Sunteți pe pagina 1din 13

România, Ministerul Educației Naționale

Școala Gimnazială Nr.1 Văgiulești, jud. Gorj

Aria
curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
Director:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A V- A
ANUL SCOLAR: 2017 – 2018

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 3393/28.02.2017

Nr. Unită ți de Nr.


Competen țe specifice Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
crt. învă țare ore
SEMESTRUL I
Să ne amintim din clasa a IV-a 1 S1 11 -15.09
Dumnezeu și crearea lumii
1.1 Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea nevăzute, 1 S2 18 -22.09
I Dumnezeu se
face cunoscut umanității / Istoria mântuirii. Dumnezeu și crearea lumii
omului 1.2 Descrierea unor aspecte caracteristicie religiei propii utilizând 1 S3 25 -29.09
văzute
concepte specifice,
1.3 Identificarea mesajului moral religios din texte sau suporturi Adam și Eva, prima familie 1 S4 2 -6.10
expresive date, Lectură pentru suflet, 1 S5 9 -13.10
2.1 Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a Prietenia lui Dumnezeu cu Noe 1 S6 16 -20.10
comportamentului persoanelor din textele studiate; Prietenia lui Dumnezeu cu
2.2 Selectarea unor regului de comportament moral religios din diferite 1 S7 23 -27.10
Avraam
contexte de viața din perspectiva unor criterii date; Iosif și frații săi- model de
1 S8 30.10 -3.11
iertare
Lectura pentru suflet 1 S9 6 -10.11
Moise – omul care a vorbit cu
1 S10 13 -17.11
Dumnezeu,
De la regele David la împăratul 1 S11 20 -24.11
Prof. Pescaru Daniel
România, Ministerul Educației Naționale
Hristos,
Recapitulare, evaluare; S12 27.11 -1.12
1
S13 4 -8.12
3.1 Evidentierea unor elemente definitorii ale propiei credin țe religioase,
3.2 Identificarea unor responabilităti fată de sine și față de comunitate, după Despre sărbători, împarțire și
Sărbătorile în S14 11 -15.12
II repere date prin raportarea la valori moral religioase, importanță, 2
via ța omului 3.3 Prezentarea modalitătilor de celebrare a diferitelor sărbători și tradi ții S15 18 -22.12
Nașterea Domnului, Colinde
religioase, în viața personală și în comunitatile de apartenen ță,
VACAN ȚĂ DE IARNĂ: 23.12.2017 – 14.01.2018
Sărbătoarea, timp sfințitor și de
1 S16 15 -19.01
3.1 Evidentierea unor elemente definitorii ale propiei credin țe religioase, bucurie, I,
3.2 Identificarea unor responabilităti fată de sine și față de comunitate, după
Sărbătorile în Sărbătoarea timp sfintitor și de
II repere date prin raportarea la valori moral religioase, 1 S17 22 -26.01
via ța omului 3.3 Prezentarea modalitătilor de celebrare a diferitelor sărbători și tradiții bucurie, II,
religioase, în viața personală și în comunitatile de apartenen ță, Recapitulare, sistematizare,
1 S18 2.01 -02.02
evaluare semestrială
VACAN ȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 03 – 11.02.2018
SEMESTRUL al II - lea
Decalogul-importanța lui în
1.1 Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea viața omului, , 1 S19 12 -16.02
umanității / storia mântuirii.
1.2 Descrierea unor aspecte caracteristicie religiei propii utilizând
Răspunsul omului la chemarea
1 S20 19 -23.02
Iubirea lui concepte specifice, lui Dumnezeu,
Dumnezeu și 1.3 Identificarea mesajului moral religios din texte sau suporturi Școala Altfel 1 S21 26.02 -2.03
III
răspunsul expresive date, Mărturisirea credinței în Vechiul
omului 2.1 Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a 1 S22 5 -9.03
Testament,
comportamentului persoanelor din textele studiate;
Calitățile omului și slujirea lui
2.2 Selectarea unor regului de comportament moral religios din diferite 1 S23 12 -16.03
contexte de viața din perspectiva unor criterii date; Dumnezeu,
Lectură pentru suflet 1 S24 19 -23.03
Alături de Hristos pe drumul
1 S25 26 -30.03
crucii
VACAN ȚĂ DE PRIMĂVARĂ: 31.03 – 10.04
IV A trăi 1.1 Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea Respectul în lumina credinței 1 S26 11 -13.04
împreună cu umanității / storia mântuirii. Slujirea propiului popor 1 S27 16 -20.04
1.2 Descrierea unor aspecte caracteristicie religiei propii utilizând Ajutorul oferit semenilor 1 S28 23 -27.04

Prof. Pescaru Daniel


România, Ministerul Educației Naționale
Lectură pentru suflet 1 S29 30.04 -4.05
Dialogul despre Credința în
1 S30 7 -11.05
Dumnezeu
Lectură pentru suflet 1 S31 14 -18.05
Evaluare 1 S32 21 -25.05
Personalități de seamă din
1 S33 28.05-1.06
ceilați. concepte specifice, istoria poporului evreu,(proiect)
Modele din 1.3 Identificarea mesajului moral religios din texte sau suporturi Recapitulare, evaluare
expresive date, 1 S34 4 -8.06
Vechiul semestrială
2.1 Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a Cu Hristos pe carările vacantei 1 S35 11 -15.06
Testament comportamentului persoanelor din textele studiate;
2.2 Selectarea unor regului de comportament moral religios din diferite
contexte de viața din perspectiva unor criterii date;

Director, Responsabil comisie metodică,

Prof. Pescaru Daniel


România, Ministerul Educației Naționale

Școala Gimnazială Nr. 1 Văgiulesti, jud. Gorj


Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
Director:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A VI- A
ANUL SCOLAR: 2017 – 2018

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009

Nr. Unită ți de Nr.


Competen țe specifice Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
crt. învă țare ore
SEMESTRUL I
Să ne amintim din clasa V-a 1 S1 11 -15.09
Testare inițială 1 S2 18 -22.09
1.1 Explicarea importanţei Tainelor Preoţia, Cununia şi Maslul în viaţa Rugăciunea Domnească. Cele
1 S3 25 -29.09
creştină șapte cereri
Credin ța
I 1.2 Recunoaşterea, în minunile Mântuitorului, a dumnezeirii Acestuia şi Sfânta Taină a Cununiei 1 S4 02 -6.10
cre ștină a dragostei Sale faţă de oameni Sfânta Taină a Preoției 1 S5 9 -.10
4.2 Identificarea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură
Taina Sfântului Maslu 1 S6 16 -20.10
Recapitulare, sistematizare,
1 S7 23 -27.10
evaluare: „Credința creștină"
II Iisus Hristos – 1.2 Recunoaşterea, în minunile Mântuitorului, a dumnezeirii Acestuia şi Hristos binecuvântează familia
a dragostei Sale faţă de oameni 1 S8 30.10-03.11
Mântuitorul – Minunea din Cana Galileii
lumii 3.1 Analizarea mesajului moral-religios din minunile Mântuitorului Familia creștină 1 S9 6 -10.11
4.2 Identificarea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură
5.1 Manifestarea atitudinii de respect faţă de persoanele discriminate Răsplata credinței și a ascultării 1 S10 13 -17.11
din diferite motive – Pescuirea minunată

Prof. Pescaru Daniel


România, Ministerul Educației Naționale
Binefacere și recunoștință –
1 S11 20 -24.11
Vindecarea celor zece leproși
Lectură filocalică 1 S12 27.11 -2.12
Stăruința în rugăciune – Femeia
1 S13 04 -08.12
canaaneancă
Recapitulare, sistematizare,
evaluare: „Iisus Hristos – 1 S14 11 -15.12
Mântuitorul lumii"
Marile
3.3 Prezentarea modului de pregătire a credincioşilor pentru trăirea sărbătorilor
sărbători creştine Întâmpinarea pruncului Iisus 1 S15 18 -22.12
cre știne
VACAN ȚĂ DE IARNĂ:23.12.2017 – 14.01.2018
Botezul Domnului 1 S16 15 -19.01
Biserica în 2.2. Formularea de opinii personale în aprecierea unor evenimente cu conţinut Martiriul primilor creștini 1 S17 22 -26.01
primele religios – moral,
III Martiri creștini în Dacia, sec. III
veacuri 3.2 Explicarea contribuţiei sfinţilor martiri şi a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi 1 S18 29.01 -2.02
cre știne Elena la dezvoltarea Bisericii Creştine - IV
VACAN ȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 03.02.2018 – 11.02.2018
SEMESTRUL al II - lea
Biserica în Sfinții Împărați Constantin și S19 12 -16.02
3.4 Identificarea şi selectarea informaţiei relevante pentru o temă dată 1
III primele mama sa, Elena
veacuri pe paginile web recomandate de profesor
4.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în Recapitulare, sistematizare,
cre știne formarea caracterului moral religios evaluare: „Biserica în primele 1 S20 19 -23.02
veacuri creștine"
3.3 Prezentarea modului de pregătire a credincioşilor pentru trăirea sărbătorilor
creştine
Școala Altfel 1 S21 26.02 -2.03
Sfin țirea 3.4 Identificarea şi selectarea informaţiei relevante pentru o temă dată pe Postul în viața noastră 1 S22 05 -09.03
IV
timpului paginile web recomandate de profesor
4.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea Lectură filocalică 1 S23 12-16.03
caracterului moral religios Urcuș spre înviere 1 S24 19 -23.03
Marile 3.3 Prezentarea modului de pregătire a credincioşilor pentru trăirea Alături de Hristos pe drumul
sărbători sărbătorilor creştine 1 S25 26 -30.03
crucii
cre știne
VACAN ȚĂ DE PRIMĂVARĂ: 31.03 – 10.04
Prof. Pescaru Daniel
România, Ministerul Educației Naționale
Sărbătorile în cinstea sfinților 1 S26 9 -13.04
Sfin țirea Maica Domnului 1 S27 16 -20.04
IV
timpului Recapitulare, sistematizare,
1 S28 23 -27.04
evaluare: „Sfințirea timpului
2.2. Formularea de opinii personale în aprecierea unor evenimente cu Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan
conţinut religios – moral
1 S29 30.04 -4.05
Botezătorul
3.2 Explicarea contribuţiei sfinţilor martiri şi a Sfinţilor Împăraţi Credință și jertfă: Sfântul Mare
Spiritualitate și Constantin şi Elena la dezvoltarea Bisericii Creştine 1 S30 07 -11.05
V Mucenic Gheorghe
via ță cre ștină 3.3 Prezentarea modului de pregătire a credincioşilor pentru trăirea
sărbătorilor creştine Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
1 S31 14 -18.05
4.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în Izvorâtorul de Mir
formarea caracterului moral religios Lectură: Viețile martirilor 1 S32 21 -25.05
Recapitulare, sistematizare,
evaluare: „Spiritualitate și viață 1 S33 28.05 -1.06
creștină"
Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S34 04 -8.06
Cu Hristos pe cărările vacanței ! 1 S35 11 -15.06

Director, Responsabil comisie


metodică,

Prof. Pescaru Daniel


România, Ministerul Educației Naționale

Școala Gimnazială Nr 1, Văgiulești, jud. Gorj


Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A VII- A
ANUL SCOLAR: 2017 – 2018

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009

Nr. Unită ți de Nr.


Competen țe specifice Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
crt. învă țare ore
SEMESTRUL I
Să ne amintim din clasa a VI-a 1 S1 11 -15.09
Testare inițială, 1 S2 18 -22.09
1.1 Argumentarea faptului că Dumnezeu este Creator şi Proniator al Dumnezeu se descoperă
S3 25 -29.09
lumii oamenilor. Sfânta Scriptură și 2
S4 02 -6.10
2.1 Utilizarea corectă a termenilor religioşi învăţaţi în contexte lingvistice Sfânta Tradiție
Credin ța
I noi S5 9 -13.10
cre ștină 2.2 Elaborarea de scurte texte Crearea lumii 2
S6 16 -20.10
3.1 Prezentarea structurii şi a importanţei Sfintei Scripturi şi a Sfintei
Tradiţii Purtarea de grijă a lui
1 S7 23 -27.10
Dumnezeu față de lume
Recapitulare, sistematizare,
1 S8 30.10-3.11
evaluare: „Credința creștină"
II Mântuitorul 1.2 Recunoaşterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile şi Puterea credinței și a prieteniei 1 S9 6 -10.11
Prof. Pescaru Daniel
România, Ministerul Educației Naționale
- "Vindecarea slăbănogului din
Capernaum"
Despre prietenie 1 10 13 -17.11
Hristos –
Hristos, Lumina lumii -
Învă țător și învăţăturile Sale
"Vindecarea orbului din 1 S11 20 -24.11
Mântuitor
naștere"
Căință și iertare - "Pilda fiului
1 S12 27.11 -1.12
risipitor"
1.2 Recunoaşterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile şi Recapitulare, evaluare 1 S13 4 -8.12
Marile învăţăturile Sale Nașterea Domnului – bucurie la
sărbători 3.2 Explicarea rolului şi a importanţei participării conştiente şi active a 1 S14 11 -15.12
credincioşilor la rugăciunile Bisericii toată lumea
cre știne
4.2 Argumentarea importanţei participării active la viaţa comunităţii Colinde ` S15 18 -22.12
VACAN ȚĂ 23.12.2017 – 14.01.2018
Mântuitorul Atotputernicia lui Dumnezeu –
1 S16 15 -19.01
Hristos – „Învierea lui Lazăr"
Învă țător și Bogăția darurilor lui Dumnezeu
II Mântuitor 1.2 Recunoaşterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile şi 1 S17 22 -26.01
- "Pilda talanților"
învăţăturile Sale
Recapitulare, sistematizare,
1 S18 29.01 -2.02
evaluare semestrială
VACAN ȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 03.– 11.02.2018
SEMESTRUL al II - lea
Rugăciunea în viața creștinului 1 S19 12 -16.02
Rugăciunea- mărturii filocalice 1 S20 19 -23.02
2.1 Utilizarea corectă a termenilor religioşi învăţaţi în contexte lingvistice Școala Altfel 1 S21 26.02 -2.03
Exprimarea noi
III învă țăturii 3.2 Explicarea rolului şi a importanţei participării conştiente şi active a Sfânta Liturghie – întâlnirea cu
1 S22 5 -9.03
cre știne credincioşilor la rugăciunile Bisericii Hristos
Recapitulare, sistematizare,
evaluare: „Exprimarea 1 S23 12 -16.03
învățăturii creștine"
Marile 3.2 Explicarea rolului şi a importanţei participării conştiente şi active a Să petrecem perioada Postului 1 S24 19 -23.03
sărbători credincioşilor la rugăciunile Bisericii Mare cu Rugăciunea Sfântului
cre știne 5.1 Participarea activă la acţiuni civice alături de persoane care au alte Efrem Sirul
Prof. Pescaru Daniel
România, Ministerul Educației Naționale
Învierea lui Hristoss în sufletul
credinţe sau convingeri religioase 1 S25 26 -30,03
meu
VACAN ȚĂ 31.03 – 10.04
Legea cea nouă - Fericirile 1 S26 9 -13.04
3.2 Explicarea rolului şi a importanţei participării conştiente şi active a Faptele bune – roade ale
1 S27 16 -.20.04
credincioşilor la rugăciunile Bisericii virtuților
Trăirea 4.1 Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Faptele rele – încălcări ale voii
Fericiri. 4.2 Argumentarea importanţei participării active la viaţa comunităţii lui Dumnezeu 1 S28 23 -27.04
IV învă țăturii
5.1 Participarea activă la acţiuni civice alături de persoane care au alte
cre știne credinţe sau convingeri religioase
Recapitulare, sistematizare,
evaluare: „Trăirea învățăturii 1 S29 30.04 -4.05
creștine"

Iubirea prin fapte – ajutorarea


1 S30 7 -11.05
celor aflați în suferință
Sfinții Trei Ierarhi – modele ale
1 S31 14 -18.05
4.2 Argumentarea importanţei participării active la viaţa comunităţii iubirii față de semeni (I)
Spiritualitate și
V 5.1 Participarea activă la acţiuni civice alături de persoane care au alte Sfinții Trei Ierarhi – modele ale
via ță cre ștină credinţe sau convingeri religioase 1 S32 21 -25.05
iubirii față de semeni (II)
Recapitulare, sistematizare,
evaluare: „Spiritualitate și viață 1 S33 28 -01.06
creștină"
Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S34 04 -8.06
Cu Hristos pe cărările vacanței ! 1 S35 11 -15.06

Director, Responsabil comisie


metodică,

Prof. Pescaru Daniel


România, Ministerul Educației Naționale

Școala Gimnazială Nr. 1, Văgiulești, jud. Gorj


Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A VIII- A
ANUL SCOLAR: 2017 – 2018

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009

Nr. Unită ți de Nr.


Competen țe specifice Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
crt. învă țare ore
SEMESTRUL I
I Credin ța 1.1 Cunoaşterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe, Testare inițială, 1 S1 11 -15.09
cre ștină cuprinse în Crez Crezul – sinteza învățăturii de
1 S2 18 -22.09
credință
Învățătura despre Sfânta S3 25 -29.09
2
Treime în Crez S4 2 6.10
Comuniunea oamenilor cu S5 9 -13.10
Dumnezeu în Biserică 2
S6 16 -20.10
Credința în Înviere și viața 2 S7 23 -27.10

Prof. Pescaru Daniel


România, Ministerul Educației Naționale
veșnică S8 30.10-3.11
Recapitulare, sistematizare,
1 S9 6 -10.11
evaluare: „Credința creștină"
Exprimarea 1.2 Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu şi de aproapele Biserica, locaș de închinare 1 S10 13 -17.11
II învă țăturii pentru dobândirea mântuirii Icoana – fereastră spre cer S11 20 -24.11
cre știne 2
S12 27.11 -1.12
Lumina sărbătorilor lunii
1.2 Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu şi de aproapele pentru 1 S13 4 8.12
Marile dobândirea mântuirii. 2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor şi a Decembrie
sărbători noţiunilor religioase nou învăţate, realizând corelaţii Cântarea religioasă – formă de
interdisciplinare (istorie, literatură, muzică, geografie, artă) 1 S14 11 15.12
cre știne rugăciune
3.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă
Colinde 1 S15 18 -22.12
VACAN ȚĂ 23.12.2017 – 14.01.2018
Călătorind cu Dumnezeu –
pelerinajul la biserici și 1 S16 15 -19.01
mănăstiri
Exprimarea 2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor şi a noţiunilor religioase
nou învăţate, realizând corelaţii Recapitulare, sistematizare,
II învă țăturii interdisciplinare (istorie, literatură, muzică, geografie, artă) evaluare: „Exprimarea 1 S17 22 -66.01
cre știne 3.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în învățăturii creștine"
Recapitulare, sistematizare,
evaluare semestrială 1 S18 29 -2.02

VACAN ȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 2 -11.02.2018


SEMESTRUL al II - lea
Pilda viței și a mlădiței – viața în
1 S19 12 -16.02
Hristos
1.2 Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu şi de aproapele Pilda semănătorului – primire și
S20 19 -23.02
Trăirea pentru dobândirea mântuirii Biserica Ortodoxă împlinire a cuvântului lui 1
III învă țăturii 3.3 Explicarea mesajului pildelor Mântuitorului Dumnezeu
cre știne 4.1 Argumentarea importanţei conlucrarii omului cu Dumnezeu în Școala Altfel 1 S21 26.02 -2.03
vederea mântuirii
Pilda neghinei – îndelunga
răbdare și dreptatea lui 1 S22 05 -09.03
Dumnezeu
IV Sfânta 1.2 Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu şi de aproapele Răbdare și încredere în 1 S23 12 -16.03

Prof. Pescaru Daniel


România, Ministerul Educației Naționale
Dumnezeu – Dreptul Iov
Scriptură –
izvor de pentru dobândirea mântuirii Biserica Ortodoxă
4.2 Exprimarea atitudinilor moral-creştine în diferite împrejurări ale vieţii
Iubirea față de Dumnezeu și de
îm țelepciune aproapele – Legea desăvârșită 1 S24 19 -23.03
și iubire a Noului Testament
Marile
4.2 Exprimarea atitudinilor moral-creştine în diferite împrejurări ale vieţii Cele șapte rostiri ale lui Hristos
sărbători 1 S25 26 -30.03
de pe Cruce
cre știne
VACAN ȚĂ 31.03 – 10.04
Sfânta Imnul dragostei creștine 1 S26 11 -13.04
Scriptură –
5.1 Aplicarea învăţăturii creştine referitoare la iubirea de aproapele în
IV izvor de relaţiile cu persoane aparţinând altor culturi, credinţe sau convingeri Recapitulare, sistematizare,
îm țelepciune evaluare: „Sfânta Scriptură – 1 S27 16 -20.04
și iubire izvor de înțelepciune și iubire"
Semnificația întemeierii
1 S28 23 -27.05
mitropoliilor românești
Întemeierea Patriarhiei Române 1 S29 30.04 -4.05
Organizarea actuală a Bisericii
Organizarea 1 S30 7 -11.05
Ortodoxe Române
Bisericii 3.2 Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor şi a Patriarhiei
V Mânăstirile- loc de reculegere și
Ortodoxe Române pentru păstrarea fiinţei şi unităţii naţionale 1 S31 14 -18.05
vindecare
Române
Fidelitatea și înțelesurile ei, 1 S32 21 -25.05
Recapitulare, sistematizare,
evaluare: „Organizarea Bisericii 1 S33 28.05 -01.06
Ortodoxe Române"
Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 34 04 -8.06

Director, Responsabil comisie


metodică,
Prof. Pescaru Daniel
România, Ministerul Educației Naționale

Zile libere 2018: 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou


24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române; / 8 aprilie 2018 (duminică), 9 aprilie (luni) — Paștele ; / 1 mai — Ziua Muncii
27 mai (duminică), 28 mai (luni) — Rusalii; 15 august — Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie — Sfântul Andrei; 1 decembrie — Ziua Națională a României; / 25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul

Prof. Pescaru Daniel