Sunteți pe pagina 1din 1

Page 1 of 1

Fișa de lucru Nr.1

Categorii de drepturi ale omului

Instrucțiuni: Citiți cu atenție lista de mai jos, care cuprinde drepturi ale omului.
Încadrați pe rând, în una dintre coloanele date, drepturile de care oamenii se bucură.
-
dreptul la viaţă; - dreptul la muncă;
- dreptul la identitate; - dreptul la securitate;
- dreptul la asistență medicală; - dreptul de a nu fi discriminat în nici un fel;
- dreptul de exprimare; - dreptul de a depune plângere atunci când un
- dreptul de a-ți păstra etnia; drept al tău a fost încălcat;
- dreptul de a avea propria religie; - dreptul de a alege și de a fi ales;
- dreptul de asociere; - dreptul la cultură;
- dreptul de a citi cărți și de a te informa; - dreptul la proprietate;
- dreptul la libertate; - dreptul de vizita un muzeu;
- dreptul de a nu fi exploatat economic, sexual - dreptul de avea un trai decent;
sau mediatic; - dreptul de a participa la întruniri politice;
- dreptul la educație; - dreptul la odihnă;
- dreptul de viziona un film sau un spectacol - dreptul la liberă circulație;
de teatru; - dreptul la informație;
- dreptul de a nu fi agresat fizic sau psihic; - dreptul la egalitate în fața legii.

Grupa A Grupa B Grupa C


Drepturi civile și politice Drepturi sociale și economice Drepturi culturale