Sunteți pe pagina 1din 1

În ceea ce priveşte evaluarea blogurilor studenţilor, au fost urmărite două

direcţii: pe de o parte aspectele cu impact estetic şi grafic, iar pe de altă parte,


elemente de tehnoredactare şi abordarea subiectelor specifice cursului.

Privită din prima perspectivă (cea care pune accent pe aspectul grafic al
blogului), este de sesizat o predominare a blogurilor centrate pe o structură simplă
a şabolnului (http://educationupdata.blogspot.ro/,
http://ilonasilivestru.blogspot.ro/, http://8albinute.blogspot.ro/), cu ajustări ale
lăţimii blogului aproximativ în aceleaşi limite (de aproximativ 1060 pixeli) , dar şi
cu un aspect al conţinutului şi al subsolului asemănător (cu bară de navigare
laterală şi subsol dublu). Diferenţe semnificative sunt sesizabile la nivelul
designului avansat al şablonului de blog, unde opţiunile cromatice şi de font sunt
mult mai uşor de aplicat. Este de remarcat că marea majoritate a blogurilor au o
structură bazată pe un fundal tematic (imagini cu cărţi): http://blog-
noumihaela.blogspot.ro, http://ilonasilivestru.blogspot.ro/).
Un criteriu de evaluare ce a fost mai puţin respectat de studenţi este cel referitor la
corespondenţa dintre titlul blogului şi adresa URL a acestuia, marea majoritate
(http://popescubrindusan.blogspot.ro, http://blog-noumihaela.blogspot.ro,
http://ilonasilivestru.blogspot.ro/, http://blogulluiadelincatavencu.blogspot.ro/)
nerespectând acest criteriu.
În ceea ce priveşte stilul blogurilor, se poate sesiza faptul că, în general postările
sunt însoţite de materiale grafice şi video, ce vin în completarea textului şi
amplifică atractivitatea postărilor. Marea majoritate a postărilor respectă
drepturile de autor prin citarea surselor
(http://educationupdata.blogspot.ro/2016/02/flipped-classroom.html#more), însă
există şi postări cu un nivel deficitar de respectare a dreptului de copy-write
(http://popescubrindusan.blogspot.ro/2015_12_01_archive.html, cu pasaje copiate
din alte surse, necitate corespunzător). În aceste condiţii, aportul personal în
redactarea postărilor este, de multe ori minim (fapt ce poate fi sesizat prin analiza
comparativă a acestora cu articolele prezente în bibliografie). Cu toate acestea,
postările sunt, adesea, succinte (de dimensiuni tipice blogurilor; deşi pot fi
observate şi postări de mari dimensiuni, greu de urmărit via blog -
http://educationupdata.blogspot.ro/2016/01/social-media-in-educatie.html), ce
conţin fraze introductive atractive.
În ceea ce priveşte criteriile de tehnoredactare propuse de profesor, este de
sesizat că, normele de redactare impuse (în ceea ce priveşte fontul utilizat pentru
fiecare secţiune a textului, dimensiunile caracterelor) au devenit standard pentru
restul postărilor din blog. În aceste condiţii, blogurile au, în genere, un aspect
uniform, toate postările respectând aceleaşi criterii de scriere. Şi în ceea ce
priveşte structura blogurilor, regulile impuse pentru teme au fost respectate şi în
restul postărilor de pe bloguri, existând, însă şi excepţii
(http://8albinute.blogspot.ro/, http://blogulluiadelincatavencu.blogspot.ro/).

S-ar putea să vă placă și