Sunteți pe pagina 1din 18

STANDARD

OCUPATIONAL

OCUPAŢIA:
MANAGER RESURSE UMANE
DOMENIUL:
ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT

GRIGORE IONICA
CHIPER FLORIN
Descrierea ocupaţiei

 Managerul de resurse umane este responsabilul cu gestionarea


eficienta a resurselor umane intr-o organizatie.
 De aceea, managerul de resurse umane rãspunde de doua arii foarte
importante in activitatea unei organizatii:
· exercitarea functiilor manageriale de
· previziune
· organizare
· antrenare
· coordonare
· control evaluare
în raport cu modul de gestionare a resurselor umane în organizatie
· coordonarea activitãtii compartimentului de resurse umane prin
exercitarea functiilor manageriale
în raport cu personalul specializat în gestiunea resurselor umane.
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

 Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane


 Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
 Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
 Coordonarea personalului din departamentul de resurse
umane
 Elaborarea strategiei de resurse umane
 Monitorizarea costurilor de personal
 Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
 Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
 Reprezentarea compartimentului de resurse umane
Consilierea celorlalţi manageri în probleme de
resurse umane
 Gama de variabile aplicare de soluţii conform
 Informaţii: managementului diferenţelor
- Recrutare  Sistem de antrenare:
- Selecţie Ghid pentru evaluare
- Motivare  Cunoştinţe necesare:
- Training de antrenare
- Asistenţă de aplicare a unor tehnici: facilitare,
 Suport informativ:
brainstorming, mediere, etc.
În proceduri sunt trecute exemple de de modele manageriale cu aplicabilitate
modalităţi rezolvare a unor situaţii practica
specifice pe fiecare domeniu al de elaborare a suporturilor scrise
resurselor:  La evaluare se vor urmări:
recrutare, eficienta serviciilor de consiliere (nr. de
selecţie, probleme / cazuri rezolvate / apărute,
instruire, evoluţia frecventei in timp)
consiliere, capacitatea de a genera de soluţii pentru
rezolvarea problemelor
organizare, etc. acoperire cu materiale informative
 Instrumente specifice: (diverse moduri: suport scris,
Brainstorming transmitere prin reţea de calculatoare,
Facilitare de discuţii existenta
Mediere unui terminal de informare, etc.)
Coordonarea desfăşurării activităţilor de
resurse umane
 Gama de variabile -necesar de pregătire şi perfecţionare
 Persoane abilitate pentru a fi informate Ghid pentru evaluare
asupra stadiului de derulare a  Cunoştinţe necesare:
activităţilor: - planul de dezvoltare a resurselor umane
-echipa din departamentul de resurse umane - persoanele abilitate de a fi informate
-managerul general - elaborarea de etape de parcurgere a
-echipa de manageri (în funcţie de planului stabilit
importanţa activităţii)  La evaluare se vor urmări :
 Ordine logică:
- Capacitatea de a stabili un plan de
ex.: nu evaluez performanţa fără o fişă de dezvoltare a resurselor umane
post definitivată şi obiective individuale - Capacitatea de a asigura organizare si
stabilite coordonarea activităţii dintr-un
 Planul de resurse umane al compartiment de resurse umane
organizaţiei: - Capacitatea de a stabili etape de parcurgere
 - Structura: necesarul cantitativ pe: a planului, a căror rezultate sa poată fi
profesii, meserii, vârstă, sexe, măsurabile
compartimente organizatorice , etc. - Capacitatea de a stabili priorităţi
 Rezultatele planului de resurse umane al
- Capacitatea de a gândi conceptual
organizaţiei (componente):
- Capacitatea de a ierarhiza etapele de
-necesar de recrutare dezvoltare in ordine cronologica, logica
Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de
resurse umane
 Gama de variabile - ce trebuie sa conţină un program de resurse umane
- cum se dezvolta o politică de resurse umane
 Politici ale firmei: - metode de implementare a programelor de resurse
 Politica de personal: umane
- recrutare - selecţie - metode de apreciere a impactului politicilor si
- angajare programelor asupra dezvoltării indivizilor si a
organizaţiei
- evaluarea performanţelor - de diagnoza
- motivare
- instruire, etc.  La evaluare se vor urmări:
 Politici de salarizare
- capacitatea de a elabora o politica / politici de
 Politici de dezvoltare resurse umane
 Programe: - capacitatea de a elabora un program de resurse
-de instruire umane
-de motivare - capacitatea de a implementa un program
-de consiliere si integrare - capacitatea de a evalua
-de creştere a abilităţilor profesionale - capacitatea de a monitoriza efectele aplicării unor
 Ghid pentru evaluare programe

 Cunoştinţe necesare
-cum se elaborează politicile si programele de resurse
umane
Coordonarea personalului din departamentul de
resurse umane
Elaborarea strategiei de resurse umane
Monitorizarea costurilor de personal
Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al
organizaţiei
Organizarea activităţii departamentului de
resurse umane
Reprezentarea compartimentului de resurse umane
 Bibliografie:

 https://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?id=
2423