Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE INGINERIE

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE


ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
(conform Art. 173 din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011)

Durata
PROGRAME DE STUDII [ore]

INSPECTOR PROTECŢIA MUNCII 40

AUDITOR DE MEDIU 40

INSPECTOR PROTECŢIA MEDIULUI 40

EVALUATOR DE MEDIU 40

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 160


MANAGER SISTEM DE MANAGEMENT DE
40
MEDIU
INSPECTOR PROTECŢIA MUNCII 80

GESTIONAREA DEŞEURILOR 40
EVALUARE NIVEL DE RISC, SECURITATE ŞI
180
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
MECATRONICĂ APLICATĂ 588

INFORMATICĂ APLICATĂ ŞI PROGRAMARE 588

PROTECŢIA MEDIULUI 798