Sunteți pe pagina 1din 19

1.

Denumirea incarcarilor pentru planseul terasa si placseul


intermediar:
Planseul terasa

Incarcare Incarcare de
Coeficient
Denumire incarcare normata calcul
incarcare
(daN/𝑚2 ) (daN/𝑚2 )
Planseu B.A 0,13x2500 325 1,1 357,5
Sapa egalizatoare M100
42 1,3 54,6
0,02x2100
Strat de difuzie impletitura din
29 1,3 37,7
sticla
Bariera condensare vapori
23 1,3 29,9
impletitura sticla bitumata
Termoizolatie cenusa
136 1,3 176,8
termocentrala 0,16x850
Strat separator imletitura de
21 1,3 27,3
sticla tip IA 900
Placi b.c.a termoizolatie
45 1,2 54
0,025x2100
Sapa mortar M100 armata cu
52,5 1,3 68,25
plasa ∅3/15 0,025x2100
Hidroizolatie bitumata + doua
17,5 1,3 22,75
randuri carton bitumat
Protectie hidroizolatie
72 1,3 93,6
0,04x1800
Incarcare zapada 120 1,4 168
Total 𝑞𝑡 = 1091
Plandeu intermediar

Incarcare Incarcare de
Coeficient
Denumire incarcare normata calcul
incarcare
(daN/𝑚2 ) (daN/𝑚2 )
Planseu B.A 0,13x2500 325 1,1 357,5
Mozaic turnat de 1 cm grosime
pe sapa de mortar M200 29 1,3 68,25
0,025x2100
150 1,4 210
Incarcare utila
150 1,2 180
Total 𝑞𝑡 = 824

Incarcare din zapada:

𝑃𝑧𝑛 = 𝐶𝑧 ∙ 𝐶𝑐 ∙ 𝑞𝑧

Unde:
𝑘𝑁
𝑞𝑧 = 1,5 = 150 𝑑𝑎𝑁/𝑚2
𝑚2
𝐶𝑐 = 0,8

𝐶𝑧 = 1,0

𝑃𝑧𝑛 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 150 = 120 𝑑𝑎𝑁/𝑚2


2.Calculul suprafetelor de decarcare:
Campul 1

5
5∙
𝑆1 = 2 = 6,25
2
6 + (6 − 5) 5
𝑆2 = ∙ = 8,75
2 2

Campul 2

5 + (5 − 4) 4
𝑆3 = ∙ =6
2 2
4
4∙
𝑆4 = 2=4
2

Campul 3

5 + (5 − 3) 3
𝑆5 = ∙ = 5,25
2 2
3
3∙
𝑆6 = 2 = 2,25
2
Suprafete de descarcare:

𝑆1 = 6,25 𝑚2

𝑆2 = 8,75 𝑚2

𝑆3 = 6 𝑚2

𝑆4 = 4 𝑚2

𝑆5 = 5,25 𝑚2

𝑆6 = 2,25 𝑚2

3.Lungimea peretilor pe care se face descarcarea sarcinilor din


campurile placii terasei:
-pereti exteriori:

A-B(1)=B-C(1)=A-B(5)=B-C(5)=5 m

A(1-2)=C(1-2)=6 m

A(2-3)=C(2-3)=4 m

A(3-4)=A(4-5)=C(3-4)=C(4-5)= 3 m

-pereti interiori:

B(1-2)=6 m

B(2-3)=4 m

B(3-4)=B(4-5)=3 m

A-B(2)=A-B(3)=A-B(4)=B-C(2)=B-C(3)=B-C(4)=5 m
4.Determinarea sarcinii transmise peretilor datorita incarcarilor
terasei (𝑵𝒕 ) si a planseului intermediar (𝑵𝒑 ) :
𝑆∙𝑞𝑡 𝑆∙𝑞𝑝𝑙
𝑁𝑡 = ; 𝑁𝑝 =
𝐿 𝐿

Pentru terasa:

-pereti exteriori:

A-B(1) =B-C(1)
𝑆1 ∙ 𝑞𝑡 6,25 ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 1363,75
5 5
A-B(5)=B-C(5)
𝑆5 ∙ 𝑞𝑡 5,25 ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 1145,55
5 5
A(1-2)=C(1-2)
𝑆2 ∙ 𝑞𝑡 8,75 ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 1591,04
6 6
A(2-3)=C(2-3)
𝑆4 ∙ 𝑞𝑡 4 ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 1091
4 4
A(3-4)=C(3-4)
𝑆6 ∙ 𝑞𝑡 2,25 ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 818,25
3 3
A(4-5)=C(4-5)
𝑆6 ∙ 𝑞𝑡 2,25 ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 818,25
3 3
-pereti interiori:

B(1-2)
2𝑆2 ∙ 𝑞𝑡 2 ∙ 8,75 ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 3182,08
6 6
B(2-3)
2𝑆4 ∙ 𝑞𝑡 2 ∙ 4 ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 2182
4 4
B(3-4)=B(4-5)
2𝑆6 ∙ 𝑞𝑡 2,25 ∙ 2 ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 1636,5
3 3
A-B(2)=B-C(2)
(𝑆1 + 𝑆3 ) ∙ 𝑞𝑡 (6,25 + 6) ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 2572,95
5 5

A-B(3)=B-C(3)
(𝑆3 + 𝑆5 ) ∙ 𝑞𝑡 (6 + 2,25) ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 2454,75
5 5
A-B(4)=B-C(4)
2𝑆5 ∙ 𝑞𝑡 2 ∙ 5,25 ∙ 1091
𝑁𝑡 = = = 2291,1
5 5
Pentru etaj curent :

-pereti exteriori

A-B(1)=B-C(5)
𝑆1 ∙ 𝑞𝑝𝑙 6,25 ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 1021,76
5 5
A-B(5)=B-C(5)
𝑆5 ∙ 𝑞𝑝𝑙 5,25 ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 865,2
5 5
A(1-2)=C(1-2)
𝑆2 ∙ 𝑞𝑝𝑙 8,75 ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 1201,66
6 6
A(2-3)=C(2-3)
𝑆4 ∙ 𝑞𝑝𝑙 4 ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 824
4 4
A(3-4)=C(3-4)
𝑆6 ∙ 𝑞𝑝𝑙 2,25 ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 618
3 3
A(4-5)=C(4-5)
𝑆6 ∙ 𝑞𝑝𝑙 2,25 ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 618
3 3
-pereti interiori

B(1-2)
2𝑆2 ∙ 𝑞𝑝𝑙 2 ∙ 8,75 ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 2403,33
6 6
B(2-3)
2𝑆4 ∙ 𝑞𝑝𝑙 2 ∙ 4 ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 1648
4 4
B(3-4)=B(4-5)
2𝑆6 ∙ 𝑞𝑝𝑙 2 ∙ 2,25 ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 1236
3 3
A-B(2)=B-C(2)
(𝑆1 + 𝑆3 ) ∙ 𝑞𝑝𝑙 (6,25 + 6) ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 2018,8
5 5
A-B(3)=B-C(3)
(𝑆3 + 𝑆5 ) ∙ 𝑞𝑝𝑙 (6 + 5,25) ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 1854
5 5
A-B(4)=B-C(4)
2𝑆5 ∙ 𝑞𝑝𝑙 2 ∙ 5,25 ∙ 824
𝑁𝑝𝑙 = = = 1713,92
5 5

5.Determinarea greutatii zidariei (𝑮𝒛 ); tencuielii (𝑮𝒕 ) si peretelui


(𝑮𝒑𝒆𝒓𝒆𝒕𝒆 ) :
𝐺𝑧 = 𝐻𝑒 ∙ 𝑏𝑧 ∙ 𝛾𝑍 ∙ 𝑛𝑖𝑧

𝐺𝑡 = 𝐻𝑒 ∙ 2 ∙ 𝑏𝑡 ∙ 𝛾𝑡 ∙ 𝑛𝑖𝑡

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 𝐺𝑧 + 𝐺𝑡

Unde:

𝐻𝑒 = 2,8 𝑚

𝑏𝑧 = 0,30 𝑚

𝑏𝑡 = 0,02 𝑚

𝛾𝑧 = 950 𝑑𝑎𝑁/𝑚2

𝛾𝑡 = 1700 𝑑𝑎𝑁/𝑚2

𝑛𝑖𝑧 = 1,2

𝑛𝑖𝑡 = 1,3
Pentru pereti exteriori : A-B(1); B-C(1); A-B(5); B-C(5); A(1-2); C(1-2); A(2-3); C(2-
3); A(3-4); A(4-5); C(3-4); C(4-5)

𝐺𝑧 = 2,8 ∙ 0,3 ∙ 950 ∙ 1,2 = 957,6 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑡 = 2,8 ∙ 2 ∙ 0,02 ∙ 1700 ∙ 1,3 = 247,52 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 957,6 + 247,52 = 1205,12 𝑑𝑎𝑁/𝑚

Pentru pereti interiori: B(1-2); B(2-3); B(3-4); B(4-5); A-B(2); A-B(3); A-B(4); B-C(2);
B-C(3); B-C(4)

𝐺𝑧 = 2,8 ∙ 0,25 ∙ 950 ∙ 1,2 = 798 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑡 = 2,8 ∙ 2 ∙ 0,02 ∙ 1700 ∙ 1,3 = 247,52 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 798 + 247,52 = 1045,52 𝑑𝑎𝑁/𝑚

6.Determinarea sarcinii totale la nivelul terasei, etajelor si parterului (T, E3,


E2 ,E1, P) pe peretii exterior si interior ai structurii:

𝑁𝑇 = 𝑁𝑡

𝑁𝐸3 = 𝑁𝑡 + 𝑁𝑝𝑙 + 𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒

𝑁𝐸2 = 𝑁𝑡 + 2(𝑁𝑝𝑙 + 𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 )

𝑁𝐸1 = 𝑁𝑡 + 3(𝑁𝑝𝑙 + 𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 )

𝑁𝑃 = 𝑁𝑡 + 3𝑁𝑝𝑙 + 4𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒

Pentru pereti exteriori :

A-B(1)=B-C(1)

𝑁𝑡 = 1363,75 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 1021,76 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1205,12 𝑑𝑎𝑁/𝑚


𝑁𝐸3 = 1363,75 + 1021,76 + 1205,12 = 3590,63 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 1363,75 + 2 ∙ (1021,76 + 1205,12) = 5817,51 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸1 = 1363,75 + 3 ∙ (1021,76 + 1205,12) = 8044,39 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 1363,75 + 3 ∙ 1021,76 + 4 ∙ 1205,12 = 9249,51 𝑑𝑎𝑁/𝑚

A-B(5)=B-C(5)

𝑁𝑡 = 1145,55 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 865,2 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1205,12 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸3 = 1145,55 + 865,2 + 1205,12 = 3215,87𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 1145,55 + 2 ∙ (865,2 + 1205,12) = 5286,19 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸1 = 1145,55 + 3 ∙ (865,2 + 1205,12) = 7356,51 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 1145,55 + 3 ∙ 865,2 + 4 ∙ 1205,12 = 8561,63 𝑑𝑎𝑁/𝑚

A(1-2)=C(1-2)

𝑁𝑡 = 1591,04 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 1021,66 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1205,12 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸3 = 1591,04 + 1021,66 + 1205,12 = 3997,82 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 1591,04 + 2 ∙ (1021,66 + 1205,12) = 6404,6 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸1 = 1591,04 + 3 ∙ (1021,66 + 1205,12) = 8811,38 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 1591,04 + 3 ∙ 1021,66 + 4 ∙ 1205,12 = 10016,5 𝑑𝑎𝑁/𝑚


A(2-3)=C(2-3)

𝑁𝑡 = 1091 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 824 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1205,12 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸3 = 1091 + 824 + 1205,12 = 3120,12 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 1091 + 2 ∙ (824 + 1205,12) = 5149,24 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸1 = 1091 + 3 ∙ (824 + 1205,12) = 7178,36 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 1091 + 3 ∙ 824 + 4 ∙ 1205,12 = 8383,48 𝑑𝑎𝑁/𝑚

A(3-4)=C(3-4)

𝑁𝑡 = 818,25 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 618 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1205,12 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸3 = 818,25 + 618 + 1205,12 = 2641,37 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 818,25 + 2 ∙ (618 + 1205,12) = 4464,49 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸1 = 818,25 + 3 ∙ (618 + 1205,12) = 6287,61 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 818,25 + 3 ∙ 618 + 4 ∙ 1205,12 = 7492,73 𝑑𝑎𝑁/𝑚

A(4-5)=C(4-5)

𝑁𝑡 = 818,25 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 618 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1205,12 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸3 = 818,25 + 618 + 1205,12 = 2641,37 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 818,25 + 2 ∙ (618 + 1205,12) = 4464,49 𝑑𝑎𝑁/𝑚


𝑁𝐸1 = 818,25 + 3 ∙ (618 + 1205,12) = 6287,61 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 818,25 + 3 ∙ 618 + 4 ∙ 1205,12 = 7492,73 𝑑𝑎𝑁/𝑚

Pentru pereti interiori :

B(1-2)

𝑁𝑡 = 3182,08 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 2403,33 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1045,52 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸3 = 3182,08 + 2403,33 + 1045,52 = 6630,93 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 3182,08 + 2 ∙ (2403,33 + 1045,52) = 10079,78 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸1 = 3182,08 + 3 ∙ (2403,33 + 1045,52) = 13528,63𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 3182,08 + 3 ∙ 2403,33 + 4 ∙ 1045,52 = 14574,15 𝑑𝑎𝑁/𝑚

B(2-3)

𝑁𝑡 = 2182 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 1648 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1045,52 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸3 = 2182 + 1648 + 1045,52 = 4875,52 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 2182 + 2 ∙ (1648 + 1045,52) = 7569,04 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸1 = 2182 + 3 ∙ (1648 + 1045,52) = 10262,56 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 2182 + 3 ∙ 1648 + 4 ∙ 1045,52 = 11308,08 𝑑𝑎𝑁/𝑚


B(3-4)=B(4-5)

𝑁𝑡 = 1636,5 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 1236 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1045,52 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸3 = 1636,5 + 1236 + 1045,52 = 3918,02 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 1636,5 + 2 ∙ (1236 + 1045,52) = 6199,54 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸1 = 1636,5 + 3 ∙ (1236 + 1045,52) = 8481,06 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 1636,5 + 3 ∙ 1236 + 4 ∙ 1045,52 = 9526,58 𝑑𝑎𝑁/𝑚

A-B(2)=B-C(2)

𝑁𝑡 = 2672,95 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 2018,8 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1045,52 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸3 = 2672,95 + 2018,8 + 1045,52 = 5737,27 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 2672,95 + 2 ∙ (2018,8 + 1045,52) = 8801,59 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸1 = 2672,95 + 3 ∙ (2018,8 + 1045,52) = 11865,91𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 2672,95 + 3 ∙ 2018,8 + 4 ∙ 1045,52 = 12911,43 𝑑𝑎𝑁/𝑚

A-B(3)=B-C(3)

𝑁𝑡 = 2454,75 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 1854 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1045,52 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸3 = 2454,75 + 1854 + 1045,52 = 5354,27 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 2454,75 + 2 ∙ (1854 + 1045,52) = 8253,79 𝑑𝑎𝑁/𝑚


𝑁𝐸1 = 2454,75 + 3 ∙ (1854 + 1045,52) = 11153,31𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 2454,75 + 3 ∙ 1845 + 4 ∙ 1045,52 = 12198,83 𝑑𝑎𝑁/𝑚

A-B(4)=B-C(4)

𝑁𝑡 = 2291,1 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑝𝑙 = 1713,92 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 1045,52 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸3 = 2291,1 + 1713,92 + 1045,52 = 5050,54 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸2 = 2291,1 + 2 ∙ (1713,92 + 1045,52) = 7809,98 𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝐸1 = 2291,1 + 3 ∙ (1713,92 + 1045,52) = 10569,42𝑑𝑎𝑁/𝑚

𝑁𝑃 = 2291,1 + 3 ∙ 1713,92 + 4 ∙ 1045,52 = 11614,94 𝑑𝑎𝑁/𝑚

7.Determinarea latimii necesare a fundatiei pentru peretii interior


si exterior ai structurii:
𝑁𝑃
𝑏𝑛𝑒𝑐 = [𝑚]
𝑃𝑐 − 𝛾𝑏 ∙ 𝐻𝑓

Unde:

𝑁𝑃 - sarcina totala la nivelul parterului;

𝑃𝐶 -presiunea conventional de calcul;

𝑃𝐶 = 26000 𝑑𝑎𝑁/𝑚2

𝛾𝑏 -greutatea specifica a betonului:

-pentru brton armat: 𝛾𝑏 = 2500 𝑑𝑎𝑁/𝑚3

-pentru beton simplu: 𝛾𝑏 = 2100 𝑑𝑎𝑁/𝑚3


𝐻𝑓 -adancimea de inghet in zona: 𝐻𝑓 = 0,85 𝑚

Valoarea obtinuta pentru 𝑏𝑛𝑒𝑐 se rotunjeste superior la valoarea 𝑏𝑒𝑓 din 0,05 in
0,5 m.

Pentru pereti exteriori:

A-B(1)=B-C(1)

𝑁𝑃 = 9249,51 𝑑𝑎𝑁/𝑚
9249,51 9249,51
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = = 0,38 𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,40 𝑚
26000 − 2300 ∙ 0,85 24045
A-B(5)=B-C(5)

𝑁𝑃 = 8561,63 𝑑𝑎𝑁/𝑚
8561,63
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = 0,35 𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,35 𝑚
24045

A(1-2)=C(1-2)

𝑁𝑃 = 10016,5 𝑑𝑎𝑁/𝑚
10016,5
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = 0,41 𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,45 𝑚
24045
A(2-3)=C(2-3)

𝑁𝑃 = 8383,48 𝑑𝑎𝑁/𝑚
8383,48
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = 0,34 𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,35 𝑚
24045
A(3-4)=C(3-4)

𝑁𝑃 = 7492,73 𝑑𝑎𝑁/𝑚
7492,73
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = 0,31 𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,35 𝑚
24045
A(4-5)=C(4-5)

𝑁𝑃 = 7492,73 𝑑𝑎𝑁/𝑚
7492,73
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = 0,31 𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,35 𝑚
24045
Pentru pereti interiori:

B(1-2)

𝑁𝑃 = 14574,15 𝑑𝑎𝑁/𝑚
14574,15
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = 0,60 𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,60 𝑚
24045
B(2-3)

𝑁𝑃 = 11308,08 𝑑𝑎𝑁/𝑚
11308,08
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = 0,47 𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,50 𝑚
24045
B(3-4)=B(4-5)

𝑁𝑃 = 9526,58 𝑑𝑎𝑁/𝑚
9526,58
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = 0,39 𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,40 𝑚
24045
A-B(2)=B-C(2)

𝑁𝑃 = 12911,43 𝑑𝑎𝑁/𝑚
12911,43
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = 0,53 𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,55 𝑚
24045
A-B(3)=B-C(3)

𝑁𝑃 = 12198,83 𝑑𝑎𝑁/𝑚
12198,83
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = 0,50𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,50 𝑚
24045
A-B(4)=B-C(4)

𝑁𝑃 = 11614,94 𝑑𝑎𝑁/𝑚
11614,94
𝑏𝑛𝑒𝑐 = = 0,48 𝑚 => 𝑏𝑒𝑓 = 0,50 𝑚
24045

Pereti exteriori Pereti interiori


A-B(1) 𝑏𝑒𝑓 = 0,40 A-B(2) 𝑏𝑒𝑓 = 0,55
Axul 1 0,40 Axul 2 0,55
B-C(1) 𝑏𝑒𝑓 = 0,40 B-C(2) 𝑏𝑒𝑓 = 0,55
A-B(5) 𝑏𝑒𝑓 = 0,35 A-B(3) 𝑏𝑒𝑓 = 0,50
Axul 5 0,35 Axul 3 0,50
B-C(5) 𝑏𝑒𝑓 = 0,35 B-C(3) 𝑏𝑒𝑓 = 0,50
A(1-2) 𝑏𝑒𝑓 = 0,45 A-B(4) 𝑏𝑒𝑓 = 0,50
Axul 4 0,50
A(2-3) 𝑏𝑒𝑓 = 0,35 B-C(4) 𝑏𝑒𝑓 = 0,50
Axul A 0,45
A(3-4) 𝑏𝑒𝑓 = 0,35 B(1-2) 𝑏𝑒𝑓 = 0,60
A(4-5) 𝑏𝑒𝑓 = 0,35 B(2-3) 𝑏𝑒𝑓 = 0,50
Axul B 0,60
C(1-2) 𝑏𝑒𝑓 = 0,45 B(3-4) 𝑏𝑒𝑓 = 0,40
C(2-3) 𝑏𝑒𝑓 = 0,35 B(4-5) 𝑏𝑒𝑓 = 0,40
Axul C 0,45
C(3-4) 𝑏𝑒𝑓 = 0,35
C(4-5) 𝑏𝑒𝑓 = 0,35
𝑏𝑒𝑓 = 0,45 𝑚 𝑏𝑒𝑓 = 0,60 𝑚