Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

la istorie clasa VI-a

Numele prenumele……………………….

I.Studiază fiecare sursă în parte și realizează sarcina de activitate.

1. Numește,cu trimitere la miniatură,o consecință a evenimentului.

Campania lui Suleyman I în Moldova în 1538

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2.Formulează cu trimitere la tabel,o concluzie referitoare la plata haraciului de către domnii Moldovei.

Anul Suma
1514 8000 galbeni
1527-1528 10000 galbeni
1541 12000-15000 galbeni

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Alcătuiește câte o propoziție cu termenii: raia,haraci,suzeranitate,Țara Moldovei.

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

II.Studiază materialul suport și realizează sarcinile de activitate.

Sursa A. ,,După moartea lui Ioan Zapolya,profitând și de lipsa de unitate a lumii creștine,turcii au reușit să ocupe
Buda (29 august 1541),transformând,pentru aproape un veac și jumătate,Ungaria centrală și de sud în
pașalâc.Partea de dincolo de Dunăre a fostului regat a trecut sub stăpânirea habsburgică,iar Transilvania,Banatul
și Partium (comitatele exterioare-Satul Mare,Crasna,Solnocul de Mijloc,Solnocul Exterior,Aradul,Zaradul și
uneori Maramureșului) au format,sub suzeranitatea otomană,un principat autonom.Cu această ocazie,Soliman
Magnificul a confirmat minorului Ioan Zigismund Zapolya titlul de rege,promițându-i chiar restituirea
Budei,dar,de fapt,cârmuirea sa urma să se exercite doar asupra principatului.La 29 decembrie 1541,regenta
acestui copil,mama sa Isabella,a renunțat în favoarea lui Ferdinand de Habsburg la coroana regală,conducătorii
Transilvaniei purtând,până în vremea lui Sigismund Bathory,titlul de voievozi.Cu toate acestea,se poate în tot
acest timp un alt statut politico- administrativ.Țara era condusă de o dietă formată din 150 de persoane,care
continuă tradiția adunărilor nobiliare din perioada voievodatului și care se convoca,de obicei,de două ori pe
an.Din această adunare făceau parte reprezentanții celor trei ,,națiuni’’ (nobili,fruntașii sași și secuii),ai cetățenilor
și marilor orașe,precum și reprezentanții principelui.Dieta alegea principele,aceasta urmând a fi confirmat de
Poarta otomană.Uneori acest drept a fost încălcat,sultanul impunând propriul său candidat la conducerea
Transilvaniei.Principele beneficia de largi prerogative:era condamnatul oștirii și judecătorul supreme,putea
declara război și încheia pace,primea și trimetea misiuni diplomatice etc.El conducea țara cu ajutorul unui sfat
format din 12 persoane,numit consiliul principelui.’’

Gh.Pungă, P.Zaharciuc,Stat,societate și mentalități în spațiul românesc (secolele XIV-XVIII),2014-2015,p.24

Sarcini de activitate:

Studiază sursa A.

1.Identifică în ce an a fost schimbat statutul politic al Transilvaniei.

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2.Enumeră prerogativele principelui.

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Formulează o concluzie referitor la statutul politico-juridic al Țărilor Române după 1538.

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

III. Realația de cauzalitate.

 Enumeră două cauze și două consecințe ale instaurării suzeranității otomane în Țările Române.

Cauze:
1……………………………………………………………..

2…………………………………………………………….
Instaurarea suzeranității otomane
în Țările Române

1.............................................................................................

2.............................................................................................