Sunteți pe pagina 1din 3

STIMAŢI BENEFICIARI USM!

VĂ PROPUNEM NOI SURSE ONLINE IP


în cadrul proiectului EIFL colecţia 2018
Prezintă 11 Baze de date bibliografice şi full-
text ale publicatiilor periodice ale Companiei
Editoriale EBSCO: ofera acces la 23200 de
reviste full-text, 2500 carti, brosuri, ediţii de
referinta în limba engleză, este posibilitatea
traducerii în limbile franceză, germană,
Bibliotecă digitală
spaniolă, portugheză, rusă, română.(HTML)

Revistele ştiinţifice ale companiei editoriale a


Universităţii din Oxford. Conţine peste 180
de titluri de reviste cu adâncimea cronologică
https://academic.oup.com/journals/ din anul 1996 până în prezent.

IOPscience este un serviciu online publicat


de Editura IOP. IOP science cuprinde
informaţie în domeniul tehnologiilor
inovatoare şi cercetării ştiinţifice, fizica,
astronomia, tehnică şi medicină. Prezintă
http://iopscience.iop.org/page/aboutiopscience video articole.

Taylor & Francis, asociaţie de editori, autori


şi peste 750 comunităţi, de cercetare din
întreaga lume. Propune informaţie în
domeniul: Artei, ştiinţelor umaniste, ştiinţelor
sociale, ştiinţă, medicină, tehnologie şi
http://www.tandfonline.com/ inginerie.

Platforma de produse digitale initiată de


Duke University Press şi susţinută Silverchair
Information Systems prezinţă colecţii de reviste
academice 50; Carti; 5 colectii digitale, în
http://www.dukejournals.org/ domeniul ştiinţelor umanistice, științe sociale şi
Colecţie digitală are peste 2.000 lucrări disponibile online.

BioOne este produsul colaborării inovatoare


dintre societăţile știinţifice, biblioteci,
academii şi sectorul privat. BioOne este o
cumulare on-line de cercetări primare din
http://www.bioone.org/ domeniile biologiei organismului, ecologiei,
http://www.bioone.org/search/advanced zoologiei, și știinţei mediului. Reprezintă o
resursă valoroasă pentru studenţi, profesori și
cercetători.

1
ELGARONLINE Prezintă informaţia în
domeniul economiei, tehnologiei, politică, ştiinţe
sociale, geografie 15000 de articole disponibile
https://www.elgaronline.com/browse?access=u /72,688
ser&level=parent
1st January 2017 until 31st December 2019

Emerald Group Publishing Journals


Acces direct la 200 reviste ştiinţifice. Editura
engleză Emerald este lider pe piaţa de publicaţii
academice şi a literaturii profesionale din
domeniul managementului, marketingului şi a
http://www.emeraldinsight.com/ ştiinţelor informaţionale.

Fondul Monetar Internaţional (FMI)


eLibrary simplifică analiză şi cercetarea prin
accesul direct la periodice, cărţi, documente
de studiu, date şi instrumente statistice. Veţi
găsi informaţii în domeniul macroeconomiei,
globalizării, dezvoltare economică, comerţ,
asistenţă tehnică, studii demografice, pieţe
http://www.elibrary.imf.org/?redirect=true emergente, consultanţă politică, reducerea
sărăciei, etc.
1 January 2018 to 31 December 2020

New England Journal of Medicine


(NEJM) este o revistă în limba engleză din
domeniul medical publicat de Massachusetts
Medical Society fiind una dintre cele mai
prestigioase din lume. New England Journal
of Medicine (NEJM) conţine un număr mare
de subiecte de cercetate precum: Cardiologie,
Endocrinologie, Gastroenterologie, Genetică,
http://www.nejm.org/ Hematologie/Oncologie, Boali infecţioase,
Neurologie/Neurochirurgie, Ginecologie,
Pediatrie, Ingrijirea medicală primară,
Chirurgie etc.

Cambridge journals oferă acces la revistele


din domeniul biologiei şi ştiinţelor
biomedicale; fiziologiei; psihologiei şi
psihiatriei; tehnica de calcul; ştiinţe tehnice;
ştiinţele naturii; ecologiei; matematicii;
https://www.cambridge.org/core fizicii; ştiinţelor agricole; economiei; istoriei;
filosofiei; politologiei; jurisprudenţei;
lingvisticii; religiei şi altor ştiinţe. Sunt
accesibile în full-text cu adâncimea
cronologică din 1986

2
Royal Society Journals and Archive. Royal
Society Publising oferă accesul la reviste
ştiinţifice full-text din biologie, matematică,
inginerie, medicină, fizică etc.

https://royalsociety.org/journals/ 1 January 2018 to 31 December 2020

ASTM Compass Abstract


ASTM разработала более
12 500 стандартов, которые помогают
создавать базу для конкурентоспособного
и безопасного местного производства и
лежат в основе контрактов, стандартов,
https://www.astm.org/astm-portals.html законов и норм во многих странах мира.
1st January 2018 until 31st December 2019

OpenEdition Freemium for Journals


Oferă acces la 5072 cărţi, 476 reviste, 2589
de bloguri de cercetare selectate
http://www.openedition.org/
1 January 2018 until 31 December 2019

Biblioteca electronică a Băncii Mondiale -


6000 de cărţi şi rapoarte ale Băncii Mondiale
https://elibrary.worldbank.org/

BlueBRIDGE for scientific training support


allowing scientific training courses to be
developed and delivered in a cost-effective
way.
https://www.fosteropenscience.eu/

Explore Virtual Research Environments


D4Science Labs a series of free-to-use
applications to generate new knowledge from
data comprising support for tabular data
validation, data enrichment, and efficient
https://services.d4science.org/explore
analytical tools.

V.B. MUSTEAŢĂ,
Coordonator: eIFL Direct Project, REM.USM.
Şef serviciu Resurse Informaţionale. Bibliografie
Tel. de contact: 067560296