Sunteți pe pagina 1din 2

Comunicarea

DEF: Comunicarea este un procesc prin care un EMIŢĂTOR, transmite un mesaj către
RECEPTOR, printr-un COD, pe un CANAL, într-un CONTEXT.

1.Elementele situaţiei de comunicare sunt:

1. Emiţătorul - este cel care transmite mesajul.


2. Receptorul - este cel căruia i se transmite mesajul.
3. Mesajul - reprezintă ceea ce se comunică, ideea (informația) transmisă.
4. Canalul calea de transmitere a mesajului:. în scris, oral, prin radio, T.V, internet
5. Codul - un sistem de semne cunoscut de emițător și receptor (ex.cod lingvistic:
cuvintele limbii române)
*Alte coduri : codul morse, semnele de circulatie etc.
6. Contextul – se referă la aspecte legate de: tema, subiectul, locul, timpul, identitatea,
statutul interlocutorilor etc.

2. Scopul comunicării:

- informarea
- educarea
- divertismentul
- publicitatea
- estetic (transmiterea de emoții, realizarea catharsisului)
- convingerea (argumentarea, persuadarea)
- critica etc.
Scopul comunicării: Situații concrete de viață în care se aplică
scopurile comunicării

- informarea știrile din ziar de la TV


- educarea ora de dirigenție
- divertismentul bancurile spuse într-un cerc de prieteni
- publicitatea reclama la un produs
- estetic poeziile eminesciene
- convingerea un vânzător care îți aduce argumente că o
placă de păr e superioară calitativ alteia pe
care intenționai tu să o cumperi
- critica mama care mă critică atunci când mă îmbrac
la școală cu blugii rupți

Formele comunicării :

a) după context şi relaţia dintre interlocutori :

1. comunicare formală – este o comunicare oficială, politicoasă, şi se realizează folosind


un limbaj îngrijit.( ex. discuția dintre un elev și directorul școlii)

2. comunicare informală – este o comunicare familiară, între interlocutori aflaţi în relaţii


apropiate şi se realizează într-un limbaj familiar/colocvial, care exprimă implicare afectivă.
(ex. discuțiile cu prietenii)

b) după tipul codului utilizat în comunicare, distingem următoarele forme :

1. comunicarea verbală (se realizează prin cuvânt).Poate fi scrisă sau orală

2. comunicarea paraverbală (se realizează prin intonaţie, ton, ritm al vorbirii şi se


marchează grafic prin semnele de punctuaţie)

3. comunicarea nonverbală (se realizează prin gesturi, mimică, poziţia corpului)

OBS : *O condiţie obligatorie a procesului de comunicare este feedbackul-acesta se referă la


faptul că receptorul trebuie să dea semne verbale sau nonverbale că a înţeles mesajul.
*Locul emiţătorului şi al receptorului se schimbă în procesul comunicării. Astfel,
emiţătorul poate deveni receptor şi invers.

S-ar putea să vă placă și