Sunteți pe pagina 1din 2

Scopul lucrării: de a căpăta deprinderi de lucru cu aparatele spectrofotometrice și de a confirma pe cale

experimentală legile dependenței absorbanței de natura substanței, de grosimea stratului și de


conentrație.

Echipament și reactivi necesari:

1. Colorimetru fotoelectric KFK-2, descrierea și regulile de exploatare;


2. Complet de cuve cu grosimea cuprinsă între limitile 0,1 – 5 cm ;
3. Baloane cotate de 100 ml (6 ex.);
4. O pipetă cotată cu bulă de 10 ml;
5. Biruetă de 25 ml ;
6. Pahar chimic de 50 ml;
7. Cilindru gradat 10 ml;
8. Hîrtie de filtru;
9. Soluție de permanganat de potasiu cu concentrația de 0,1 N;
10. Soluție de acid sulfuric cu concentrația 2N.

Mersul lucrării:

Tabelul 1 Concentrațiile soluțiilor de lucru

Nr. soluției 1 2 3 4 5
V, ml 2 4 6 8 10
C, mol / l 4*10-5 8*10-5 12*10-5 16*10-5 20*10-5

Determinarea Concentrațiilor:
10 𝑚𝑙∗0,1𝑁
Cs = = 0,01 N
100 𝑚𝑙

𝐶𝑠 0,01
CsM = = = 0,002 M
𝑧 5

C*V1 = CsM*V2
𝐶𝑠𝑀 ∗𝑉2 0,002∗2
C= = =0,00004 M = 4*10-5 M
𝑉1 100

Determinarea lungimii de undă la care absorbanţa este maximală - în cuve cu grosimea


stratului egală cu 1 cm se plasează apă distilată (ca soluţie de referinţă ) şi soluţie Nr.
3. Se mă soară densitatea optică la diferite lungimi de undă . Se completează tabelul
de mai jos.
Tabelul 2 Dependenţa absorbanţei de lungimea de undă pentru o soluţie de KMnO4

λ, nm 365 400 440 490 540 590 670

A 0,065 0,02 0,03 0,135 0,23 0,045 0,01


După datele obţinute construiţi pe hîrtie milimetrică dependenţa A = f(^).
1. Verificarea legii Bouguer-Lambert - în cuve de diferite grosimi (0,3; 0,5; 1; 2; 3 şi 5 cm)
se mă soară absorbanţa soluţiei Nr. 1 la lungimea de undă ce corespunde
absorbanţei maximale. Se completează tabelul de mai jos.
Tabelul 3 Dependenţa absorbanţei de grosimea stratului absorbant pentru o soluţie de KMnO4
1, cm
A
După datele obţinute construiţi pe hîrtie milimetrică dependenţa A = f(l).
6. Verificarea legii lui Beer - într-o cuvă cu grosimea 1 cm se măsoară absorbanţa tuturor
soluţiilor pregă tite la lungimea de undă la care absorbanţa are valoare maximală . Se
completează tabelul de mai jos.

Tabelul 4 Dependența absorbanței de concentrația soluțiilor de KMnO4

Nr. 1 2 3 4 5
C, mol/1
A
λ

După datele aţinute construiţi pe hîrtie milimetrică dependenţa A = f(C). Calculaţi


valoarea medie a absorbtivită ții (λ)