Sunteți pe pagina 1din 10

Capitolul 3 CALCULUL HIGROTERMIC

CALCULUL TERMIC

Executia unei constructii presupune respectarea unor exigente de


performanta.Acestea sunt de mai multe feluri si anume:
-Exigente de rezistenta si stabilitate;
-Exigente de siguranta in exploatare;
-Exigente de siguranta la foc;
-Exigente de igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
-Protectia termica, hidrofuga si economia de energie;
-Protectia impotriva zgomotului.
Fiecare exigenta in parte implica indeplinirea unor criterii de performanta.Aceste
criterii se pot exprima astfel :
-Capacitatea de izolare termica, exprimata prin rezistenta termica specifica corectata,
la transmiterea caldurii R / ;
-Eficienta de ansamblu a protectiei termice, exprimata prin coeficientul global de
izolare termica G ;
-Capacitatea anvelopei de a anula si intarzia efectul variatiilor de temperatura (inertie
termica) exprimata prin defazajul uT ;
-Confortul termic, exprimat prin temperatura medie rezultanta a suprafetelor
r
elementelor de constructie Tmed ;
-Calculul la condens :
* pe suprafata elementelor de inchidere;
*in interiorul elementelor, cu verificarea posibilitatii de acumulare a apei de la an la
an.
-Ventilarea incaperii, exprimata

Calculul coeficentului global de protectie termica G 1 (conform C107/2-2005)

-Amplasament - municipiul Roman, jud. Neamt


-Destinatia cladirii – spatiu comercial
-Nr. de niveluri –P
-Elemente de inchidere:

 pereti exteriori:
- A 1' =A-A T 1 =833.8 mp
- parter : A T ==1190 m²
- total tamplarie exterioara: A T 1 =70.38 m²
 planseu inferior:
-A 3 = 1190→nu se pierde caldura
-perimetru volum incalzit: P= 147.8 ml
 volum incalzit:
-V=510.3m³
-A= A 1 + A 2 +A 4 =833.8+509,75+1190+70.38+1190=3284.18 m²
1 A1 A2 A3 A
-G 1ref = V ∙( +   d  P  4 ) =0.019+185.3+1081.1+192.14+54.13=1513.3
a b c d

 coeficenti de control functie de localitate si de categoria cladirii:


- ocupare discontinua;
- zona climatica III;
- cladire destinata unui spatiu comercial;
a=0,1
b=2.5
c = 1.1
d=1.3
e=0.3

Calculul rezistentei termice specifice R

NOTA : Acest calcul se efectueaza pe tipuri de elemente intr-o zona curenta.

A) Perete exterior:

d
Ref = Ri  �  Re �Rnec
l
Ri = 0.125m K / W
2

Re = 0.044m 2 K / W
Rnec = 2.5m 2 K / W

LEGENDA :
1 - Panou sanchwich
2- Gol de aer
3- Placa rigips
4- Vata minerala
Nr.crt. Denumire strat Grosime Coeficient de
de material (m) conductivitate termica λ
( W/mK )
1 Panou sanchwich 0.06 0.93
2 Gol de aer 0.15 0.04
3 Placa rigips 0.20 0.04
4 Izolatie termica vata x 0.7
minerala
5 Placa rigips 0.20 0.04

d 0.06 0.15 x 0.20


�l = 0.93  0.04  0.7  0.04 = 0.437  25 �x
Ref = 0.125  0.437  25 �
x  0.042 �Rnec = 2.5m 2 k / W
x = 0.066m � xef = 7.0cm

Verificare:

d d 0.06 0.15 0.7 0.29


�l = �l = 0.93  0.04  0.7  0.04 == 2.894m k / W 2

Ref = 0.025  0, 725  2  0,125  0.044 = 2.894m 2 k / W > Rnec = 2.5m 2 k / W

A.1) Planseu inferior peste subsol (cu pardoseala rece)


d
Ref = Ri  �  Re �Rnec
l
Ri = 0.167m K / W
2

Re = 0.042m 2 K / W
Rnec = 2.5m 2 K / W

Nr.crt. Denumire strat Grosime (m) Coeficient de


de material conductivitate termica
λ (W/mk)
1 Tencuiala 0.01 0.87
intrados M50T
2 Izolatie x 0.04
termica:polistire
n expandat
3 Placa din b.a 0.15 1.74
4 Gresie 0.02 0.93

d 0.01 x 0.15 0.02


�l = 0.87  0.04  1.74  0.93 = 0.119  25 �x
Ref = 0.167  0.119  25 �
x  0.042 �Rnec = 2.5m 2 K / W
x �0.087 m � xef = 10cm

Verificare:

d 0.01 0.1 0.15 0.02


�l = 0.87  0.04  1.74  0.93 = 2.619m K / W 2

Ref = 0.167  2.619  0.042 = 2.828m 2 K / W > Rnec = 2.5m 2 K / W

B) Acoperiş

LEGENDA :
1 - Panou sanchwich
6- Pana Z
7- Talpa superioara ferma

0.6
R = 0,125   0, 044 = 0,994 m²k/w
0.93
C) Tâmplărie:

NOTA:Tamplaria se va realiza din aluminiu cu geam termopan.

Ref = 0.5m 2 K / W

1.Calculul rezistentei termice specifice corectate R’

1.Calculul lungimilor puntilor termice y 1 = 0.8

a) R.V.:colt iesind-4 bucati


y 1 = 0.8

L1 = 2 x 5.2 = 10.4ml
L2 = 2 x 4.8 = 96 ml

b) R.V. :curent :

L1 = 6 x 5.20 = 10.4ml
L2 = 6 x 4.80 = 96ml

LEGENDA :
1 - Panou sanchwich
2- Gol de aer
3- Placa rigips
4- Vata minerala
5- Stalp din beton armat
d) R.O.:Acoperis : 2 buc

L = 2 x 54 = 145.8ml

i) R.O.:contur tamplarie

ferestre
4 x 2.5 - 3bucati � L = 39ml
2 x 2 - 4bucati � L = 32ml
1x1 - 1bucati � L = 8ml
5 x0.6 - 2bucata � L = 22.4ml
usi
2.2 x1.1 - 3bucati � L = 19.8ml
2.3 x 2 - 2bucata � L = 17.2ml

L1 = 2 ��
2 (1.2  2.1) = 13.2m
L2 = 2 ��
2 (1.75  2.5) = 17m
L3 = 2 ��
2 (0.6  1.2) = 7.2m
L4 = 1��
2 (3.0  2.1) = 10.2m
L5 = 3 ��
2 (0.9  2.1) = 18.0m
L6 = 1��
2 (0.6  0.9) = 3.0m
L7 = 1��
2 (1.2  1.4) = 5.2m
2.Calculul efectiv al rezistentei termice specifice corectate R’

-Calculul se efectueaza tabelar :

Element Denumire Ψ L Ψx L A R U' R'


punte
R.V.:colt iesind 0.1 10.4
0.1 96
R.O.:contur 0.25 138.4
tamplarie
R.V.:colt 0 0
intrand
R.V.:curent 0.2 15
0.15
R.V.:curent 0.18 10.4
PERETE 0.1 96
EXTERIOR R.O.:pereti ext. 0.15 147.3
pe fundatii - 510.3 2.62 0.507 1.97
R.O.:planeseu 0.08
current-perete 0.12 174.3
ext.
R.O.: rezemare 0.09
perete-acoperis - 174.3
TOTAL
R.O.:pereti ext. 0.2 174.3
PLANSEU pe fundatii 510.3 4.69 0.25 4.0
INFERIOR R.O.:pereti int. 0 0
pe fundatii
TOTAL
ACOPERIS R.O.:centura
de rezemare a 0.18 174.3 510.3 4.12 0.26 3.85
mansardei
TOTAL
TAMPLARIE R.O.:contur 0.25 138.4 510.3 0.5 2.06 0.485
tamplarie
TOTAL

� 1 �y �
L
�U'= 
� R A
Unde : �
�R ' = 1

� U'
3.Calculul coeficientului global de izolare termica G

3.1.Volumul interior incalzit :

V = S pl �
hint
hint = 3.5
V = 1190 x3.5 = 8280m3

3.2.Suprafata tamplariei exterioare : ferestre si usi

Stamplarie = 70.35m 2

3.3.Suprafata opaca a peretilor exteriori :

S0 = S - Stamplarie = 904.93 - 70.35 = 833.8 m2

3.4.Suprafata totala a anvelopei :

A = S p  S Pe  Stamplarie  S acoperis = 1190  905  1300 = 2324 m 2

3.5.Determinarea lui GN :

A
Se calculeaza raportul :
V
A 433.87
= = 0.80 m-1 > 0.77m-1 � GN = 0.75W / m3 K
V 377.6

3.6.Calculul efectiv al coeficientului global de izolare termica G :

Calculul se face folosind formula :

1 �S per S S S �
G= ��' � t 1  pl' �t 2  ac' �
t 3  tampl
'
t
� 4� 0.34 �
n
V �R per R pl Rac Rtampl �
t 1 = t 2 = t 3 = t 4 = 1.0

Cladirea se afla in oras, deci rata ventilatiei va fi : n = 0.5


1 �905 1190 1300 70.35 �
G= �� �
1.0  �
1.0  �
1.0  1.0 � 0.34 �
� 0.5
8280 �
1.97 4.0 3.85 0.485 �
G = 0.40W / m3 K < GN = 0.75W / m3 K
-Calculul se efectueaza tabelar :

Element Denumire Ψ L Ψx L A R U' R'


punte
R.V.:colt iesind 0,2 33 6,6
PERETI R.V.:curent 0.12 33 3,96
EXTERIORI R.O.:acoperis 0.15 36 5,4
ax Ã-F R.O.:curent 0.33 72 23,76 219,14 2,89

TOTAL 39,72 219,75 2,89 0,526 1,9


PERETI R.V.: spatiu
EXTERIORI neincalzit 0.4 16,5 6,6 88,5 0,765 1,382 0,723
Ax 5, 8
ACOPERIS R.O.:centuri 0.3 50,06 15,02 113.04 3,994 0,383 2,61
� 1 �y � L
�U'= 
� R A
Unde : �
�R ' = 1

� U'
-pereti interiori spre spatii neincalzite:
Ti - Tu 18 - 5
q= = = 0,36
Ti - Te 18  18
1 A�q A � q A� q A � q
G 1 = V ∙( 1 + 2  3  4 ) =
R' R' R' R'
1 �219,135 �1 88,5 � 0,36 113, 04 �1 88,86 �
1�
��    = 0,373 w/m³∙k
932,58 � 1,9 0, 725 2, 61 0,5 ��
1 219,135 88,5 113, 041 88,86
G 1ref = 932,58 ∙( 0,85 + 0,85  1, 4  0, 43 ) = 0,889 w/m³∙k

1 39, 72
U'=  = 0,526 � R ' = 1,9
2,894 219,135
1 6, 6
U'=  = 1,382 � R ' = 0, 723
0, 765 88,5
1 15, 02
U'=  = 0,383 � R ' = 2, 61
3,994 113, 04
G1  0,34 �n = 0,373  0,34 � 0.6 = 0,547
n – rata ventilarii
G 1 +0,34∙n<G 1ref =0,889 => cladirea este corect conformata termic

S-ar putea să vă placă și