Sunteți pe pagina 1din 7

www.referat.

ro

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Societatea informaţională este un obiectiv al dezvoltării şi nu


un ţel în sine; ea reprezintă o componentă esenţială a programului
guvernamental politic şi economic pentru dezvoltare şi o condiţie majoră pentru integrarea
României în structurile euroatlantice. Suportul tehnologic al societăţii informaţionale este
asigurat prin convergenţa a trei sectoare: tehnologia informaţiei, tehnologia comunicaţiilor şi
producţia de conţinut electronic.

Industria ICT românească (information and communications technology - tehnologia


informaţiei şi a comunicaţiilor) produce echipamente de calcul, transmisii de date şi
telecomunicaţii, software şi servicii, având o rata de creştere pozitivă. Producătorii de hardware,
care au suferit o cădere serioasă după 1989, au devenit din nou profitabili asamblând
echipamente, mai ales cu componente de ultimă generaţie. Calitatea producţiei, eficienţa
procesului de asamblare, un design inteligent şi managerul eficient au dus la fabricarea unor
echipamente de calcul şi transmisie de date foarte performante, produse în România, care
acoperă peste 50% din piaţa internă. Peste 250 de companii, multe dintre ele deţinătoare ale
certificatului ISO 9001 pentru acest tip de activitate, produc aproximativ 50.000 de PC-uri
anual.

Industria de software se dezvoltă remarcabil, 4800 de firme declarând o astfel de


activitate. În sectorul de software şi servicii conexe lucrează peste 35.000 de angajaţi. Numărul
specialiştilor români este în continuă creştere, acest lucru datorându-se extinderii pieţei.
Produsele software dezvoltate şi serviciile furnizate sunt estimate la aproape 200 milioane de
euro anual. Industria software a înregistrat o creştere exponenţială deoarece marile corporaţii
folosesc mână de lucru de înaltă calificare din România pentru a dezvolta software în sistem
offshore. Acesta este un segment de piaţă care ocupă o proporţie semnificativă din mâna de
lucru specializată în IT. Cu toate acestea, există un potenţial de lucrători de înaltă calificare
disponibili pentru dezvoltarea unor produse mai competitive de
tehnologie de vârf.

Implementarea şi dezvoltarea unor legături electronice între administraţie şi cetăţeni şi


mediul de afaceri reprezintă una dintre principalele direcţii ale strategiei de implementare a
societăţii informaţionale în România. Sistemul românesc de achiziţii publice electronice (e-
procurement), construit în 2002, este unul dintre punctele de referinţă în ceea ce priveşte
aplicaţiile de e-government în Europa. Succesul său este dovedit de totalul valorilor
tranzacţionate, peste 1 miliard de euro, cu o rată de economisire de 21%. De regulă, se deschid
peste 10.000 de invitaţii la licitaţie, implicând 800 de instituţii publice şi peste 8.000 de
ofertanţi. În 2003 şi 2004 a continuat lansarea proiectelor de e-government, cum ar fi plata
taxelor prin mijloace electronice şi folosirea semnăturii electronice pentru serviciile
administraţiei publice.

Educaţia bazată pe e-learning (învăţare prin mijloace electronice) este unul din
principalele obiective ale implementării societăţii informaţionale în România, care va asigura
accesul pe scară largă al elevilor şi studenţilor la comunicaţiile internaţionale şi la schimbul de
date. Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost finanţate şi s-au finalizat un număr de acţiuni
precum introducerea sistemelor educaţionale asistate de computer în licee şi universităţi. În
2003 toate şcolile româneşti au fost echipate cu laboratoare de informatică.
În 2001-2002 a fost adoptat un cadru juridic larg pentru a liberaliza şi încuraja
dezvoltarea serviciilor specifice societăţii informaţionale ca răspuns la nevoile şi cerinţele
cetăţenilor. În momentul de faţă, piaţa serviciilor de IT - cum ar fi transmisiile de date şi
furnizarea serviciilor de Internet, dezvoltarea comerţului electronic, serviciile IT cu valoare
adăugată, serviciile de Internet pe bază de CATV (televiziune prin cablu) - este total liberalizată.
În România accesul neautorizat la reţelele private, atacurile hackerilor, răspăndirea viruşilor
informatici, frauda electronică se pedepsesc prin lege. Legea semnăturii electronice, legea
comerţului electronic, legea privind prelucrarea datelor personale şi protecţia confidenţialităţii
în telecomunicaţii, legea privind protecţia cetăţenilor în procesul de prelucrare a datelor
personale şi libera circulaţie a acestor date au fost adoptate în România, în conformitate cu
directivele UE.

Sistemul electronic de achiziţii publice (e-procurement)

Sistemul românesc de achiziţii publice electronice, creat în martie 2002, reprezintă unul
dintre punctele de referinţă în ceea ce priveşte aplicaţiile de tip e-government în Europa. În
următorii ani se vor economisi peste 750 milioane euro prin extinderea sistemului electronic de
achiziţii publice (e-procurement) la întreaga administraţie publică şi la toate produsele şi
serviciil e din ofertele publice.

Scopul acestei pagini de Web este de a permite tuturor persoanelor interesate să notifice
autorităţile în legătură cu acţiunile aparent ilegale din domeniul societăţii informaţionale, care
se referă la: folosirea datelor personale, fără acordul posesorului, pentru a accesa unele servicii;
trimiterea unor mesaje comerciale fără acordul prealabil al adresantului; trimiterea deliberată şi
repetată a unor mesaje purtătoare de viruşi; activităţi neautorizate de monitorizare şi stocare a
datelor; operaţiuni neautorizate în interiorul unui sistem informatic; blocarea unor servicii sau
servere prin atacuri de tip DOS (denial of service).
Confidenţialitatea tuturor informaţiilor este garantată.

Portal în domeniul sănătăţii

Acest sistem va contribui la dezvoltarea unui sistem sanitar nou şi modern, disponibil
pentru toţi cetăţenii români. Proiectul dovedeşte utilitatea "biroului unic" (one-stop shop) pentru
furnizarea tuturor informaţiilor privind domeniul medical către pacienţi şi cadrele medicale.

Portal Web pentru servicii de e-government

Acest proiect constă în realizarea unui portal de tipul "biroului unic", care asigură accesul
la serviciile de e-government, precum şi schimbul de informaţii şi documentare electronice între
agenţiile guvernamentale. Prin generalizarea acestui sistem, birocraţia va fi diminuată, va creşte
transparenţa şi se vor dezvolta serviciile interactive.

"Biroul unic" pentru administraţia publică

Proiectul reprezentă un punct unic de acces la cele mai utilizate formulare ale
administraţiei publice în relaţiile cu cetăţenii şi mediul de afaceri. Proiectul constă în realizarea
unui gateway care conţine: formulare din domeniul administraţiei publice proiectate pentru
interacţiunea cu cetăţeanul şi mediul de afaceri; legi şi reglementări care definesc/reglementează
interacţiunea dintre cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţia publică; documente explicative
incluzând instrucţiuni cu privire la modul de completare a acestor formulare; furnizarea unor
servicii publice: înregistrarea formularelor, înregistrarea utilizatorilor, prelucrarea formularelor
primite etc.

În ce priveşte identificarea electronică a funcţionarilor publici într-o primă fază: semnăturile


electronice şi certificatele digitale sunt folosite pentru identificarea angajaţilor; această aplicaţie
va supraveghea şi gestiona dreptul de acces la diferite aplicaţii sau sisteme de date;
autentificarea în procesul de comunicare; comunicarea va fi criptată, fiind necesară validarea
pentru accesarea conturilor de e-mail.

E-Job sistemul informatizat de căutare a unui loc de muncă şi de recrutare.

Acest proiect face parte din procesul de implementare a guvernării electronice, care a fost
iniţiat în 2001 de MCTI. Obiectivele de bază ale sistemului sunt: realizarea unui târg virtual al
locurilor de muncă unde să se întâlnească angajatorii şi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă;
demonstrarea necesităţii, avantajelor şi eficienţei utilizării tehnologiei informaţiei în domeniul
resurselor umane; asigurarea ocaziei pentru toată lumea de a-şi pune în valoare capacităţile
personale şi competenţa în diverse zone ale tehnologiilor de vârf.

Servicii electronice de informaţii pentru cetăţeni (info-kiosk)

Info-kiosk este un portal de Web, o unealtă pentru cetăţeni, uşor de folosit. El reprezintă un
sistem distribuit geografic, accesul la el fiind posibil de oriunde. Poate fi folosit prin interfaţa
specifică info-kiosk şi, de asemenea, prin browserele de Internet, respectându-se criteriile de
performanţă care asigură funcţionalitatea şi rapiditatea sistemului. Implementarea proiectului
are ca obiectiv amplasarea a 4280 de info-kioskuri în toată ţara şi, în special, în zonele unde
nivelul de informaţie este scăzut.

Referendumul electronic (e-referendum)

E-referendum reprezintă o unealtă modernă pentru realizarea sondajelor de opinie folosind


Internetul. Proiectul de referendum se referă la studierea opiniei publice în cadrul unui
referendum la nivel naţional sau local. În acelaşi timp reprezintă un cadru excelent pentru
utilizarea pe scară largă a Internetului şi a mijloacelor electronice. Sistemul va oferi cetăţenilor
o alternativă prietenoasă şi economică pentru a-şi exprima opţiunea cu privire la un subiect
interes naţional.

Sistemul informatic pentru faza de implementare a e-Europe şi dezvoltarea tehnologiei


informaţiei

Acest proiect constă într-un program care permite culegerea, stocarea şi utilizarea datelor
statistice în domeniul informaticii. El a fost realizat cu sprijinul Institutului Naţional de
Statistică. Rezultatele finale sunt prezentate sub formă de grafice şi tabele, accesibile unui
public larg.

Plata taxelor prin mijloace electronice e-Tax

Sistemul reprezintă o extensie a sistemului de plată a taxelor pe bază de card.

Sistem bazat pe Internet pentru transferarea facturilor furnizorilor

Este un sistem de achiziţii, folosindu-se tehnologii de Web pentru transferul online al


facturilor furnizorilor. Acesta este un sistem dedicat mediului de afaceri.

Piaţa virtuală e-Market


Principalele obiective ale proiectului e-Market de comerţ electronic sunt: să se demonstreze
necesitatea, avantajele şi eficienţa utilizării tehnologiilor moderne în mediul economic
românesc; să se dezvolte o piaţă virtuală pentru produse şi servicii care să permită
cumpărătorilor şi vânzătorilor să se întălnească, să negocieze şi să realizeze tranzacţii
comerciale, totul cu sprijinul tehnologiilor de Web; să se asigure şanse egale şi informaţii
transparente pentru toţi agenţii din mediul economic; să se optimeze preţurile de achiziţii prin
armonizarea cererii şi ofertei; să se reducă costurile de marketing şi distribuţie; să se asigure
accesul continuu la un cadru virtual de afaceri; viteza mare pentru accesul la informaţii.

Dezvoltarea sectorului IT

Statisticile oferite de Ministerul Comunicaţiilor şi al Tehnologiei Informaţiei confirmă


dezvoltarea continuă a sectorului IT. În ceea ce priveşte domeniile .ro, numărul utilizatorilor a
crescut de la 16.000 (în 2000) s-a ajuns la 57.000 de utilizatori (în 2003). Parcurile tehnologice
găzduiesc inclusiv zeci de firme IT.
În parcul de soft de la Galaţi, spre
exemplu, locaţie pentru 50 de firme
de IT, funcţionează centre de
excelenţă Microsoft, Oracle-HP, Sun,
IBM, centre de prezentare şi transfer
tehnologic,laboratoare de dezvoltare
software, în care lucrează specialişti
locali.

România şi Japonia au primit Premiul Global de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei


pentru "Iniţiativele e-Gouvernment" distincţie acordată de WITSA (World Information
Technology and Services Alliance) în cadrul Congresului Mondial privind Tehnologia
Informaţiei.
În urma votului celor 53 de asociaţii naţionale membre WITSA, iniţiativele României în
domeniul e-Gouvernment au fost considerate ca fiind cele mai performante. Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a fost declarat câştigător la categoria "Premiu de
Excelenţă în Sectorul Public". România este singura ţară din Europa căreia i-a fost acordat acest
premiu în 2004, fapt care reprezintă o confirmare la nivel internaţional a politicii de dezvoltare
a sectorului tehnologiei informaţiei, iniţiate şi coordonate de MCTI. Proiectele dezvoltate la
nivel naţional precum sistemul electronic de achiziţii publice portalul pentru servicii e-
Gouvernment, sistemul electronic de alocare a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de
marfă şi-au dovedit eficienţa prin valoarea economiilor la bugetul de stat, prin stimularea
utilizării Internetului, fiind instrumente indispensabile în procesul de debirocratizare.
Rezultatele obţinute de România au fost posibile şi datorită competenţelor existente în acest
domeniu, în sectorul privat.
În România există 250 de centre de cercetare în care, anual, îşi încheie studiile 30.000 de tineri,
dintre care 5.000 calificaţi ca ingineri în sectorul IT, numărul absolvenţilor români specializaţi
în acest domeniu fiind de 5 ori mai mare decât în Rusia şi de 7 ori mai mare decât în India.