 de kilometri de locul de domiciliu sau resedintS igi muta domiciliul sau resedinta in respectiva localitate, Pentru a fi eligibili, cei care dorese si beneficieze de primele de mobilitate trebuie s& aib& domiciliul sau regedinga in tuna din localitaile cuprinse in ,Planul national de mobilitate”, localitatea pe care o administrati fiind cuprinsé in acest plan. Recent am depus o initiativa legislativa pentru modificarea legii mai sus mentionate, in vederea schimbarii criteriilor, pentru ca prima de mobilitate si fie accesibila si eelor care tree printr-o perioada de proba. Consider c4 aceasta schimbare va fi benefica in special cetdtenilor din mediul rural, de aceea sunt dispus si discutim pe marginea acestei propuneri, in cazul in care va exista aceasti dorinti. Concomitent, va invit politicos ca in viitoarele intalniri cu cetajenii din unitatea administrativ teritoriald pe care o conduceti si le explicati cum pot accesa primele de mobilitate, instituite prin Legea 76/2002 si benetficiile pe care le-ar putea avea prin obtinerea unui loc de mune’, chiar daca acesta se afla la o anumiti distant de domiciliul sau resedinya lor. in cazul in care doriti si comunicim pe marginea acestui subiect, ori in legdturd cu alt subject care priveste buna administrare a judejului ori a localitati, vi invit sé ma contactati la adresa de e-mail mihaibotez.dep@gmail.com. ae Cu respect, 13-4, L018 Mihai Botez, Cabinet parlamentar Botez Mihai-Catalin Barlad, str. Paloda, nr. 11, Et. 1, Cam. 6, jud. Vaslui, ‘Telefon: 0725 109 712 E-mail: mihaibotez.dep@gmail.com