Sunteți pe pagina 1din 148

STANDARDELE

medicale de diagnostic şi tratament


în stomatologie ortopedica

Страница 1
Durata
Denumirea comuna Numărul tratamentu
Etapa acordării asistenţei
CIM, Unitatea nozologică internaţionala a investigaţ Tratamentul lui
medicale
Investigaţiilor iilor recomanda
t (zile)
1 2 3 4 5 7
K02 caria dentară Investigaţiile obligatorii: incrustaţii (inlay– uri) metalice 2
anamneza 1 incrustaţii (inlay–uri) din acrilate 2
Instituţiile medico–sanitare publice inlay–urilor din porţelan
de profil stomatologic (policlinici, inspecţia 1 2
(ceramică)
secţii sau cabinete în policlinici,
ambulatorii, spitale, etc.) indiferent inlay–urilor mixte
de subordonare cât şi cele private. (metalo–acrilice,
S02.5 Traumatismul
sonadrea 1 metalo–compozite, 3
dentar
metalo–cermice, pe bază de
zinconiu, sistema Cad-Cam)

percuţia 1 vinire 1\3


coroane de înveliş metalice
termodiagnostica 1 3
ştanţate
coroane de înveliş metalice
electroodontometria 1 2
turnate
K00.2 Anomaliile de radiografia coroane de înveliş fizionomice
formă şi dimensiuni a (dento–paradontală, nemetalice
dinţilor ortopantomografia, 1 2
radiografia digitala)

Страница 2
coroane de înveliş mixte
(metalo–acrilice,
Investigaţii suplimentare: metalo–compozite, 4
metalo–cermice, pe bază de
zinconiu, sistema Cad-Cam)
K00.5 Dereglări
ereditare de structură a modele de studiu biometrice 1 coroane parţiale (onlay–uri) 2
dinţilor

KO3.1 Abraziunea
dinţilor

KO3.2 Eroziunele dinţilor

KO3.7
Dereglări de culoare a
ţesuturilor dure

KO3.8 Hiperestezia
dentinei

Страница 3
Instituţiile medico–sanitare publice
de profil stomatologic (policlinici,
coroane de înveliş pe bont
K08.3 secţii sau cabinete în policlinici, Investigaţiile obligatorii: 3
artificial
ambulatorii, spitale, etc.) indiferent
de subordonare cât şi cele private.

coroane de substituţie simplă


Rădăcina dintelui anamneza 1 3
(acrilică)
coroane de substituţie cu
leziune odontală coronară totală inspecţia 1
dispozitiv coroano-radicular 3
palpaţia 1
compus
sondarea 1
percuţia 1

radiografia
(dento–paradontală,
1
ortopantomografia,
radiografia digitala)
diagnosticarea indicilor
necesari tratamentului 1
protetic
Investigaţii suplimentare
consultaţia medicului
1
stomatolog chirurg
consultaţia medicului
1
stomatolog terapeut
modele de studiu biometrice 1

Instituţiile medico–sanitare publice


de profil stomatologic (policlinici,
KO3.O secţii sau cabinete în policlinici, Investigaţiile obligatorii:
ambulatorii, spitale, etc.) indiferent
de subordonare cât şi cele private.
Abraziunea intensivă a
anamneza 1
dinților

Страница 4
inspecţia 1
Abraziunea intensivă a
palpaţia 1
dinţilor forma
localizată compensata sondarea 1
percuţia 1
Abraziunea intensivă a
termodiagnostica 1
dinţilor forma
localizată decompensata electroodontometria 1

radiografia
(dento–paradontală,
1
ortopantomografia,
radiografia digitala)
determinarea DVO 1
Abraziunea intensivă a
Investigaţii suplimentare
dinţilor forma
generalizată fără
modele de studiu biometrice 1
micşorarea dimensiunii
verticale de
tomografia ATM 1
ocluzie(compensată).
consultaţia medicului
1
neurolog
Abraziunea intesivă a consultaţia medicului
1
dinţilor forma fizioterapeut
generalizată cu
consultaţia medicului ORL 1
micşorarea dimensiunii
verticale de ocluzie
consultaţia medicului psihiatru 1
(decompensată).

Abraziuniea intensiva
(patologica) a Restabilirea morfofuncţională a
dinţilor afectaţi prevede
dinţilor manifestată prin confecţionarea microprotezelor

Страница 5
confecţionarea microprotezelor
defecte cuneiforme.

Abraziunea intensiva
(patologica) Restabilirea morfofuncţională a
manifestată prin dinţilor afectaţi prevede
eroziunea suprafeţelor confecţionarea microprotezelor
vestibulare a dinţilor.

KO3.OO
Abraziunea intensă
ocluzală

Instituţiile medico–sanitare publice


de profil stomatologic (policlinici,
Confecţionarea punţilor dentare
KOO.OO secţii sau cabinete în policlinici, Investigaţiile obligatorii: 4
din două bucăţi (lipite)
ambulatorii, spitale, etc.) indiferent
de subordonare cât şi cele private.

Adentie (edentaţie) parţială


anamneza 1 Confecţionarea punţilor dentare întreg turnate
2
(hipodontia,
Confecţionarea punţilor dentare
oligodontia) inspecţia 1 mixte–metaloceramice, 4
metaloacrilice, metalocomposite
Confecţionarea punţilor dentare
Forme clinice: palpaţia 1 2
fizionomice nemetalice
Adentie (edentaţie)parţială Confecţionarea dintelui unitar
sondarea 1 6 luni
primară lipsă prin utilizarea implantului

Страница 6
Confecţionarea punţilor dentare
percuţia 1 4
cu extensie
Adentie (edentaţie)parţială Confecţionarea protezelor parţiale
termodiagnostica 1 5
secundară mobilizabile acrilice
Adentie (edentaţie)primară Confecţionarea protezelor parţiale
electroodontometria 1 5
falsă mobilizabile scheletate
radiografia
(dento–paradontală,
1
ortopantomografia,
radiografia digitala)
auscultaţia ATM 1
determinarea gradului de
1
deschidere a gurii
parodontometria 1
determinarea mobilităţii
1
patologice a dinţilor
determinarea tipului de ocluzie 1
determinarea relaţiilor
1
interocluzale
determinarea DVO 1

Investigaţii suplimentare:
modele de studiu biometrice 1
tomografia ATM 1
radioviziografia 1

consultaţia medicilor
specialişti (terapeut, chirurg, 1
ortodont)

Страница 7
Instituţiile medico–sanitare publice
de profil stomatologic (policlinici,
K05.3 Parodontită Şlefuirea selectivă a dinţilor
secţii sau cabinete în policlinici, Investigaţiile obligatorii: 4
cronică (reabilitarea ocluzală)
ambulatorii, spitale, etc.) indiferent
de subordonare cât şi cele private.

K05.30 anamneza 1 Redresarea ortodontică a ocluziei


Parodontită cronică Imobilizarea provizorie a dinţilor
inspecţia 1 3
marginală localizată mobili
palpaţia 1 Protezarea imediată 3
K05.31 Parodontită
Imobilizarea definitivă a dinţilor
cronică marginală sondarea 1 3
mobili şi tratamentul protetic
generalizată
percuţia 1
termodiagnostica 1

radiografia
(dento–paradontală,
1
ortopantomografia,
radiografia digitala)
ocluziografia 1
indexul PMA 1
indicele igienii cavităţii bucale 1
analiza ocluziei funcţionale 1
parodontometria 1
odontoparodontograma 1

Investigaţii suplimetare:
electroodontometria 1
consultaţia medicului
1
stomatolog–chirurg

Страница 8
Instituţiile medico–sanitare publice După stabilirea diagnosticului
K07.60 Sindromul diferenţiat se va întocmi planul de
de profil stomatologic (policlinici,
disfuncţiei dureroase a tratament, care va include:
secţii sau cabinete în policlinici, Investigaţiile obligatorii:
ATM (sindromul • Măsurile de echilibrarea psihică
ambulatorii, spitale, etc.) indiferent
Costen) de subordonare cât şi cele private. prin psihoterapie sau psihoterapie
şi terapie medicală, care sunt
anamneza 1
consultate şi administrate de
inspecţia 1 medicul psihiatru.
palpaţia 1 • Lichidarea durerilor: Sol
sondarea 1 Metamizol 0,5x2 ori/zi; Baralgin 1
pastilă x2 ori/zi.
percuţia 1
• Terapia antiinflamatoare:
auscultaţia ATM 1 Indometacin 0,25, 1 pastilă x3
radiografia 1 ori/zi; Ibuprofen 0,2, 2 pastile 4
tomografia ATM 1 ori/zi; Acid acetilsalicilic 0,5, 1
pastilă x3ori/zi.
modele de diagnostic 1
• Tratamentul fizioterapeutic:
analiza ocluziei funcţionale 1 pina la 2 - 3
electroforeză cu 2,0% Lidocaină;
saptamini
teste funcţionale 1 electroforeză– KJ; Ultrasunet;
analiza generală a urinei 1 fototerapia prin raze ultraviolete.
analiza mişcărilor mandibulare 1 • Chinetoterapia prin exerciţii
cunoscute ca miogimnastică
determinarea DVO 1
(prescrierea unor mişcări
ocluziografia 1 mandibulare de deschidere şi
Investigaţii suplimentare: închidere a gurii, mişcări de
tomografia computerizată 1 lateralitate, etc.).
• Masajul zonei periarticulare: se
rezonanţa magnetică 1
efectuează fără aplicarea forţei
tomografică a ATM 1
prin netezire, fricţie şi vibrare
studiul modelelor de diagnostic în articulator
1 uşoară.
termometria cutană a feţei 1 • Măsuri de reechilibrare a
consultaţia neuropatologului 1 ocluziei: lichidarea
supracontactelor (ocluzia
consultaţia reumatologului 1
traumatică) prin şlefuirea
consultaţia ORL 1 selectivă a dinţilor; nivelarea

Страница 9
consultaţia chirurgului oro-
1
maxilo-facial
Confecţionarea şi aplicarea
interceptoarelor sau a
4 - 6 luni
dispozitivelor cu caracter
curativ–diagnostic

Alegerea şi realizarea lucrărilor


protetice reies din particularităţile
tabloului clinic individual (protreze
fixe, mobilizabile, tratament
protetic mixt).

Confectionarea aparatelor fixe


Instituţiile medico–sanitare publice
pentru poziţionarea condililor
de profil stomatologic (policlinici,
articulari ai mandibulei în fosele
K07.62 secţii sau cabinete în policlinici, Investigaţiile obligatorii: 3 - 6 luni
articulare cu crearea obstacolului
ambulatorii, spitale, etc.) indiferent
de deschidere largă a gurii.
de subordonare cât şi cele private.
(aparatul Petrosov)
Luxaţia şi subluxaţia
anamneza 1
recidivantă a ATM
inspecţia 1

Confectionarea aparatelor
mobilizabile pentru poziţionarea
condililor articulari ai mandibulei în
fosele articulare cu crearea
palpaţia ATM 1 3 - 6 luni
obstacolului de deschidere largă a
gurii. (aparatul Schroder,
Pomeranţeva–Urbanskaia,
Iadrova)

Страница 10
palpaţia muşchilor
1
mobilizatori ai mandibulei
examenul cinematicii
1
mandibulare
gradul de deschidere a grurii 1
analiza zgomotelor articulare 1

determinarea tipului de
ocluzie şi a contactelor 1
interarcadiene
ortopantomografia 1
tomografia ATM 1
analiza ocluziei funcţionale 1
teste funcţionale 1
Investigaţii suplimentare:
studiul modelelor de diagnostic în articulator1
electromiografia 1
consultaţia 1
reumatologului 1
consultaţia chirurgului
1
oro–maxilo–facial

Instituţiile medico–sanitare publice


de profil stomatologic (policlinici,
M 19.OX secţii sau cabinete în policlinici, Investigaţiile obligatorii: Etapa I –asanarea cavităţii
ambulatorii, spitale, etc.) indiferent bucale, şlefuirea selectivă a
de subordonare cât şi cele private. dinţilor în ocluzia funcţională (la
1
indicaţii), corecţia protezelor
Artroză (osteoartroză) anamneza 1 dentare (la necesitate), masaj uşor
a ATM inspecţia 1 a zonelor periaticulare
palpaţia ATM 1

Страница 11
palpaţia muşchilor 1
auscultaţia 1
determinarea DVO 1
examenul endobucal: Etapa II –aplicarea
aparatelor–protezelor
· Inspecţia 1
curativo–profilactice
· Percuţia 1 (interceptoarelor ocluzale şi a 4–6 luni
· Electroodontometria 1 gutierilor) care ulterior se
înlocuiesc cu proteze dentare
· Examenul ocluziei 1
definitive (la indicaţii).
modele de diagnostic 1
radiografia 1
tomografia ATM 1
Etapa III –fizioterapia (masajul
analiza cinematicii
1 muşchilor maseterici, a zonei
mandibulare
periarticulare, ultrasunet,
ocluziografia 1
miogimnastică), iar la indicaţii şi
Investigaţii suplimentare: alte proceduri fizioterapeutice
(electroterapia, fizioterapia,
analiza generală a sângelui 1 fototerapia, etc.)

analiza generală a urinei 1

determinarea microcurenţilor
1
în cavitatea bucală
consultaţia medicului ORL 1 După lichidarea durerilor,
normalizarea poziţiei condililor
consultaţia medicului
1 articulari în fosele articulare, a
stomatolog–chirurg
funcţionalităţii articulare şi
consultaţia reumatologului 1 sistemului muscular se va realiza
tratamentul protetic raţional.
Această etapă finală va include
utilizarea protezelor dentare fixe,

Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28
Страница 29
Страница 30
Страница 31
Страница 32
Страница 33
Страница 34
Страница 35
Страница 36
Страница 37
Страница 38
Страница 39
Страница 40
Страница 41
Страница 42
Страница 43
Страница 44
Страница 45
Страница 46
Страница 47
Страница 48
Страница 49
Страница 50
Страница 51
Страница 52
Страница 53
Страница 54
Страница 55
Страница 56
Страница 57
Страница 58
Страница 59
Страница 60
Страница 61
Страница 62
Страница 63
Страница 64
Страница 65
Страница 66
Страница 67
Страница 68
Страница 69
Страница 70
Страница 71
Страница 72
Страница 73
Страница 74
Страница 75
Страница 76
Страница 77
Страница 78
Страница 79
Страница 80
Страница 81
Страница 82
Страница 83
Страница 84
Страница 85
Страница 86
Страница 87
Страница 88
Страница 89
Страница 90
Страница 91
Страница 92
Страница 93
Страница 94
Страница 95
Страница 96
Страница 97
Страница 98
Страница 99
Страница 100
Страница 101
Страница 102
Страница 103
Страница 104
Страница 105
Страница 106
Страница 107
Страница 108
Страница 109
Страница 110
Страница 111
Страница 112
Страница 113
Страница 114
Страница 115
Страница 116
Страница 117
Страница 118
Страница 119
Страница 120
Страница 121
Страница 122
Страница 123
Страница 124
Страница 125
Страница 126
Страница 127
Страница 128
Страница 129
Страница 130
Страница 131
Страница 132
Страница 133
Страница 134
Страница 135
Страница 136
Страница 137
Страница 138
Страница 139
Страница 140
Страница 141
Страница 142
Страница 143
Страница 144
Страница 145
Страница 146
Страница 147
Страница 148