Sunteți pe pagina 1din 10

Distincția între libertatea

personală, politică și cea


economică
VOM AFLA:

1. Unele sensuri ale expresiei ”a fi liber”;


2. Cum putem distinge între libertatea personală,
colectivă, politică și economică;
3. Care este raportul dintre libertate și
respectarea legilor;
4. Cum putem analiza și explica situațiile de
limitare a libertății.
LIBERTATEA SE REFERĂ LA:

-o trăsătură, sau un drept al persoanei;


-o proprietate a oamenilor;
-absența constrângerilor;
-posibilitatea de a participa la decizii.
LIBERTATEA PERSONALĂ:

-dreptul oricărei persoane de a refuza


amestecul altora în viața intimă sau
pe durata anumitor activități.
Vorbim, într-o societate democratică de:
-libertatea cuvântului, libertatea de
exprimare și libertatea presei;
-libertatea de credință;
-libertatea de întrunire și asociere;
-libertatea deciziilor în probleme de interes
personal;
-dreptul la apărarea egală din partea legii.
LIBERTATEA POLITICĂ:

Se referă posibilitatea cetățenilor de a


participa direct sau indirect la luarea
deciziilor de interes public.
Vorbim, într-o societate democratică de:
-libertatea votului;
-libertatea opoziției politice;
-libertatea de acțiune politică a unor
organizații particulare locale sau naționale,
care oferă posibilitatea exercitării libertății
personale și politice;
-libertatea cetățenilor de a se informa și de
a fi informați;
-libertatea de a critica acțiunile puterii.
LIBERTATEA ECONOMICĂ:

Se referă la posibilitatea oamenilor de


a acționa liber, în dubla lor calitate de
producători și consumatori.
Vorbim, într-o societate democratică de:
-libertatea agentului economic de a acționa
în limitele legii, cum crede că este mai bine
pentru atingerea scopurilor;
-libertatea schimbului de bunuri și servicii
între producători și consumatori;
-libertatea consumatorului de a alege
bunurile și serviciile dorite, în cantitățile
necesare.
VĂ MULȚUMESC!

S-ar putea să vă placă și