Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluarea efectelor economice și sociale ale fluctuației nivelului

salariului minim
Luca Irina
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
ira.luka.93@mail.ru
Rezumat
Pentru această evaluare A CUI au fost selectate cele mai relevante informații cu privire la
salariu minim culese de-a lungul timpurilor de la mulți economiști. Pe baza informațiilor
disponibile din mai multe surse statistice s-a efectuat o estimare a numărului de salariați aflați
la nivelul salariului minim și evoluția acestui număr în perioada 2010-2016. Analizele
efectuate au scos în evidență faptul că numărul de salariați care sunt plătiți la nivelul
salariului minim brut garantat în plată nu este un indicator măsurat direct în niciuna dintre
aceste surse de date, fiecare sursă având obiective diferite și, în consecință, indicatori diferiți
pe care îi culege și calculează. Afost făcută o analiză a principalelor caracteristici ale
salariaților retribuiți cu salariul minim brut garantat în plată, atât din perspectivă socio-
demografică, cât și din perspectiva locurilor de muncă deținute de către aceștia, în final
realizându-se un profil suficient de detaliat al acestui grup de salariați. Analiza a a avut ca
rezulzat obţinerea unor date relevante pentru evoluția salariului minim și a indicatorilor de
conjunctură ai pieței muncii și ai stării economice și sociale care pot fi relaționați cu aceste
evoluții. CE AU RELEVAT?

Cuvinte cheie : salariu minim, economie, efecte sociale, efecte economice, politica fiscală.