Sunteți pe pagina 1din 4

PROBĂ DE EVALUARE

1.Scrie după dictare:

2. Denumește obiectele din imagini:

3. Desparte în silabe cuvintele:


vacanţă =
câmpie =
ceas =

4. Găseşte cuvinte cu sens opus:


mic -
deschide -
merge -

5. Uneşte cuvintele cu sens asemănător :


elevi şcolari
rând revin
se întorc amici
prieteni sir
codru pădure
6. Completează cuvintele cu grupul de litere potrivit :
în..........ţat un.........e
s.......mbare o.......lari
.......readă fra.....

7. Ordonează cuvintele pentru a obţine propoziţii . Transcrie propoziţiile obţinute.


a. mare se apropie vacanţa .
b. pe iepuraşul vine cărare fricos .
c. cărţi ghiozdan câte în sunt ?

8. Separă cuvintele și scrie în casetă numărul corespunzător:


Carteaesteprietenamea. 
Noiamterminatalfabetul. 
NarcisaşiCiceronesuntvecini. 

9 . Alcătuieşte o propoziție cu cuvântul „carte”:


PROBĂ DE EVALUARE

CLASA: I
OBIECTUL: LB. ROMÂNĂ
OBIECTIV CADRU: Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

O1- să scrie după dictare cuvinte, propoziții respectând scrierea cu majusculă a substantivelor
proprii și începutul propoziției, scrierea cu î și â, punctuația și grupurile de litere;
O2- să denumească obiectele din imagini;
O3- să despartă corect în silabe cuvinte date;
O4- să găsească cuvinte cu sens opus;
O5- să unească cuvinte cu sens asemănător;
O6- să completeze cu grupuri de litere;
O7- să ordoneze corect cuvinte date pentru a obţine propoziţii ;
O8- să delimiteze corect cuvintele unei propoziţii ;
O9- să formuleze o propozitie;

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

Nr.
Crt. FOARTE BINE BINE SUFICIENT
-scrie corect după -scrie după dictare -scrie după dictare cu omisiuni/ adăugiri
dictare; înregistrând câteva de litere, nu respectă scrierea cu
1. omisiuni de litere majusculă, nu folosește corect semnele de
punctuație.
- denumește obiectele - denumește obiectele din - denumește obiectele din imagini și scrie
2. din imagini și scrie imagini și scrie cu mici cu greșeli cuvintele
corect cuvintele greșeli cuvintele
-desparte corect 3 -desparte corect 2 -desparte corect 1 cuvânt;
3. cuvinte; cuvinte;
- găseşte cuvinte cu - găseşte cuvinte cu sens - găseşte cuvinte cu sens opus pentru 1
4. sens opus pentru 3 opus pentru 2 cuvinte; cuvânt;
cuvinte;

5. - unește -unește corespunzător și unește corespunzător și descoperă 1-2


corespunzător și descoperă 3-4 perechi de perechi de cuvinte cu sens opus
descoperă perechile cuvinte cu sens opus
de cuvinte cu sens
opus
-completează toate completează 4 cuvinte completează 2 cuvinte cu grupul de litere
6. cuvintele cu grupul de cu grupul de litere potrivit
litere potrivit potrivit
- ordonează şi - ordonează şi transcrie - ordonează corect o propoziţie
7. transcrie corect corect două propoziţii
propoziţiile
-delimitează şi scrie - delimitează şi scrie - delimitează şi scrie corect în casetă
corect în casetă corect în casetă numărul de cuvinte pentru o
8. numărul de cuvinte numărul de cuvinte propoziţie.
pentru cele 3 pentru 2 propoziții
propoziții
-alcătuiește corect - alcătuiește un enunț - încearcă să alcătuiască un enunț, dar
un enunț cu cuvântul dat, dar înregistrează greșeli de scriere.
9. înregistrează greșeli de
scriere

Dictare: coleg, pădurar, jucărie


Marcela și Gigel sunt prieteni.
Anghelina învată să cânte la chitară.
Cine a sosit în vizită?