Sunteți pe pagina 1din 2

Test inițial

I. 1.Unirea principatelor române a avut loc în anul:


a.1848 b.1859 c.1866 d.1878
2.Primul rege al României a fost:
a.Carol I b.Ferdinand I c Mihai I d.Carol al II-lea
3.Romanizarea este…………………..
4. Mihai Viteazul a realizat……………..în anul………………

II„Iar în acel timp Bogdan, voievodul românilor din Maramureş, adunând în


jurul său pe românii din acel district, trecu pe ascuns în ţara Moldovei,
supusă coroanei regatului ungar până în anul 1359.Şi cu toate că a fost
lovit de multe ori de armata regelui Ungariei, totuşi, sporind mult numărul
locuitorilor români, acea ţară a crescut şi a devenit un stat.”
(Cronica lui Ioan de Târnave)

Pornind de la acest text, răspundeţi cerinţelor:

1. Transcrieţi fragmentul din care reiese că Moldova a fost sub


suzeranitatea Ungariei până la venirea lui Bogdan.

2. Menţionaţi,pe baza textului,modalitate prin care Ungaria a încercat să-l


supună pe Bogdan.

3. Menţionaţi termenul utilizat de cronicari pentru a marca rolul lui Dragoş


şi al lui Bogdan în formarea Moldovei.

4. Prezentaţi o asemănare şi o deosebire între rolul lui Dragoş şi Bogdan


în procesul de formare a statul medieval Moldova.

5. Precizaţi secolul la care se referă textul.

III. Prezentați formarea României Mari având în vedere:

-intrarea României în primul război mondial

-unirea celor trei provincii cu România

- recunoașterea unirii de către regele României.