Sunteți pe pagina 1din 2

Test iniţial

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Primul rege al dacilor a fost:

a. Decebal b. Burebista c. Traian d.Deceneu

2. Capitala Daciei era la:

a. Sarmisegetusa b. Roma c. Orăştie d. Apulum

II. Completaţi spaţiile libere cu informaţia istorică corectă:

1.Dacia a fost cucerită de romanii conduşi de împăratul……………


2.Romanizarea înseamnă………….

III. Se dă textul:
„Urmaşi ai dacilor şi ai romanilor, românii şi-au continuat viaţa în fosta Dacie. Din
cele mai vechi timpuri, sătenii s-au ocupat cu cultivarea pământului, creşterea
animalelor şi cu unele meşteşuguri casnice.”
Cerinţe:
1. Transcrieţi din text unde au locuit românii;.
2. Enumeraţi câteva ocupaţii menţionate în text.
3. Enumeraţi strămoşii poporului român.

4. Menţionaţi cum mai erau numiţi românii în evul mediu.


IV. Prezentaţi formarea Ţărilor Române în evul mediu,având în vedere:
-formarea Transilvaniei
- formarea Moldovei
-formarea Ţării Româneşti