Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 2b

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA Nr. legitimaţie _______________


(se completează de către comisia tehnică)

CERERE DE ÎNSCRIERE LA STUDII DE MASTER


la concursul de admitere sesiunea 2018
(se va completa cu majuscule, cu datele din pașaport)

NUMELE DE FAMILIE LA NAŞTERE


Se va completa cu litere latine majuscule
NUMELE DE FAMILIE ACTUAL
Se va completa cu litere latine majuscule
PRENUMELE
Se va completa cu litere latine majuscule
număr
PAŞAPORT seria:
COD NUMERIC PERSONAL:
DOMICILIUL
Țara: Regiunea:
STABIL:
Localitate Strada Nr.
Telefon E-mail
Z Z L L A A A A
Data nasterii:
LOCUL NAȘTERII: Țara: Localitatea:
STAREA
SEXUL: Masculin Feminin Necăsătorit(ă) Căsătorit(ă)
CIVILĂ:
NAȚIONALITAT
CETĂȚENIA:
EA:
PRENUMELE PĂRINŢILOR:
TATA: Cetățenia: Naționalitatea:
MAMA: Cetățenia: Naționalitatea:

STUDII LICEALE ȘI DE LICENȚĂ ABSOLVITE

Ţara şi Denumirea Domeniul Media anilor de studii Media Denumirea


localitatea instituţiei / profilul I II III IV V examen actului de
şi anul de studii
absolvirii absolvire
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CUNOAŞTEREA LIMBII
Da Nu
ROMÂNE

Certificarea limbii române se face prin:


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
*Alegerea programelor de studii se va face în baza ofertei de locuri de studii a UOC, publicate pe site-ul www. http://admitere.univ-ovidius.ro/ secțiunea Admitere
Români de pretutindeni

STUDII SOLICITATE:
1. AN PREGĂTITOR :
La instituţia de învăţământ (aleasă din ANEXA Nr. 1):

……………………………………………………………………………………………………..

2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

*Programele de studii, în ordinea preferințelor candidatului:

1…………………………………………………………………………………………….…………………….

2……………………………………………………………………………………………………….………….

3…………………………………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………………………..…

5……………………………………………………………………………………………………….………….

6…………………………………………………………………………………………………………………..

a. Sunt absolvent de master anul______ (anul univ.201_/201_) la studii cu taxã/fãrã taxã, al Instituţei de învãţământ superior de
________________________Facultatea______________________domeniul______________

b.Sunt student în anul______ (anul univ.201_/201_) la Instituţia de învăţământ superior


_______________________________Facultatea______________________domeniul_____________________

c. Celelalte programe de studiu la care m-am înscris în această sesiune a concursului de admitere sunt:

domeniul________________________ Instituţia de învăţământ superior de stat______________________

domeniul________________________ Institutia de învăţământ superior de stat______________________

domeniul________________________ Instituţia de învăţământ superior de stat______________________

domeniul________________________ Instituția de învăţământ superior de stat______________________

DATA……………………………………… SEMNĂTURĂ CANDIDAT………………………………..

S-ar putea să vă placă și