Sunteți pe pagina 1din 2

În cadrul proiectului de licenţă cu tema ”Analiza procesului de administrare a

rețelelor de comunicații de arie extinsă în baza tehnologiei Frame Relay” sunt prezentate
datele și paşii necesari pentru asigurarea unui grad sporit de performanţă şi fiabilitate într-o
reţea interurbană ce conectează trei oficii a unei companii de construcţii.
Slide 2 ne prezintă Obiectivele Proiectului:
 Alegerea unei tehnologii de comutare de pachete care s-ar potrivi scopului Tezei de
Licenţă.
 Asigurarea unui grad inalt de performanţă si fiabilitate a reţelei construite şi a
serviciilor.
 Configurarea echipamentelor ce aparţin reţelei.
 Asigurarea unor servicii funcţionale de bază între punctele principale ale reţelei.
Slide 3 ne prezintă rețeaua proiectată conform acestor obiective:
Este prezentă urmatoarea topologie de reţea: avem trei oficii a unei companii de
construcţii situate pe teritoriul Republicii Moldova în trei orașe diferite (Cahul, Bălţi și
Chişinău), între aceste trei oficii este necesar de asigurat conexiunea telefoniei IP și
transferul de date prin intermediul tehnologiei Frame Relay. Exemplul de configurare a
echipamentelor va fi demonstrat într-o singură reţea locală, deoarece aceste configurări sunt
comune tuturor retelelor.
Obiectivul:
1. Configurarea ruter-ului
2. Crearea subinterfețelor și setarea adreselor IP subinterfeţelor create;
3. Ridicarea interfeţelor şi subinterfețelor pe ruter;
4. Setarea serviciului DHCP pe ruter
5. Configurea switch-ului
6. Setarea modului trunk pe interfaţa dintre ruter și switch
7. Configurarea protocolului Trunk pe interfata
8. Configurarea Translatarării adreselor de reţea
9. Structurarea si ridicarea serviciului de IP telefonie
10. Înfiinţarea protocolului EIGRP
11. Configurarea potocolului Frame Relay

Argumente Pro Frame Relay sunt prezentate în Slide 4:


De ce Frame Relay?
 Utilizînd tehnologia Frame Relay se folosesc un număr redus de echipamente pentru
interconectarea punctelor strategice.
 Frame Relay este o tehnologie simplă în configurare şi întreţinere în comparaţie cu
alte tehnologii.
 Folosirea canalelor virtuale oferă posibilitatea conectării în timp a altor reţele doar
prin efectuarea unor minore schimbări in topologie.
 Canalele virtuale oferă avantajul de a folosi mai puţine mijloace fizice de conectare.
Slide 5: Între performanţă si fiabilitate există o strânsă legatură, fiabilitatea reprezentând
capacitatea reţelei de a-si menţine calitatea proiectată pe durata de viată, este conceptul prin
care se exprimă conservarea performantelor produselor în timp.
Fiabilitatea poate fi definită sub doua aspecte:
 Calitativ - aptitudinea reţelei de a îsi îndeplini funcţia specificată, fundamentală în
condiţii date, de-a lungul unei perioade de timp prescrise;
Cantitativ - probabilitatea ca o reţea sa funcţioneze fara defecte un timp determinat,în
conditii specificate
Slide 6 ne prezintă Topologia (structura) unei rețele rezultă din modul de conectare a
elementelor rețelei între ele. Ea determină și traseul concret pe care circulă informația în
rețea "de la A la B„. Respectiv de aici schematic se poate vedea din ce motiv s-a ales
topolgia rețelei proiectate.
Slide 7 ne prezintă comenzile de sintaxă utilizînd CLI (Comand Line Interface) pentru
configurarea echipamentelor de rețea active din cadrul rețelei proiectate: basic configuration
pentru switch ce include configurarea pareolei de acces și criptarea tuturor parolelelor în
regim text, activarea modului trunk pentru transportarea datelor între VLAN-uri, setarea
serviciului DHCP în scopul alocării dinamice de adrese IP pentru rețeaua locală de
echipamente terminale.
Slide 8 deja ne prezintă comenzile principale în scopul configurării tehnologie Frame Relay
pe ruterul de frontieră al rețelei: în acest scop este necesară configurarea încapsulării pe
interfață – se utilizează Frame Relay, după care se setează maparea (harta rețelei)
configurînd identificastorii cirsuitelor virtuale DLCI, iar verificarea statului acestora se
execută cu ajutorul comenzii show frame-relay map.
În scopul transportării datelor între echipamentele de rutare, configurăm protocolul de rutare
hibrid EIGRP (protocol proprietar Cisco) utilizînd numărul sistemului autonom (3) conform
listingului comenzilor din Slide 9. De asemenea, tot în acest slide sunt prezente comenzile
de configurare a serviciului VoIP în cadrul rețelei, astfel se obține un avantaj tehnico-
economic pentru realizarea apelurilor între obiectele înrolate în rețea.
Cea mai pronunţată diferenţă dintre tehnologia Frame Relay şi alte tehnologii de
comutare de pachete sunt Conexiunile Virtuale comparînd cu alte tehnici de comutare ce
folosesc Conexiunile Statice.Un dispozitiv conectat în reţeaua Frame Relay are nevoie doar
de o conexiune fizică pentru a putea să se conecteze la alte multiple dispozitive(routere) prin
canale virtuale fără a avea nevoie de mai multe conexiuni fizice.
Frame Relay reprezintă, de fapt, o tehnologie de comutare de mare viteză ce oferă un
mare debit de date şi o latenţă scazută. Debitul mare este oferit prin
multiplexarea a mai multe canale virtuale de-a lungul unei singure conexiuni.
Datorită costului redus de implimentare a tehnologiei Frame Relay, în majoritatea
cazurilor această tehnologie este cea mai potrivită pentru conexiunile permanente sau semi-
permanente.
Avantajul economic faţă de alte tehnologii este prezentat in modulul al 2-lea a
diplomei de licenţă , unde este demonstrat că se foloseşte un număr de echipamente mic şi
un volum relativ mic de mijloace fizice de conectare pentru crearea unei reţele interurbane
intre trei oficii din oraşe diferite, ceea ce pune in evidenţă principalul avantaj al tehnologiei
Frame Relay.

Sunt examinate de asemenea întrebările protecţiei muncii şi este efectuată


argumentarea economică a proiectului.