Sunteți pe pagina 1din 1

Supravieţuirea oricărei economii naţionale, prosperitatea si bunăstarea membrilor săi, sunt

influenţate în mod direct în mare măsură de performanţele firmelor din economia respectivă.
Directorii şi şefii serviciilor subordonate departamentului resurselor umane trebuie să aibă
experienţă managerială, să cunoască legislaţia muncii, să fi dovedit anterior că au cunoştinţe
fundamentale în domeniile: contabilitate, management, statistică, relaţii publice, psihologie,
sociologie, politici publice, limbi străine.
Motivarea reprezintă o componentă majoră a managementului şi un subiect dintre cele mai
frecvent tratate în literatura de specialitate. Ca urmare, se înregistrează o mare varietate de
abordări, nu rareori contradictorii.
Firma S.C.PLAST.SA a fost infiinţata în anul anul 2001 având ca obiect de activitate
producerea cu înaltă tehnologie de folii şi ambalaje din polietilenă. Sediul firmei se afla în
municipiul Caracal, jud Olt. PLAST dispunând de peste 500mp. de hale industriale şi de spaţii
de depozitare .
Motivarea reprezintă în cadrul societăţii S.C. PLAST S.A. o componentă majoră a
managementului şi înregistrează o varietate de abordări nu rareori contradictorii.
Pentru ca integrarea angajatului la locul de muncă să nu fie stresantă nu i se cere angajatului să
rezolve, din primele zile de activitate, complet, corect şi fără ezitare problemele care îi revin. I se
oferă posibilitatea angajatului de a-şi exprima dorinţele, nelămuririle, incertitudinile,
suspiciunile, dialogul şef ierarhic-angajat reprezentând singura cale pentru apropierea acestuia de
organizaţie.
La S.C. PLAST S.A. salariile de baza ale personalului muncitor se negociază de fiecare
salariat individual, în comisia de negociere a fiecărei subunităţi şi este formată din şeful de
secţie, sef formaţie, sef echipa, iar pentru personalul TESA de către manager.
Salariile de baza determinate prin negociere, stabilite de Hotărârile Guvernului sau
prin legi, nu pot fi mai mici decât salariul de baza minim pe ţară aprobat pentru programul
normal de muncă, stabilit prin Hotărârea Guvernului după consultarea sindicatelor şi a
patronului.
Conceptul de motivaţie are diferite sensuri, dintre care reţinem două: din punct de vedere
economic, motivaţia reprezintă ansamblul factorilor ce determină comportamentul unui angajat
al unei companii; iar din punct de vedere psihologic, ea constituie acţiunea forţelor, conştiente
sau inconştiente, care determină comportamentul individual. Deşi managerii se întreabă adesea
cum îşi pot motiva subalternii, nu ei sunt cei care îi motivează pe subalterni. Oamenii sunt
motivaţi în funcţie de starea lor interioară.

Pentru a întelege motivarea, managerii trebuie întâi sa înteleaga motivele pentru care indivizii se
comporta într-un anume fel si pentru care au anumite reactii în situatii amenintatoare sau prin
care se încearca influentarea. Motivarea este un proces intern, iar nu un imperativ care poate fi
impus din exterior.