Sunteți pe pagina 1din 1

Intensitatea energeticǎ a economiei

Intensitatea energetică exprimă consumul intern brut de energie în relaţie


cu economia naţională (cantitatea de energie necesară pentru producerea
Definiţie
unei unităţi de PIB). Reprezintă consumul intern brut de energie (calculat în
tone petrol echivalent - tep) raportat la PIB.
Unitate de
kgep/1000 Euro
măsură
În contextul energetic naţional, dezvoltarea durabilă înseamnă asigurarea
necesarului de energie, dar nu prin creşterea utilizării acesteia (cu excepţia
energiei regenerabile), ci prin creşterea eficienţei energetice, modernizarea
Scop
tehnologiilor şi restructurarea economiei.
Intensitatea energetică exprimă consumul intern brut de energie în relaţie
cu economia naţională. Măsoară intensitatea energeticǎ în raport cu PIB.
Simbol IEE
Metoda de calcul Se împarte consumul total energetic intern brut (CBIE) la PIB
Formula de
IEE=Sum CBIE (pentru fiecare purtǎtor de energie primarǎ)/PIB
calcul
consumul total energetic intern brut pentru fiecare purtǎtor de energie
Date necesare
primarǎ; PIB în preţuri constante
Surse de date EUROSTAT
Nivelul de
Naţional
agregare
Obiectiv SNDD: Schimbări climatice şi energie curată
Alte informaţii
Nivel naţional: 2