Test la istorie I.

Stabiliţi corespondenţa necesară între noţiunile din coloanele A şi B: A 1 1857 2 Mihail Kogălniceanu B a Unirea Principatelor Române b Comandant al armatelor româno-ruse războiul din 1877-1878 c Tratatul de Pace de la Paris d Adunările Ad-Hoc e Proclamarea independenţei României la 9 mai 1877 f Alipirea Dobrogei la România II. Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corespunzătoare din lista de mai jos: în

3 1856 4 Principele Carol I

Izbucnirea răscoalelor popoarelor balcanice din anii ......................... a determinat intervenţia......................... în 1877. Sub pretextul protejării ortodocşilor, ea a atacat imperiul otoman. Pentru a ajunge aici, era necesară tranzitarea teritoriului......................... Oferta făcută de guvernul român a fost respinsă. Abia în urma blocării în faţa oraşului fortificat........................, a fost solicitat ajutorul armatei române. Statul român a acceptat să participe la război punând drept condiţie ca domnitorul român .........................să devină comandantul celor două armate. Prin participarea la acest război, România şi-a câştigat ......................... Lista termenilor: neutralitate, armata română, Austro-Ungaria, Plevna, 1875-1876, Vidin, Alexandru Ioan Cuza, Carol al II-lea, 1877-1878, armata rusă, România, Carol I, autonomie, independenţă III. Completaţi cu răspunsul corect spaţiul punctat: s-a făcut prin

1 Trecerea pământurilor mănăstirilor închinate în proprietatea statului român legea..................................................................................................................................................

2 În anul 1878 României i-a revenit prin tratatul de la Berlin teritoriul numit........................................... 3 Războiul dintre Rusia şi imperiul otoman din anii 1853-1856 a purtat numele de................................... 4 Marile Puteri au hotărât consultarea românilor în probema unirii prin convocarea.................................. IV. Notaţi cu DA răspunsurile corecte şi cu NU pe cele incorecte:

1România a luptat împotriva Rusiei pentru câştigarea independenţei. 2 Legea rurală a introdus obligativitatea şi gratuitatea învăţământului primar. 3 Alexandru Ioan Cuza a domnit între anii 1859-1866. 4 Domnitorul care i-a urmat lui Alexandru Ioan Cuza la conducerea României a fost Carol al II-lea. 2 Se dau textele de mai jos:

A „Anul 1856 este un moment favorabil ţărilor noastre, fiindcă Rusia cedează, iar reprezentanţii Marilor Puteri se întrunesc la Paris în 1858 şi hotărăsc să permită Principateor Române să se unească (propaganda tineretului nostru din Occident aducea acum roade), însă cu condiţia să aibă două adunări şi numai câteva instituţii comune la Focşani; era o combinaţie destul de ciudată.” (Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită ceor tineri) Cerinţe: 1 Identificaţi în text motivul pentru care Marile Puteri au căpătat o atitudine favorabilă unirii Principatelor Române. 2 Enumeraţi, pe baza textului, două motive care îl determină pe autor să emită opinia că „anul 1856 este un moment favorabil ţărilor noastre”. 3 Precizaţi, pe baza textului, anul în care Marile Puteri iau hotărârea de a lăsa Principatele Române să se unească. 4 Menţionaţi, pe baza textului, din ce cauză susţine autorul că unirea hotărâtă de Marile Puteri era „o combinaţie ciudată”. B. „Pe scurt, popolul român(...) decretă: 1 Independenţa sa administrativă şi legislativă pe temeiul tractatelor lui Mircea şi Vlad V., şi neamestec al niciunei puteri din afară în cele din întru ale sale. 2 Egalitatea drepturilor politice. 3 Adunanţă generală compusă din representanţi ai tutulor stărilor soţietăţii 5 Domnul responsabil ales pe cinci ani şi căutat în toate stările soţietăţii 8 Libertatea absolută a tiparului. 12 Emancipaţia mănăstirilor închinate 13 Emancipaţia sătenilor, ce se fac proprietari prin despăgubire 14 Desrobirea ţiganilor prin despăgubire 19 Desfiinţarea atât în faptă cât şi în vorbă a pedepsei cu moartea” (extras din programul revoluţionarilor de la 1848 din Ţara Românească) Cerinţe: 1 Identificaţi în text două cerinţe ale revoluţionarilor, pe care ulterior domnitorul Cuza le-a reglementat prin lege. 2 Precizaţi numele celor două „puteri din afară” care se amestecau în treburile interne ale Principatelor la 1848. 3 La ce se referă formularea de la punctul 19 privind desfiinţarea „în vorbă” a pedepsei cu moartea?