Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE FINALĂ Şi eu

ştiu !
I. Citeşte cu atenţie următorul text şi rezolvă sarcinile propuse :
„Gheorghe merge fluierând prin pădure . El nu vede buturuga din cale şi se împiedică .
__ Eşti mică , dar m-ai lovit rău !
Şi tot cercetând buturuga , băiatul răstoarnă coşul cu ciuperci .
Moş Ion trece cu carul .
__ Hai cu mine , nepoate ! Carul este destul de mare .”

1. a) Pe unde mergea Gheorghe ?


____________________________________________________________________________
b) Ce a răsturnat băiatul ?
____________________________________________________________________________
c) Cum era buturuga ?
____________________________________________________________________________
d) Cu cine a plecat băiatul acasă ?
____________________________________________________________________________
2. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru cuvintele :
pădure - _____________ vorbeşte - ________________ a vedea - ___________________

3. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru cuvintele :


mică - _______________ rău - ____________ vorbeşte - _______________

4. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul car să aibă înţelesuri diferite .


a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________

5. Desparte în silabe cuvintele :


fluierând - __________________ împiedică - __________________ Gheorghe - ______________
II.
1. Scrie perechea cuvântului dat , conţinând unul din grupurile oa , ie , ia , ea , ua , uă .
covor - ______________ lămâi - _______________ greşeli - __________________
pietre - ______________ ou - _______________ nuia - __________________
2. Scrie cuvinte care să conţină :
â - _____________ î - ____________ mp - ________________ mb - __________________

3. a) Scrie cum este corect : pomiisuntîncărcaţidefructe .


.............................................................................................................................

b) Subliniază vocalele şi încercuieşte consoanele , în propoziţia obţinută .

4. Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele într-o şi dintr-un .


a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________
5. Scrie semnele de punctuaţie potrivite .
Raluca scrie ( ) Soseşte Aurel şi îi spune ( )
( ) Ce faci ( ) Raluca ( )
( ) Îmi scriu tema la matematică ( ) voi învăţa la română ( ) voi picta ( )
( ) Ce frumos scrii ( ) spune Aurel ( )
III.
Scrie un bilet prin care să îţi anunţi părinţii că ai plecat la colega ta, Laura , ca să-i
dai temele pentru că este bolnavă .