Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI pentru ocuparea postului


vacant de ofiţer de poliție:

- Accesul în sala de concurs: 09.03.2018, ora 09:00;


- Instructajul candidaților: ora 09.10;
- Susținerea testului scris: începând cu ora 09.30;
- Afişarea grilei de răspuns: după finalizarea probei de către toți candidații;
- Afişarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);
- Perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 h de la
afișarea rezultatelor);
- Soluționarea contestațiilor (în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului
de depunere).