Sunteți pe pagina 1din 12

PLAN DE AFACERI

Student:Bolba Razvan
IMAPA 3
Cuprins

1. Date introductive

2. Misiunea firmei

3. Infiintarea firmei

4. Analiza pietei

5. Segmentarea pietei

6. Competitie si diferenta dintre Best Consulting si restul firmelor de


consultanta

7. Strategia de vanzare

8. Echipa manageriala

9. Previziunile privind contul de profit si pierdere


1. Date introductive

CONSULT REZ este o firma de consultanţă cu capital privat romanesc, al carei scop
principal este acordarea de consultanţă in afaceri societatilor ce o solicita, sub forma urmatoarelor
servicii:
● Consultanţă în domeniul dezvoltării şi implementării Sistemelor de Management ISO
● Consultanţă privind planificarea afacerilor si planificarea de marketing
● Consultanţă privind finantarile din diverse surse ( banci, fonduri structurale, firme de
creditare)
● Studii de fezabilitate
● Consultanţă juridica la infiintarea, modificarea sau lichidarea societatilor comerciale
● Consultanţă privind managementul resurselor umane

2. Misiunea firmei

Intr-un mediu de afaceri dinamic precum cel prezent pe piata actuala romaneasca si
internationala cu tendinte si oportunitati ce apar in fiecare zi, organizatiile au nevoie de sprijin real
si permanent pentru dezvoltarea afacerii pe plan intern si international. CONSULT REZ este o
firma de consultanta cu capital privat romanesc, al carei scop este acordarea de consultanta in
afaceri tuturor societatilor ce o solicita, sub forma urmatoarelor servicii:
- consultanţă în domeniul dezvoltării şi implementării Sistemelor de Management ISO
- consultanta privind planificarea afacerilor si planificarea de marketing
- consultanta privind finantarile din diverse surse ( banci, fonduri structurale, firme de creditare)
- studii de fezabilitate
- consultanta juridica la infiintarea, modificarea sau lichidarea societatilor comerciale
- consultanta privind managementul resurselor umane
Obiectivul principal al CONSULT REZ este imbunatatirea continua al serviciilor prestate pentru
clienti si furnizarea celor mai bune solutii de proiectare a sistemelor de management.

- Date de identificare ale agentului economic


Numele societăţii : SC CONSULT REZ SRL
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/234322/2008
Cod unic de inregistrare RO 55643412
Forma juridică de constituire SRL - Societate cu raspundere limitata
Sediul social: Satu Mare, Str. Mihai Bravu nr. 44, Bloc A12, Scara 2, et. 1, ap. 32
Punct de lucru: Satu ,Mare, Str. Mihai Bravu nr. 44, Bloc A12, Scara 2, et. 1, ap. 32
Tipul activităţii principale şi codul CAEN :
- 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Tipuri activitati secundare si codul CAEN:
- 7411 - Activitati juridice
- 7412 - Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal
- 7413 - Activitati de studiere a pietei si de sondaj
Natura capitalului: Integral privat, romanesc
Capital social : 1000 RON
Asociaţi : 2 asiciati fiecare detinand cate 10 parti sociale in valoare de 50 ron fiecare, in total o
pondere de 100% din capitalul social al firmei

3. Infiintarea firmei

Asociatii firmei CONSULT REZ, BOLBA RAZVAN, DEAC CHRISTIAN, vor aduce
fiecare 6,000 RON ca investitie, iar restul de 109,000 RON fiind contractati printr-un credit pe 15
ani. Aceste doua fonduri combinate vor acoperi cheltuielile de infiintare si operatiunile din primul
an.

Cheltuieli de infiintare

Legalizare 4,500 RON

Birotica 5,000 RON

Altele 1,500 RON


Total cheltuieli de
11,000 RON
infiintare

Activele firmei la
infiintare
Bani lichizi 75,000 RON

Alte active 9,000 RON

Active imobilizate 25,000 RON

Total Active 109,000 RON

Total fonduri necesare 120,000 RON

Cheltuielile de infiintare 11,000 RON


Activele la infiintare 109,000 RON
Total fonduri necesare 120,000 RON

Active
Active nelichide 34,000 RON
Bani lichizi la infiintare 75,000 RON
Soldul bancar la infiintarea firmei 75,000 RON
Total Active 109,000 RON

Credite
Credite curente 0 RON
Credite pe termen lung 109,000 RON
Total Credite 109,000 RON

Capital

Investitii Planificate
Investor 1 6,000 RON
Investor 2 6,000 RON

Total Investitii Planificate 12,000 RON

Cheltuieli de infiintare (11,000 RON)


Total Capital 1,000 RON

Total Capital and Credite 109,000

Total Fonduri 120,000

4. Analiza pietei

CONSULT REZ se va axa in special pe proiectele pentru firmele care sunt la inceput,
preferabil la infiintare, si deasemenea pe proiectele de absorbitie a fondurilor sructurale europene.
CONSULT REZ doreste sa isi creeze un nume destul de rapid pe piata de consultanta din Romania
din acest motiv vrem sa incheiem mai multe contracte de parteneriat cu primariile din tara pentru
accesarea fondurilor europene, de asemenea ne vom axa pe proiectele pentru firmele care sunt la
inceput pentru a avea un punct de plecare in continuarea relatiilor pentru eventuale proiecte. In
graficul ce urmeaza voi prezenta piata asupra careia firma CONSULT REZ se va axa si potentiali
noi clienti.

Analiza pietei
2013 2014 2015 2016 2017
Potentiali Clienti Crestere
Companiile nou
10% 990,000 1,090,000 1,299,000 1,428,900 1,571,790
infiintate
Companiile de 1-3 ani
8% 400,000 432,000 477,760 525,341 580,215
vechime
Companiile cu peste 3
6% 100,000 105,700 112,500 120,100 128,025
ani vechime
Altele (proiecte
75% 5,000 9,000 15,000 24,000 45,000
fonduri structurale)
1,495,00
Total (crestere medie) 24.75% 1,627,700 1,889,260 2,074,341 2,280,030
0

5. Segmentarea pietei

Companiile nou infiintate


Companiile nou infiintate au adesea nevoie de consultanta si de diverse planuri pentru a
porni cu dreptul in businessul in care au inceput. De aceea noi ne vom incerca sa le indeplinim
exigentele si le vom furniza la cerere tot ce au nevoie pentru a reusi pe piata romaneasca.

Companiile cu 1-3 ani vechime


Companiile tinere cu vechime de 1-3 ani sunt mai putin probabil in cautarea de consultanta
pentru piata pe care activeaza, insa aceste companii pot avea nevoie de noi planuri de marketing sau
de extindere lucru care CONSULT REZ il ofera la cerere.

Companiile cu peste 3 ani vechime


Companiile cu experienta mai mare de 3 ani aunevoie de servicii mult mai specializate si
mai aprofundate spre exemplu consultanta in ceea ce priveste managementul resurselor umane, dar
si alte servicii pe care CONSULT REZ le va furniza in viitor la cerere.
6. Competitie si diferenta dintre CONSULT REZ si restul firmelor de
consultanta

Existe destule firme de consultanta pe piata romaneasca insa majoritatea ofera informatii si
sfaturi de consultanta si servicii manageriale, CONSULT REZ ofera intr-un mediu tanar si dinamic
nu numai informatii ci si solutii la problemele care le implica crearea unei noi societati precum si
proiectele municipalitatilor pentru accesarea fonsurilor structurale europene. Inca o mare diferenta
intre CONSULT REZ si celelalte firme de consultanta este faptul ca noi ne gandim la timpul tau si
de aceea toate etapele de la contactarea firmei noastre pana la predarea proiectele se pot face online
pe site-ul firmei www. consultrez.eu.ro, lucru care imbunatateste timpul de predare/livrare al
proiectelor precum si timpul necesar cu deplasarea la sediul firmei de consultanta.

7. Strategia de vanzare

CONSULT REZ incearca sa adopte o noua formula de vanzari mult mai rapida si noua pe
piata romaneasca cea prin internet, lucru care va reduce semnificativ timpul in care clientul va intra
in posesia planului. Acest lucru ne face siguri sa credem ca tabelele de mai jos cu vanzarile
previzionate sunt aproape de adevar. Tabelele urmatoare sunt previzionate pe urmatorii trei ani.
Vanzarile previzionate
Numarul de proiecte
2015 2016 2017
previzionate
Planuri de afaceri 150 360 550
Consultanta pentru firmele nou
175 260 500
infiintate
Consultanţă privind finantarile din
220 350 600
diverse surse
Studii de fezabilitate 220 350 600
Total proiecte previzionate 765 1,320 2,250

Preturi 2015 2016 2017


Planuri de afaceri 1,500 RON 1,500 RON 1,600RON
Consultanta pentru firmele nou
1,600 RON 1,600 RON 1,700 RON
infiintate
Consultanţă privind finantarile din
2,000 RON 2,000 RON 2,200 RON
diverse surse
Studii de fezabilitate 1,000 RON 1,000 RON 1,100 RON

Vanzari previzionate 2015 2016 2017


Planuri de afaceri 225,000 RON 540,000 RON 880,000 RON
Consultanta pentru firmele nou
280,000 RON 416,000 RON 850,000 RON
infiintate
Consultanţă privind finantarile din
440,000 RON 700,000 RON 1,320,000 RON
diverse surse
Studii de fezabilitate 220,000 RON 350,000 RON 660,000 RON
Total vanzari previzionate 1,165,000 RON 2,006,000 RON 3,710,000 RON

Costurile previzionate 2015 2016 2017


Planuri de afaceri 0.00 0.00 0.00
Consultanta pentru firmele nou
0.00 0.00 0.00
infiintate
Consultanţă privind finantarile din
0.00 0.00 0.00
diverse surse
Studii de fezabilitate 0.00 0.00 0.00
Alte costuri (energie, intretinere
200,000 RON 200,000 RON 220,000 RON
servere si unitate, telefonie, etc)
Costuri neprevazute 80,000 RON 75,000 RON 60,000 RON
Total costuri 280,000 RON 275,000 RON 280,000 RON
8. Echipa manageriala

Amandoi actionarii si cei doi viitori consultani au o experienta suficienta in planificarea


afacerilor si finantarea lor prin urmare suntem increzatori ca vom face face previziunilor din primul
an de activitate. Incepand cu al doilea an de activitate daca totul va fi precum previzionat firma va
mai angaja inca 2 consultanti, urmand ca in al treilea an sa mai fie angajat inca un consultant.
Previziunile privind salarizarea sunt dupa cum urmeaza in tabelul urmator.

Planuri privind personalul


2015 2016 2017
Conducerea /
200,000 RON 360,000 RON 650,000 RON
Consultantii
Altii 0 0 0
Total Angajati 4 6 7

Total Plati 200,000 RON 360,000 RON 650,000 RON

9. Previziunile privind contul de profit si pierdere

In urmatoarele grafice si tabele voi prezenta previziunile prevind contul de profit si pierdere
al firmei Best Consulting:
Profit si cheltuieli previzionate
Venituri 2015 2016 2017

Vanzari 1,165,000 RON 2,006,000 RON 3,710,000 RON


Costurile directe 0 0 0
Alte costuri neprevazute 80,000 RON 75,000 RON 60,000 RON
Total costuri 80,000 RON 75,000 RON 60,000 RON

Cheltuieli
Salarii 200,000 RON 360,000 RON 650,000 RON
Marketing si alte cheltuieli 96,000 RON 100,000 RON 105,000 RON
Utilitati 200,000 RON 200,000 RON 220,000 RON
Plata taxe (TVA+alte taxe) 104,000 RON 110,000 RON 125,000 RON
Altele 0 0 0

Total cheltuieli 600,000 RON 770,000 RON 1,100,000 RON

Profit inainte de plata taxelor 485,000 RON 1,161,000 RON 2,550,000 RON

Taxe 77,600 RON 185,760 RON 408,000 RON

Profit net 407,400 RON 975,240 RON 2,142,000 RON