Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea,,Dunărea de Jos” din Galaţi

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie


Departamentul de Istorie, Filosofie şi Sociologie

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE PE SEMESTRUL II


ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
SPECIALIZAREA RESURSE UMANE, ANUL II
Tipul de
Cadru didactic titular, Data, ora şi sala desfăşurării
Nr. Disciplină evaluare
Cadru didactic asistent la examen examenului
finală
Data: 23.05.2018
1. EDUCAȚIA ADULȚILOR V Lect. univ. dr. Cordoneanu Felicia
Ora: 11:00 sala: AS 203
Conf. univ. dr. Dinică Răzvan Data: 6.06.2018
2. COMUNICARE ÎN ORGANIZAȚII E
Conf. univ. dr. Rarița Mihail Ora: 10:00 sala: AS004
Data: 31.05.2018
3. LIMBA ENGLEZĂ V Lect. univ. dr. Praisler Alexandru
Ora: 14:00 sala: AS 004
INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL Lect. univ. dr. Iosif Luminița Data: 05.06.2018
4. E
RESURSELOR UMANE Lect. univ. dr. Celmare Valerica Ora: 12:00 sala: AS 203
ANALIZA CULTURII Lect. univ. dr. Celmare Valerica Data: 15.06.2018
5. E
ORGANIZAȚIONALE Lect. univ. dr. Iosif Luminița Ora:10:00 sala: AS001

POLITICI DE OCUPARE A FORȚEI DE Prof. univ. dr. Rotilă Viorel Data: 18.06.2018
6. E
MUNCĂ ȘI ȘOMAJ Lect. univ. dr. Iosif Luminița Ora: 12:00 sala:AS004

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR Lect. univ. dr. Cordoneanu Felicia Data: 21.05.2018


7. V
CULTURALE Lect. univ. Celmare Valerica Ora: 10:00 sala: AS 004
Data: 25.05.2018
8. LIMBA FRANCEZĂ V Lect. univ. dr. Munteanu Marius Ora: 8:00-10:00
sala: AS 203
Prof. univ. dr. Ivlampie Ivan Data: 12.06.2018
9. CALITATEA VIEȚII E
Lect.univ. dr. Celmare Valerica Ora: 10:00 sala:AS001
Data: 22.05.2018
10. EDUCAȚIE FIZICĂ V Ora: 8:00
Prof. univ. dr. Drăgan Aurel
sala: stadiul Portul Roșu

Întocmit, Verificat,

Huzum Cătălina- Andreea Lect. univ. dr. Luminița Iosif