Sunteți pe pagina 1din 1

Alchimistul - Al. O.

Teodoreanu

Memoriei eruditului seigneur d' Astarac,

întemeietor şi incendiator al astaracienei

,,Regina bibliotecilor", protector şi cola -

borator al doctului abate Jérôme Coig -

nard şi al devotatului său elev Jacques

Tournebroche.

Am căutat metalul rar,

În eprubete şi retorte,

Şi în lumini de chilimbar

Pândeam a elfilor cohorte.

Când focul viu de policandre

Ilumina solar castelul,

În diafane salamandre

Femeii i -am găsit modelul.

Prin mine, focul va să piardă

Planeta voastră rea si laşă,

Căci vreau, cu lupa -mi uriaşă,

S-aprind pământul tot – să ardă.